Utazási irodák, utazásszervezők és közvetítők országos konferenciája 2019.

Utazásszervező és közvetítő tevékenység adózási, számviteli, áfa és számlázási sajátosságaiAz idegenforgalom utazásszervező és közvetítő tevékenység, utazási irodák 2019-es adó, számviteli, áfa és számlázási szabályairól nyújt szakmai tanácsot, felkészítést idei konferenciánk. Döntsön a részvétel mellett, mert neves előadóink a garancia arra, hogy a nap folyamán elsajátítsa a szükséges ismereteket.

2019. január 21.
10:00 - 16:30
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENIUM ***

Főbb témakörök

* Jogszabályi előírások 2019

* Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások

* Új vagyoni kauciós rendszer

* Utazási csomag és utazási szolgáltatás együttes fogalmai

* Utas jogai és kötelezettségei

* Utazási vállalkozó jogai és kötelezettségei

* Előzetes információk köre, utazási szerződésre vonatkozó előírások

* Áfa és számlázás 2019

* Az utazásszervezési szolgáltatásnyújtásra vonatkozó áfa és számlázási szabályok 2019-ben

* Árrés adózás lehetősége és kötelezettsége

* Utankénti árrés számítása és az ügylet számlázása

* Pozíciószámra és elszámolási időszakra megállapított árrés adózása és ennek számlázása

* Pozíciószám lezárása

* Utas fogalma

* Utazási irodák egymás közötti értékesítése (belföldi és külföldi utazási irodák esetében, saját nevükben és ügynökként)

* Teljesítési hely meghatározása: út, szálláshely, szolgáltatás közvetítése, utazásszervezési szolgáltatás közvetítése

* Szállásrendelés

* Repülő és vonatjegyrendelés

* Előleg fizetése és annak bizonylatolása

* Ügynöki szolgáltatás

* Más tagállamba, harmadik országba szervezett utak

* Elszámolási ügyletek számlázása, az Áfa tv. új 58.§-ának szabálya hogyan érinti az utazásszervezőket

* Éttermi vendéglátás áfa-jának 5%, 4% turizmusfejlesztési hozzájárulás és az utazásszervezés kapcsolata

* Számlák adatairól elektronikus adatszolgáltatás

* Utas fogalom változása 2020-tól

* Önálló pozíciószámos árrés számítás megszűnése 2020-tól

* Utazási irodák gyakorlati kérdései 2019

* Utazási utalványok kibocsátása és nyilvántartása, számvitele, az átruházására vonatkozó áfa szabályok (más kibocsájtók utalványainak értékesítése, illetve beváltása az utazási irodákban)

* Szolgáltatás export

-e a beutaztatás? * Fogyasztóvédelmi szabályok és az áfa szabályok közötti összhang a gyakorlatban

* A kiutazáshoz az utas javára megrendelt szolgáltatások szerződése, számlázása és a szolgáltatásimporthoz kapcsolódó áfa-kötelezettség alakulása

* A turisztikai fő szolgáltatások és a mellék szolgáltatások szabályai és az áfa adómentesség kapcsolata (a repülőjegy és a külföldi szállások értékesítésének szabályai)

* A számlát adó idegenvezetők alanyi áfa adómentességének értékhatár változása, az Szja adóelőleg levonási szabálya

* A számlázás szabályainak változásai (fordított adózás, SZJ szám megszűnése, árfolyam alkalmazás)

* Az online adatszolgáltatásnál az értékhatár számítása (pl. az üzleti utaztatás, illetve a rendezvényszervezés során)

* Más nevében történő számlázás szabályai (meghatalmazotti számlázás, önszámlázás)

* A vevő azonosításának hiánya miatti feladatok (a kellő gondosság biztosítása)

* Az utazási irodák számlázó programjaival előállított számlák hibái, módosításai

* A Befogadott számláról nyújtandó adatszolgáltatás kérdései (adatszolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések, tapasztalatok)

* Az utazásközvetítés áfa és jövedelemadózási kérdései

* A közvetített szolgáltatások iparűzési adó mizériája

* Éttermi vendéglátás közvetítése, turizmusfejlesztési hozzájárulás kötelezettsége

* A 2019. január 1-jétől hatályos módosítások utazási irodák adminisztrációjára gyakorolt hatása

* Az adózás és számvitel utazási irodákra vonatkozó sajátosságainak értelmező rendelkezései, állásfoglalásai, ellenőrzési tapasztalatai

* A jogkövető magatartás ellenőrzésénél tapasztalt jogkövetkezmények változásai (mulasztási bírság, adóbírság kérdései mellett szó lesz a késedelmi pótlék mértékének újraszabályozásáról és az Önellenőrzési pótlékról)

* A Számviteli törvény változásának hatása az utazási irodák könyvelésében

* Szakmai konzultáció a résztvevők kérdései alapján

Részvételi díj

25.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

23.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  január 16-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink