Az osztalékból származó jövedelem szabályát érintő változásról

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény osztalékból származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseit az osztalék fogalma tekintetében.

A módosítás indoka, hogy 2016. január 1-jétől több ponton módosult számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Szt.), melynek egyik fontos változása az osztalékfizetés rendjének módosítása volt. Ennek értelmében negatív eredménytartalék esetén a vállalkozás csak abban az esetben fizethet osztalékot, ha az adott üzleti év pozitív üzleti eredményének összege meghaladja a negatív eredménytartalék értékét.

E változásra tekintettel az Szja törvény 66. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja értelmében osztaléknak az Szt. alkalmazásában osztalékként meghatározott jövedelem minősül. A módosítás a kihirdetést követő napon – 2017.06.20-án – lép hatályba, azonban a 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségre is alkalmazható.


Széchenyi 2020