Adózás 2020. – Adókonferencia a NAV szakértőivel

Áfa, Art, Szja, Kata, Tao

Készüljön fel időben a jövő évi jogszabály változásokra! Adónapunkon áttekintést kaphat a 2019 nyári, és az őszi adócsomagban elfogadott 2020. évi változásokról. A gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk.

KREDITPONTOK:

A rendezvényen való részvételért mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adószakértők, adótanácsadók és okleveles adószakértők kreditpontot kaphatnak.

A rendezvényen való részvételért kapható kreditpontok:

  • mérlegképes könyvelők: 8 nem számviteli kreditpont
  • adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők:  10 kreditpont
  • könyvvizsgálók:  2 kreditpont

Esetleges kreditpont igényét kérjük, a jelentkezési lapon jelezze!

 

2020. január 23.
9:00 - 16:30
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

ADÓZÁS 2020. a NAV szakértőivel – Áfa, Art, Szja, Kata, Tao (a 2019. nyári és őszi adócsomagban elfogadott, 2020-tól hatályba lépő változások)


Az általános forgalmi adóról szóló törvény – 2019. évközi, valamint 2020-ban hatályba lépő változásai – Sike Olga

1. 2019-es évközi változások

1.1. Az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló törvény változásához igazodva, az áfatörvény alkalmazásában 2019. július 24-étől az egyéni vállalkozó kft-év alakulása is jogutódlásos átalakulás.

1.2. A termékimporthoz, valamint vámjogilag egyes különös megítélés alá tartozó termékhez kapcsolódó szolgáltatás adómentességéhez kapcsolódó változás.

1.3. Termékexport esetén a termék kivitelének igazolása
EU-s lehetőség átvétele

1.4. Egyéb változások, pontosító rendelkezések
(Több célú utalvány, mint fizetőeszköz, vámhatósági határozat stb.)
Hatályba lépés: 2019. július 24.

2. 2020. január 1-jétől bekövetkező változások

2.1. Vevői készlettel kapcsolatos szabályok [áfatörvény 12/A.§, 22.§ (3)-(5) bek.]
EU-s irányelv kötelezettség

2.2. Adómentes közösségen belüli értékesítés
(EU-s irányelvi kötelezettség) (áfatörvény 89.§)

2.3. Láncértékesítés [áfatörvény 27.§ (2) bek.]
(EU-s szabályozási kötelezettség)

2.4. Behajthatatlan követelés áfa-ja [áfatörvény 77.§ (7)-(10) bek.]

2.5. Különös adóvisszatérítés (áfatörvény 257/J.§)

3. 2020. január 1-jétől bekövetkező változás a Módtv. 2. alapján

3.1. Kereskedelmi szálláshely áfa mértéke

3.2. Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás és a turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettség

4. A 2019. november 12-én benyújtott T/8015 számú törvényjavaslatban szereplő változások

4.1. A számla adatairól az adatszolgáltatás kiterjesztése – 2020. július 1-jétől hatályba lépő változások
• A számla adattartalma, kibocsátásának határideje
• Adatszolgáltatás a belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére kibocsátott számlákról
• Befogadott számlák

4.2. A számlák adatairól az adatszolgáltatás kiterjesztése – 2021. január 1-jétől

4.3. Eva törvény hatályon kívül helyezése miatt áfa adózási mód bejelentése

Az adóigazgatási eljárást és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárást érintő jogszabályok és jogszabálytervezetek – Magóné Dr. Pálos Mária

1. Évközi jogszabályváltozások:
• Egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi XXVI. törvény
• Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. törvény
• Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények uniós jogharmonizációs kötelezettségek miatt szükséges módosításáról szóló 2019. évi LXXII. törvény
• Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény

2020-ban hatályba lépő jogszabályváltozások
• a törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvény
• a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról
• egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról
• az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról
• a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról
• a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

2. Képviselet, bejelentés
3. Elektronikus kapcsolattartás, kézbesítés
4. Automataberendezés fogalma
5. A havi adó- és járulékbevallást érintő változások
6. EKAER
7. Csoportos társasági adóalany
8. Adótitokra, törvény által védett egyéb adatokra vonatkozó szabályok változása
9. Adóigazolvány kiállítása hivatalból
10. hatósági átvezetés
11. Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás
12. törvényszéki végrehajtás átvétele
13. Végrehajtáshoz való jog elévülése
14. Egyéni vállalkozói nyilvántartás vezetése

