A termékdíj számlán történő feltüntetése

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységben érintett személy – akit a termékdíj jogi szabályozás kötelezettnek nevez – számára egyes jogcímeknél meghatározza a termékdíj-kötelezettség egyik fontos elemét, azaz a számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettséget. Amennyiben a kötelezett nyilatkozat befogadása mellett értékesít, átvállalási konstrukciót alkalmaz, vagy az adott gazdálkodó az ipari termékdíj raktárba a termékdíj visszaigénylésével történő beszállítást kíván eszközölni, illetve a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt gazdasági eseményről van szó, akkor ezekben az esetekben a termékdíj számlán való megjelenítése az egyik alapvető kötelezettség.

 

A termékdíj számlán történő feltüntetésénél több fontos jogszabályi előírást kell szem előtt tartani, de mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a csomagolószer és a reklámhordozó papír számlán történő feltüntetési kötelezettsége már nem áll fenn, viszont a korábbi években kialakított informatikai rendszereket nem szükséges átállítani.

 

Csomagolószer esete

 

Csomagolószer első belföldi forgalomba hozatala

 

Belföldi előállítású vagy külföldről behozott és belföldön először értékesített termékdíjköteles csomagolószer, például fa rakodólap első belföldi értékesítése esetében az adott személynek bejelentési, termékdíj megállapítási, bevallási, befizetési és nyilvántartás vezetési kötelezettségen túl az értékesítést tartalmazó számla értékébe, vagyis az Áfa alapjába be kell számítania az értékesített termékdíjköteles termék termékdíját is.

 

 


RENDEZVÉNY AJÁNLÓ

SZÍVESEN MEGHALLGATNÁ ELISMERT SZAKÉRTŐNK ELŐADÁSAIT KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖKBEN?

 

VEGYEN RÉSZT ELŐADÁSUNKON, ÉS TEGYE FEL KÉRDÉSEIT:

2021. október 18.

 

https://infoszfera.hu/rendezveny/kornyezetvedelem/

 

 

 

Az értékesített csomagolószer adatai:

 • 100 darab fa raklap, 15 kg/darab, 19,-Ft/kg termékdíjtétel;
 • termékdíj: 100 db x 15 kg/db x 19,-Ft/kg termékdíjtétel = 28.500, -Ft.

 

A hatályos termékdíj szabályozás értelmében a kötelezettnek a belföldi értékesítés során nincs termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége.

 

Csomagolás részét képező csomagolószer forgalomba hozatala

 

Gyártó cég az általa legyártott kartondobozból értékesített 2.000 darabot, mely árut 100 darabonként külföldi beszerzésből származó fa rakodólapra helyezett és azon raklaponként 0,5 kg műanyag pánttal rögzített.

 

Az értékesített csomagolószer adatai:

 

 • 000 darab kartondoboz (0,1 kg/db), összesen 200 kg papír, 19,-Ft/kg termékdíjtétel; termékdíj: 200 kg x 19,-Ft/kg termékdíjtétel = 3.800, -Ft.
 • 20 darab fa rakodólap (15 kg/db), összesen 300 kg, 19,-Ft/kg termékdíjtétel; termékdíj: 300 kg x 19,-Ft/kg termékdíjtétel = 5.700, -Ft.
 • 0,5 kg/raklap műanyag pánt, összesen 10 kg, 19,-Ft/kg termékdíjtétel; termékdíj: 10 kg x 19,-Ft/kg termékdíjtétel = 190,-Ft.

 

A gyártó cég a csomagolás részét képező csomagolószer forgalomba hozatalával a bejelentési, termékdíj megállapítási, bevallási, befizetési és nyilvántartás vezetési kötelezettségén túl az értékesítést tartalmazó számla értékébe, vagyis az Áfa alapjába be kell számítania az értékesített termékdíjköteles termék termékdíját is, ami számszerűsítve: 9.690, -Ft.

 

Reklámhordozó papír esete

 

A megrendelő az általa készített egyes „új modellévű termékek” népszerűsítésére, illetve a raktárkészleten lévő termékek „akciós” árakkal történő értékesítésének előmozdítása érdekében a nyomdától 50.000 darab/100 kg röplap legyártását rendeli meg.

 

Mit kell tennie a megrendelőnek, illetve a nyomdának?

