Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése

Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban

Kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek szeretnénk az előadással segítséget nyújtani az üzemi balesetek kivizsgálásában, valamint azok üzemiségének elbírálásában.

Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek kivizsgálása során kinek milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset. Előadónk gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit.

2018. szeptember 17.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés

* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre

* A baleset kivizsgálásnak szereplői?

Foglalkoztató jogai és kötelezettségei

* Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata

* Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során

* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?

Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok

* Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?

* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?

* Engedély nélküli munkavégzés

Útvonal indokolatlan megszakítása

* Nem legrövidebb úton történő utazás

* Speciális kivizsgálást igénylő esetek

* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek

* Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése

* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?

Illetékességi szabályok változásai

* Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?

Baleseti táppénz elbírálása

* Mikor nem jár baleseti táppénz?

* Kapcsolódó EU-s szabályok

A munkáltatói kártérítési felelősség

* Milyen károkért felel üzemi baleset esetén a munkáltató?

Mit tegyünk, ha a munkavállaló az orvosi költségek, az elmaradt munkabér megtérítését vagy sérelemdíjat követel?

* Amikor nem kell fizetni: az ellenőrzési körön kívüli károk és amikor csak a munkavállaló hibázott

* A munkavállaló közrehatásának értékelése, a kármegosztás

* A kártérítést korlátozó szabályok: kárenyhítési kötelezettség, előreláthatóság

* Amikor nem az egészségben esik kár: jogellenes foglalkoztatás, igazolások késedelmes kiadása, stb.

Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  szeptember 12-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink