Belföldi ügyletek számlázása 2018.

Változások, aktualitások 2018-ban

Idén ismét változtak és változnak még az áfa rendelkezései és az ehhez kapcsolódó számlázási teendők. Előadónk A-tól Z-ig ismerteti azokat a szabályokat, amelyekre fel kell készülnie, amelyek alapján Önnek 2018-tól dolgoznia kell.

2018. március 06.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENIUM ***

Főbb témakörök

Az áfa törvénynek megfelelő bizonylattípusok: számla, egyszerűsített adattartalmú számla nyugta * Mikor milyen bizonylatot kell kiállítani? * A számla szükséges adattartalma, gyakori hibák * A számla teljesítési időpontja – mikor térhet el a bevallásban való szerepeltetés? * Mely esetekben szükséges a vevő adószámát szerepeltetni a számlán? * Kell-e számlázni az ingyenes átadásokat és szolgáltatásokat, az árumintát, kis értékű ajándékot, közcélú adományt és ezek mikor áfásak? * Mit jelent a részteljesítés? * Mi a különbség az időszakos elszámolással? * Hogyan kell megadni szabályosan a fizetési határidőt? * A számla javítható és nem javítható kellékei * Közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás helyes számlázása * A transzferár korrekciókat mikor kell számlázni és mikor nem? * A számla adóalap szabályai * A járulékos költség – mellékszolgáltatás szabály * Azonnali és utólagos árengedmények számlázása * A számlázott és nem számlázott engedmény * Mely esetekben kell a piaci árra felkorrigálni az áfát és ez hogyan jelenik meg a számlán? * Térítésmentes termékátadások kezelése, számlázása * Promóciós céllal adott termékek, szolgáltatások kezelése * Az adóalapot csökkentő árengedmény feltételrendszere, dokumentációs igénye, számlázása * A természetbeni árengedmény jelentése, számlázása * Számla kötelező és nem kötelező tartalmi kellékei, az adólevonásra jogosító bizonylatok egyenes és fordított adózásnál * Az adólevonás feltételei * A számla mely hibái gátolják az adólevonást? * Javítható és nem javítható kellékek * Változott, szigorodott a NAV gyakorlat * A fiktív számla fogalma, fajtái, hatása az adólevonásra * Meddig terjed a számlabefogadó felelőssége a számlázási láncban előtte lévő szereplők áfa csalásáért? * Mikor kell annak ellenére, hogy nem történt teljesítés, áfát fizetni és ez hogyan küszöbölhető ki? * Új, kedvező EUB és Kúria ítéletek: a NAV mikor nem állapíthat meg szankciót? * A fordított adózású ügyleteknél a NAV visszatérítési kötelezettsége * Az ingatlanra vonatkozó számlázási szabályok * Mikor kötelezően egyenes adós, mikor adómentes az ingatlan értékesítés még adóalany felé is és mikor alkalmazandó a fordított adózás? * Az ingatlan bérbeadás helyes számlázása * A bérleti díjtól külön számlán a bérlőre terhelt közüzemi költség helyes számlázása: ha előre fizetéssel, és ha utólagos fizetéssel fizetik a bérleti díját?ª Fordított adózású ügyletek: a fordított áfás számla tartalma, elhatárolási kérdések * Mire kell vigyázni a generálkivitelezői és mire az részmunkára szerződő vállalkozó számlájánál? * Az 5%-os lakóingatlan értékesítés feltételei * Részszámla, előlegszámla, folyamatos teljesítés, időszaki elszámolás * Az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpont szabályai * Az időszaki elszámolású számlák korrekciója: hogyan kell számlázni, ha csökken az ellenérték, hogyan, ha nő, hogyan, ha az adókulcs szorul korrekcióra? * Mikor van önellenőrzés és helyesbítő számla? * Gyűjtőszámla és a csoportos korrekciós számla * Részletvétel, zárt végű lízing, tulajdonjog fenntartásos egyösszegű fizetéses ügyletek számlázási szabályai * Az előleg, a foglaló és az óvadék helyes számlázása * Mi a teendő, ha meghiúsul az ügylet? * A csere és a kompenzálásos ügyletek helyes számlázása * Az áfa kulcs csökkenések helyes számlázása * Az ingatlan értékesítés teljesítési időpontja * Az ingatlanértékesítés áfa kulcsa építési teleknél, félkész ingatlannál, új ingatlannál és régi ingatlannál * A lakóingatlan fogalma hol jelenik meg az áfában, mit értünk lakóingatlan alatt és ez miért fontos? * A lakóingatlanhoz kapcsolódó levonási tiltások és mentesülések * A visszáru számlázása * Áfa levonási lehetőségek, az áfa visszaigénylése * A cégautó áfája, beszerzés, üzemeltetés, bérlés, magánhasználat, üzemanyagköltség, bérleti és lízingdíj, értékesítés – a személygépkocsi bérleti díjhoz kapcsolódó áfa levonás * Webáruházak értékesítésének helyes számlázása * Online szálláskiadók, Vaterán ingó értékesítőkre vonatkozó számlázási szabályok * Az elektronikus számla * Mit jelent a más helyetti számlakibocsátás (önszámlázás) és mikor célszerű alkalmazni? * Meddig terjed a vevő felelőssége a számla hibáiért? * Devizás számla és számla korrekció példákkalszemléltetve * A számla helyesbítés * A számlával egy tekintet alá eső okirat fogalma * A számlák javításának módozatai * A korrekciós bizonylatok szükséges adattartalma (teljesítési időpont szükséges-e, melyek a minimális adatok stb.) * Korrekciós bizonylatok, az érvénytelenítő számla, helyesbítő számla, a számlával egy tekintet alá eső okirat példákkal szemléltetve * Mi az érvénytelenítő számla? * Mikor szükséges önellenőrzés a számla korrekciónál és mikor nem lehet önellenőrizni? * A számlakorrekciók bevallásban való szerepeltetése * Az elektronikus adatszolgáltatás szabályai * Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz 2018. júliustól * A nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás * Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? * Mely adatokról kötelező és melyekről nem? * Technikai szabályok * Értékhatár alatti számlák kezelése * A válaszüzenetek fajtái * A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről, stb.) * A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai * A leszállított értékhatár következményei * A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás * Előleg és végszámla kezelése a belföldi áfa összesítő jelentésben * A számlakorrekciók kezelése, módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Az arányosítás megjelenése a belföldi összesítőben * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással? * Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink