Keresőtevékenység a csecsemőgondozási díj és….

Keresőtevékenység a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj folyósítása mellett

Főszabály szerint a csecsemőgondozási díj (a továbbiakban: csed) a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, legfeljebb azonban a gyermek születését követő 168. napig. Ezen időtartam alatt dolgozni nem lehet. Nem jár ugyanis csecsemőgondozási díj a biztosítottnak a szülési szabadság azon tartamára, amelyre a teljes keresetét megkapja. Annak a biztosítottnak, aki a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt keresete után jár csecsemőgondozási díj. Nem jár a csecsemőgondozási díj akkor sem, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat.

A gyermekgondozási díj folyósítása melletti keresőtevékenység

A csecsemőgondozási díj folyósítását követően a gyermek második életévének betöltéséig a szülő részére gyermekgondozási díjat (a továbbiakban: gyed) állapíthatnak meg. (2016. január 1-jét megelőzően kezdődő jogosultság esetében még előfordulhat, hogy a gyermekgondozási díj folyósítása nem a második életév betöltéséig történik, ha az igénylő nem rendelkezett elegendő előzetes biztosításban töltött idővel.)

2016. január 1-jétől a gyermekgondozási díj folyósításának teljes időtartama alatt korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Ezen intézkedés a 2014-ben bevezetett ún. „gyed extra” csomag kiterjesztése volt. Ennek megfelelően közvetlenül acsed lejártát követően lehetősége van az anyának újra munkába állni.


Széchenyi 2020