Kft-k, egyesületek, alapítványok aktuális tudnivalói az új Ptk-val összefüggésben

A Parlament előtt van a kft-ket, egyesületek az új Ptk-val, és a törzstőkefelemeléssel összefüggésben érintő módosító javaslat és várhatóan el is fogadják. Ezesetben a következő a helyzet:Egyesületek, alapítványok:- nem kötelezõ az elsõ létesítõ okirat-módosításkor új Ptk-sítani, de legkésõbb 2017. március 15-ig igen.

Cégek:- egyértelmûsíti a jogszabály, hogy ha az új Ptk-sítás mellett más cégadat is változik, akkor az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendõ illetéket és költségtérítést kell fizetni (tehát nem a 40 ezres illetéket kell megfizetni, ha törzstõkét 3 millióra kellett emelni és más adat is változik).

3 millió Ft alatti törzstõkéjû kft-k:- 2017. március 15-ig kell dönteni a tõkeemelésrõl, átalakulásról, egyesülésrõl – eddig a Gt. szerint mûködik, ekkor azonban kötelezõ döntenie a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló mûködésrõl. Minden kft.!

A Kft-knél csak a tõkeminimum alatti kft-kre vonatkozik az egy év engedmény (Ptké. 13. §), a minimum 3 milliós jegyzett tõkéjû kft-k létesítõ okiratának új Ptk-sítására továbbra is a 2016. március 15. véghatáridõ vonatkozik (Ptké 12. §). Addig a jogalkotó várhatóan elvégzi a Ptk. 3:162. § (1) bekezdésében szereplõ törzstõke-keletkeztetõ jogcím, a közkeletûen „feltöltés”-nek nevezett lehetõség számviteli és Szja. lekövetését. Addig a Ptk. 3:185. § [Az osztalék] (1) bekezdésére kell figyelmet fordítani, kerülni kell az osztalék kifizetését.


Széchenyi 2020