 

 1. A megrendelőnek a megrendelés, de legkésőbb a szerződéskötés során a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szóban forgó sajtótermék vagy egyéb nyomtatott anyag, vagyis a röplap reklámhordozó papírnak minősül-e. (Amennyiben a megrendelés nem termékdíjköteles reklámhordozó papír előállítására vonatkozna, úgy a megrendelőnek jeleznie kell, hogy a megrendelt áru a termékdíj törvény 2. § 26. pontjában meghatározott reklámhordozó papír definíció melyik alpontja szerint nem tartozik a reklámhordozó papír fogalma alá. A valótlanul nyilatkozó megrendelő termékdíj-kötelezetté válik.) Nyilatkozat hiányában a terméket termékdíjköteles reklámhordozó papírnak kell tekinteni.

 

 1. Másik feltétel, hogy a reklámhordozó papír forgalomba hozatala során a megrendelő nyilatkozata alapján a nyomdának abban az esetben nem kell felszámítani és megfizetni a termékdíjat, ha a nyomda megrendelője a megrendelésével egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy a szóban forgó termék teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb ötven százalékában gazdasági reklám terjesztésére szolgál,

illetve

ha a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv szerződéses partnere a nyomda megrendelője, abban az esetben a megrendelőnek a nyomda felé adott nyilatkozata megtétele előtt be kell szereznie a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megrendelt árut közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv alapfeladata körében ad ki.

 

 1. A nyomdának a megrendelő nyilatkozatát, továbbá a nyomdai gyártás során az elkészített röplap egy nyomtatott vagy elektronikus formátumú példányát 6 évig meg kell őriznie, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatnia.

 

Az értékesített „röplap” adatai:

 

 • 000 darab röplap, összesen 100 kg, 85,-Ft/kg termékdíjtétel;

termékdíj: 100 kg x 85,-Ft/kg termékdíjtétel = 8.500, -Ft.

 • a csomagoláshoz felhasznált műanyag fólia, műanyag pánt, és papír címke csomagolószer kereskedőtől került termékdíjjal növelten beszerzésre.

 

A hatályos termékdíj szabályozás értelmében a nyomdának a belföldi értékesítés során nincs termékdíj számlán történő feltüntetési kötelezettsége, azonban a fenti röplap elkészítését tartalmazó számla értékébe, vagyis az Áfa alapjába be kell számítania az értékesített termékdíjköteles termék (röplap) termékdíját is, ami számszerűsítve: 8.500, -Ft.

 

 

 

Milyen esetekben kell a számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettségnek eleget tenni?

 

A szóba jöhető eseteket a következő táblázat tartalmazza:

jogcím számlán feltüntetendő szöveg

amennyiben a termékdíjat nem kell megfizetni a vevő Ktdt. 3.§ (6) bekezdése szerint adott nyilatkozata alapján

 

 

„a(z) ……………….. termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

 

 

„a(z) ……………….. termékdíja a vevő … számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”

 

 

egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettségének számlán történő átvállalása esetén

 

„az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ……… Ft termékdíj átvállalásra került”

 

szerződéses átvállalás esetén

 

 

„a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés …) pontja …) alpontja alapján a vevőt terheli”
ipari termékdíj raktárba betárolás visszaigényléssel

 

„a termékdíj visszaigénylését az eladó igénybe veszi” szöveget, továbbá a termékdíjköteles termék KT vagy CsK kódját, mennyiségét, díjtételét és a visszaigénylés összegét.

 

visszaigénylés

a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán fel kell tüntetni a termékdíjköteles termék környezetvédelmi termékkódját (a továbbiakban: KT kód), csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus kódját (a továbbiakban: CsK kód), a termékdíj mértékét és összegét, továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait. Megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül – legalább a termék első belföldi forgalomba hozatalakor – a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a számlának tartalmaznia kell.

 

 

A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség – táblázatban feltüntetett jogcímeinek –további részletei a következő szakcikkben kerülnek bemutatásra.

 

 

 1. szeptember

Debreczeni László

 


RENDEZVÉNY AJÁNLÓ

SZÍVESEN MEGHALLGATNÁ ELISMERT SZAKÉRTŐNK ELŐADÁSAIT KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖKBEN?

 

VEGYEN RÉSZT ELŐADÁSUNKON, ÉS TEGYE FEL KÉRDÉSEIT:

2021. október 18.

 

https://infoszfera.hu/rendezveny/kornyezetvedelem/

 

 


Széchenyi 2020