Főbb adóváltozások 2016-ban

A magánszemélyeket érintő változás, hogy 2016-tól a személyi jövedelemadó általános mértéke 16%-ról 15%-ra csökken. A kedvezőbb adómérték főszabályként a 2015. december 31-e után megszerzett jövedelmekre alkalmazható, függetlenül attól, hogy a kifizetés, juttatás melyik évre vonatkozik. Ettől eltérően azonban pl. a 2015. december hónapra járó munkabér még a 16%-os adómértékkel adózik, amennyiben a kifizetésére 2016. január 10-ig sor kerül.

A kétgyermekes családokat érintő változás, hogy 2016-tól a kedvezményezett eltartottak után havonta érvényesíthető családi kedvezmény 25%-kal emelkedik. Ennek eredményeként 2016-ban kedvezményezett eltartottanként, havonta már 12 500 forinttal csökkentheti az arra jogosult magánszemély az adófizetési kötelezettségét.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék inflációt követő mértékben emelkedik jövőre 6 930 forintról 7 050 forintra.A feketekereskedelem visszaszorítása és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők segítése érdekében 27%-ról 5%-ra csökken a 0203 vámtarifaszám alá tartozó sertéshús értékesítéséhez kapcsolódóan felszámított általános forgalmi adó mértéke 2016. január 1-től.

2016. évtől (már a 2015-ös adóévre vonatkozóan is) bevallási nyilatkozat megtételével is teljesíthető a személyijövedelemadó-bevallási kötelezettség, ha a magánszemély az adóévben kizárólag adóelőleget megállapító munkáltatótól szerzett belföldön adóköteles jövedelmet és a törvényben foglalt további feltételeknek is megfelel. Így bevallási nyilatkozatot nem tehet az a magánszemély, aki adóalap vagy adókedvezményt (pl. családi kedvezmény, súlyos fogyatékossághoz kapcsolódó személyi kedvezmény) érvényesít vagy az adóelőleg megállapítása során érvényesített, aki önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot ad. Nem zárja ki ugyanakkor a törvény a nyilatkozat megtételét, ha az adójának 1+1%-ról kíván a magánszemély rendelkezni. Bevallási nyilatkozatot január 31-ig a munkáltatónál vagy munkáltató hiányában az állami adóhatóságnál lehet tenni papír alapon vagy elektronikus úton. A határidő jogvesztő, a jelzett határidőt követően a nyilatkozat pótlására nincs lehetőség.

Bevezetésre kerül 2016. évtől kezdődően az adózói minősítés jogintézménye. Az adóhatóság negyedévente, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján, a negyedévet követő 30 napon belül minősíti az adózókat a jogkövetési hajlandóság tekintetében. Erre első körben 2016. április 30-ig, a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint az áfa-regisztrált adóalanyok esetében kerül sor. A minősítés eredményéről az adóhatóság az adózót elektronikus úton értesíti. A minősítés alapján az adóhatóság megbízható, kockázatos valamint egyik kategóriába sem besorolható adózói csoportokat különböztet meg. A megbízható adózói minősítés előnyökkel jár, így pl. az adóhatósági ellenőrzés időtartama nem haladhatja meg a 180 napot, a kiszabható adóbírság illetve mulasztási bírság nem haladhatja meg az általános szabályok szerint kiszabható mérték 50%-át, egyes bejelentési, bevallási kötelezettség elmulasztása, hibás teljesítése esetén az adóhatóság, mulasztási bírság kiszabása nélkül, határidő tűzésével felhívja a kötelezettség teljesítésére az adózót és mulasztási bírságot csak a felhívás eredménytelensége esetén szabhat ki.


Széchenyi 2020