Termékdíj a gyakorlatban

Gyakorlati példák, esettanulmányok

Ajánljuk ezt a gyakorlati napot mindazoknak a könyvelőknek, akik termékdíjjal kapcsolatos teendőket végeznek munkájuk során, illetve azoknak a termékdíj szakértőknek, akik a nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik és felfrissítenék ismereteiket, illetve ennek kapcsán szeretnék egészében átlátni a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív teendőket.

Környezetvédelmi termékdíj szemináriumunk rendhagyó megközelítésből dolgozza fel a témakört, előadóink kizárólag gyakorlati oldalról, példákon, esettanulmányokon keresztül mutatják be a gazdálkodók feladatait, lehetőségeit, a gyakori problémákat, a nyilvántartást, a bevallást és az ellenőrzések során előkerülő kétes eseteket is.

2016. június 23.
10:00 – 16:00
(Regisztráció: 9:30)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

10:00 – 12:30  Fekete Balázs (termékdíj szakértő, GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.)

* Bevezetés: környezetvédelmi termékdíjas szabályozás célja, felépítése

* Hogyan közelítsük meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatokat?

* Hol merülnek fel gyakorlati teendők a mindennapi munka során a termékdíjjal kapcsolatban?

* Termékbesorolás és termékazonosítás nehézségei konkrét példákon keresztül

* Bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettség bemutatása gyakorlati példán keresztül

* Termékdíj-megállapítási és nyilvántartási kötelezettségek: tippek, javaslatok, sablonok

* Termékdíj-előleg: mi a teendő?

* Mit és hogyan tüntessünk fel a számlán? A számlán való feltüntetés bemutatása gyakorlati példákon keresztül

* Nyilatkozat adási kötelezettség reklámhordozó papírok esetében. Mire figyeljünk?

* Nyilatkozattételi lehetőségek és ezekre vonatkozó szabályok, nyilatkozat sablonok

* Átvállalási szerződéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók és tapasztalatok

* Csomagolás termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül

* Elektromos berendezés termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül

* Termékdíj raktár a gyakorlatban

* Termékdíj szabályzat a gyakorlatban

13:30 – 16:00  Debreczeni László (termékdíj szakértő, ellenőrzési specialista)

* Gyakorlati példa a bejelentésre termékkörök és kötelezettségtípusok esetében

* Gyakorlati példa az átvállalási szerződés bejelentésére, nyilvántartására. Mit kell tenni az eredeti kötelezettnek és az átvállalónak?

* Gyakorlati példák a bevallásra és a visszaigénylésre

* Ügyletek és kódok szerepe a bejelentésben, a bevallásban és a nyilvántartásban

* Gyakorlati példa a termékdíj raktár üzemeltetésére irányuló kérelemre, és a működő termékdíj raktár adatszolgáltatására

 

További részletek ismertetése a gyakorlati példák bemutatása során:

* Termékdíjköteles termékek meghatározásának szabályai! Milyen módon lehet megállapítani egy termékről és annak részeiről, hogy az termékdíjköteles terméknek minősül-e?

* Milyen szabályok vonatkoznak arra, illetve hogyan állapítható meg, hogy a gazdálkodót érinti-e a termékdíj-kötelezettség?

* Milyen kötelezettségei és jogai vannak a kötelezettnek?

* Mit jelent a termékdíj-kötelezettség és a hulladékhasznosítási kötelezettség?

* A kollektív teljesítés, az egyéni hulladékkezelés, illetve a termékdíj-átalány bejelentése

* Hogyan kell megtenni a bejelentést az egyes termékkörök esetén?

* Milyen kötelezettségekkel kell számolnia a kötelezettnek a készletre vétel választásánál, hogyan kell teljesíteni a bejelentést és hogyan kell vezetni a nyilvántartást?

* Mit kell tenni a nyilatkozat alkalmazása esetén az értékesítőnek, illetve a nyilatkozattal beszerzőnek?

* Kibocsátás és készletre vétel aktualitásai, a forgalomba hozatal szabályai

* Belföldre és külföldre értékesítés szabályai

* Bejelentés, bevallás és nyilvántartás, fókuszban a második negyedéves bevallás

* Ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések

* Szankciók a hatóság ellenőrzése kapcsán

Részvételi díj

24900 Ft/fő + ÁFA

Kedvezmények

50% kedvezménnyel 12.450 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése május 20-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 2800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020