A személyi jövedelemadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő évközi és 2020. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások ismertetése – Dr. Asztalos Zsuzsanna

1. Személyi jövedelemadó
• az örökbefogadói díj adójogi megítélése,
• hatályba nem lépő rendelkezés a kedvezmények sorrendjére vonatkozóan,
• a magánszálláshely-szolgáltatási tevékenység új fogalma,
• a magánalapítvány jogintézményével összefüggő szabályok ismertetése (fogalom, alapítványból származó bevétel utáni adókötelezettség, magánalapítvány által kötött tartós befektetési szerződés)
• négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (jogosulti kör, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja, érvényesítésének módjai, hatályba léptető rendelkezések)
• szociális hozzájárulási adó változásaival kapcsolatos módosítások (őstermelők kapcsolódó költségelszámolási szabályai, 85 %-os szabály
• egyéb módosítások (egyszemélyes kft., takarékszövetkezeti integráció)
• új és módosuló adómentes jogcímek, juttatások (sporttal kapcsolatos adómentes szabályok, egyéb mentességek)

2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (Ekho)
• nemzetközi sportszövetség munkavállalójára vonatkozó szabályok
• kifizetői ekho mértékének változása

3. Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos változások (Kata)
• kisadózók ellátási alapjának módosítása
• örökbefogadói díj és a kata

4. Az EVA megszűnéséhez kapcsolódó szabályok

Egyes adótörvények 2019. évközi, valamint 2020-tól hatályos módosításai – Ácsné Molnár Judit

1. A társasági adót érintő módosítások
• Új adózó, a vagyonkezelő alapítvány létesítése, működése, adókötelezettsége; adómentességének feltételei
• A feltöltési kötelezettség megszűnése; a növekedési adóhitel, valamint az adófelajánlás rendszerének – megszűnt határidőt kiváltó – átalakítása
• Az adófelajánlás kedvezményezett részére történő átutalása kérelemre
• Az egyéni vállalkozó által létesített egyszemélyes kft, mint jogutódra vonatkozó szabályok (az szja-ból áthozott veszteség, illetve kedvezmények tekintetében)
• A reklám-közzétételi költségek elismerése az adóalap megállapításánál
• A 2019. adóévi adókötelezettség meghatározása a csoportos társasági adóalanyra, illetve a csoporttagokra vonatkozó változásokra figyelemmel
• A fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházási értékhatár csökkenése a KKV-k körében
• Az adókedvezményre jogosító energiahatékonysági célt szolgáló beruházás, felújítás elszámolható költségeinek köre
• A látvány-csapatsportágakban tevékenykedő szervezetek növekvő támogatási kerete (sportcélú ingatlan esetén)
• Az új szakképzési rendszer fogalomhasználatának megfelelő, a szakképzésről szóló törvény alapján érvényesíthető adóalap-csökkentő jogcím átalakítása (egységessé váló kedvezmény-mérték) a benyújtott javaslat szerint
• Transzferár szabályok kiterjesztése az apporttal összefüggésben
• A kizárólag a Tao. tv. egyes rendelkezései alkalmazásában irányadó legalább „25%-os” és „50%-os” kapcsolt vállalkozási viszony
• Az ATAD-irányelvnek megfelelés érdekében 2020-tól alkalmazandó
b. tőkekivonás miatti adókötelezettség (exit adó)
c. az adóelkerülésre vonatkozó speciális rendelkezések (hibrid struktúrák kezelése)

2. A kisvállalati adót (kiva) érintő módosítások
• A kiva-alanyiság választásának bővülő feltételei
• Az adó mértéke
• A kettős adóztatás elkerüléséről szóló rendelkezések pontosítása

3. Lehetőségek az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) megszűnése után
• Az egyéni cég és a jogi személy eva-alany áttérése a társasági adó, a kiva, illetve a kata szerinti adózásra.

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

Kedvezményes ár

30% kedvezménnyel  20.930 Ft/fő + ÁFA / nap, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

25% kedvezménnyel  22.425 Ft/fő + ÁFA / nap, ha jelentkezése  január 17-ig beérkezik hozzánk.

15% kedvezménnyel  25.415 Ft/fő + ÁFA / nap, ha jelentkezése  január 21-ig beérkezik hozzánk.


A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA / nap


 

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020