A magyar családjog főbb anyagi és perjogi változásai – Szakmai továbbképzés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) elfogadásával megváltozott a magyar családjog rendszerbeli elhelyezkedése, normarendszerét sajátos alapelvek határozzák meg, és számos jogintézményének megtörtént a társadalmi és gazdasági változásoknak, a nemzetközi elvárásoknak és a bírói gyakorlatnak megfelelő újragondolása.

A Polgári Perrendtartás (Pp.) 2018. január 1- je óta külön fejezetben rendezi a személyi állapotot érintő perek közös, az általánostól eltérő szabályait, majd ezt követően a Ptk. szerkezetéhez igazítva határozza meg az egyes, személyi állapotot érintő perek különös szabályait.

2018. május 09.
10:00 - 15:30
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
OKISZ Inkubátorház

Főbb témakörök

♦ A nagykorú személy belátási képessége csökkenése/hiánya esetén jogainak védelmét az előzetes jognyilatkozat, támogatott döntéshozatal, cselekvőképességet korlátozó gondnokság segíti

♦ Újdonságok a házasság, a házasság megszűnése, és a házassági vagyonjog területén

♦ Az élettársi kapcsolat megváltozott családjogi hatásai

♦ Tartalmi változások a rokoni kapcsolatokban, a leszármazás, az örökbefogadás, szülői felügyelet, rokontartás, és a gyámság területén

♦ Közvetítés (mediáció) lehetősége a bontás és a szülői felügyelet gyakorlása során

♦  A Pp. különös szabályozásába tartoznak a klasszikus személyállapoti perek, így a gondnoksági, házassági, származási és szülői felügyelettel kapcsolatos perek (melyek gyűjtőfogalmak) mellett az új elemként szabályozott örökbefogadás felbontása, és a kiskorú gyermek tartása iránti perek megváltozott többlépcsős szabályrendszere

♦ Egyezségi kisérletek új lehetőségei közvetítői eljárással, vagy anélkül

♦ Konzultáció

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

40% kedvezménnyel 14.940 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

30% kedvezménnyel 17.930 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  május 2-ig beérkezik hozzánk.

10% kedvezménnyel 22.410 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  május 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink