Adótartozásra fizetési könnyítés kérhető

Fizetési könnyítés – Részletekben és halasztva is lehet törleszteni az adótartozást, ha a NAV elfogadja az adós fizetési gondjairól szóló kérvényét. Az úgynevezett fizetési könnyítés kérelmét érdemes még a befizetési határidő előtt benyújtani a hivatalhoz.

A NAV fizetési könnyítéssel segíthet azoknak, akik fizetési nehézségekkel küzdenek, de belátható időn belül törleszteni tudják tartozásukat. A fizetési könnyítés lehet részletfizetés, fizetési halasztás, kivételes esetben kérhető a tartozása elengedése, mérséklése is.

A kérelmet az adózónak kell benyújtania a NAV-hoz a fizetési nehézséget alátámasztó okiratokkal. A bevallásukat elektronikusan benyújtók kizárólag elektronikusan, a magánszemélyek postán, ügyfélszolgálaton vagy Ügyfélkapun keresztül nyújthatják be kérelmüket.

A benyújtás időpontjának magánszemélyek esetében nagy jelentősége van. Ha a kérelmet még a tartozás esedékessége előtt benyújtják, az eljárás időtartamára a jegybanki alapkamattal megegyező pótlék terheli a tartozást. Ha a kérelem benyújtása már a befizetési határidő utánra húzódik, az eljárás alatt a késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat kétszerese.

A tartozásra vonatkozó első kérelemhez kapcsolódó kedvezményi eljárás alatt nem indul végrehajtási eljárás.

A kérelemhez szükséges adatlap a NAV honlapjáról letölthető: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/


Széchenyi 2020