Hamarosan esedékes a 2020. első negyedéves termékdíj bevallás – Adózók, kötelezettek figyelem!

A környezetvédelmi termékdíj bevallás teljesítési határideje 2020. április 20.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) azon személynek, akit termékdíj-kötelezettség terhel – vagy visszaigénylési jogosultságot kíván érvényesíteni –, negyedévente bevallási kötelezettséget határoz meg.

A bevallás kitöltéséhez szükséges alapvető tudnivalók, néhány érdekes kérdés tisztázása:

Mi alapján kell kitölteni a bevallást?

A kötelezettnek nyilvántartást kell vezetni a termékdíjköteles termékekkel, hulladékaikkal, továbbá a nem csomagolószerként forgalomba hozott a Vhr-ben – 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet – meghatározott csomagolószer-katalógusban szereplő árukkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrizhetősége céljából.

Milyen adattartalommal kell rendelkezni a nyilvántartásnak?

A nyilvántartásnak a valóságot (tényhelyzetet) tükrözőnek kell lennie és annak tartalmaznia kell a termékdíjköteles termék lényeges adatait az áru-megnevezéstől, a mennyiségi adatokon át egészen a termékdíj megfizetésének napjáig.

Mivel kell igazolni a bevallás adatait?

A legfontosabb, hogy számviteli bizonylattal és az említett nyilvántartás adattartalmával szinkronban kell lennie a bevallásnak.

Milyen szabály vonatkozik a bevallás adatainak megadására?

A termékdíjköteles termék kódjait, megnevezését és a tömeg adatokat két tizedes jegy pontossággal kilogrammban kell feltüntetni. Termékdíjátalány-fizetés választása során a gépjármű alkotórészét, tartozékát képező termékdíjköteles termék esetében a gépjármű mennyiségét kell a bevallásban megadni.

Hogyan kell beküldeni a kitöltött bevallást?

A bevallás adatait 2020. évben a 20KTBEV elektronikusan támogatott formanyomtatványon kell megadni, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a honlapján tesz közzé, majd a bevallást elektronikus úton és formában kell teljesíteni, „beküldeni”.

Meddig kell teljesíteni a bevallást?

A bevallás a negyedévet követő hónap 20. napjáig kell „beküldeni”!

Melyek a legfontosabb bevallási adatok általános esetben?

Amennyiben azon személyeket vesszük alapul, akik a termékdíj-kötelezettséget – a korábbi ’TKORNY nyomtatvány szerinti bejelentés alapján – a kibocsátásra (forgalomba hozatalra, saját célú felhasználásra) vonatkozó szabály szerint keletkeztetik, illetve a hulladékhasznosítási kötelezettséget kollektív teljesítéssel teljesítik, azoknak 20KTBEV főlapjának B és C blokkjának kitöltését követően a 20KTBEV-BEV részletezőlapon kell megadni az alábbiakat:

 A ’TKORNY nyomtatványon bejelentett termékkörökkel megegyezően a termékdíjköteles termék és anyagáramok szerinti kódok megadásával kell soronként rögzíteni azokat a termékeket, amelyekre az 2020. év első negyedévében termékdíj-kötelezettség keletkezett. Ha a korábban bejelentett termékkörben az első negyedévben nem történt kibocsátás, akkor termékdíjkód és nulla kilogramm vagy a termékkör technikai kódja rögzítendő.

Ha ugyanebben a negyedévben a visszaigénylési jogosultságával is élni kíván a kötelezett, akkor a visszaigénylésben érintett termékdíjköteles termék adatait a 20KTBEV-VIS1 részletezőlapon kell megadni. Lényeges, hogy a termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént.

A keletkezett kötelezettség a BEV részletezőlapról a 20KTBEV-OSSZ részletező lap 1., a visszaigénylési jogosultság a 20KTBEV-VIS1 részletezőlapról a 20KTBEV-OSSZ részletező lap 2. sorába átvitelre kerül, illetve a két sor különbözetének ezer forintra kerekített értéke a 20KTBEV-OSSZ részletező lap 7. sorába automatikusan – a ténylegesen fizetendő vagy a visszaigényelhető termékdíj összege – megadásra kerül.

 

A cégek hatékony adózási feladatellátásához további részletes információk főoldalunkon, a https://infoszfera.hu oldalon, ahol online tananyagok és képzések során is hasznos ismereteket szerezhet a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről és jogosultságok érvényesítéséről.

 

 


KAPCSOLÓDÓ ONLINE KÉPZÉSÜNK MÁR MEGRENDELHETŐ:

Környezetvédelmi termékdíj 2020. /e-learning/


 

2020. április

Debreczeni László


Széchenyi 2020