Adóellenőrzés: Ki számíthat rá 2016-ban?

Megjelent a NAV 2016. évi ellenőrzés irányelve. Ebből szemezgetünk, melyek a kockázatos adózói magatartások, amelyek adóellenőrzést vonhatnak maguk után 2016-ban.

Adóellenőrzés – Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések1.1. Az adózó megalakulását, képviselőjének megváltozását követő adóregisztrációs eljárás során a NAV komplex kockázatelemzést alkalmaz annak érdekében, hogy a valós tevékenységet nem végző, vagy eleve adóelkerülési céllal létrehozott adózókat kiszűrje az adózók köréből.

Azoknál az adózóknál, amelyeket eleve csalási, adóelkerülési szándékból alapítanak/működtetnek, a kockázat kiiktatására, az adózók gazdasági életből való kizárására, a jogsértés megszüntetésére, valamint büntetőjogi felelősségre vonásra van szükség.

Ha az állami adó- és vámhatóság megállapítja, hogy a gazdasági tevékenység megvalósulása kockázatos, annak feltételei nem állnak fenn, vagy valószínűsíthetően nem elegendőek a tevékenység megvalósításához, az adózót fokozott adóhatósági felügyelet alá vonhatja, amelynek célja az adózó valós szándékának és tevékenységének monitorozása.

A NAV a jogelőd nélkül alakult vállalkozások legalább 10%-ánál vizsgálja 2016. évben a jogszabályok betartásának meglétét.

Kiemelt feladat a székhelyszolgáltatóhoz bejelentett adózók ellenőrzése, különös tekintettel azon ellenőrzési tapasztalatra, hogy az adó- és vámhatóság által megküldött iratok jellemzően átvételre kerülnek a székhelyszolgáltatóknál, azonban a képviselő gyakran nem jelenik meg az idézésre, az adózók iratanyagot nem bocsátanak a revízió rendelkezésére, továbbá együttműködési kötelezettségük megszegésével akadályozzák az ellenőrzés lefolytatását.

Az adóhatóság alapvető feladata, hogy a jelentős kárt okozó csalárd adózót a gazdasági életből mielőbb kiiktassa, amelynek egyik eszköze a cégbíróság felé bejelentett székhelyen történő valós működés hiányának feltárása esetén az adószám felfüggesztés kezdeményezése, amelyet a cég végleges törlése követhet.

Fokozott figyelmet fordít a NAV azon vállalkozásokra, amelyek az adóellenőrzések ellehetetlenítése vagy hátráltatása céljából – különösen a főváros, illetve Pest megye területére – helyezik át székhelyüket, azonban a tulajdonos, képviselő, telephely, illetve az adózó által folytatott tevékenység továbbra is az eredeti illetékességhez kötődik.

A NAV a székhelyüket áthelyező, illetve a képviselőváltással érintett adózók egy részét helyszíni ellenőrzés alá vonja a jogkövető magatartás helyszíni monitorozása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva a cégtemetők részére céget értékesítők és a cégtemetők érdekeltségébe tartozók vállalkozásaiban rejlő kockázatok mielőbbi azonosítására. A NAV a székhelyszolgáltató tevékenységre koncentrálva azt kívánja elérni, hogy aszékhelyszolgáltatónál „működő” adózók mögött lévő személyek a lehető leggyorsabban az adóhatóság fókuszába kerüljenek, így az esetleges adókijátszás a lehető legnagyobb eséllyel feltárható legyen.1.2.

A csőd-, a felszámolási-, a végelszámolási és a kényszertörlési eljárások alatt álló adózók vizsgálata keretében elsősorban a csalárd ügyletekben részt vevő haszonhúzók feltárása kiemelt jelentőségű az adócsalások visszaszorítása érdekében. A vagyonkimentésekből eredő károk megállapítását, és az esetleges felelősség (különösen a mögöttes, a kártérítési jellegű vezetői és tagi felelősség) érvényesítését az ellenőrzés eszközeivel elő kell segíteni.

A megváltozott jogszabályi környezethez igazodva a bűnügyi szakterület jelzései alapján kerülnek elrendelésre a vagyongyarapodási vizsgálatok.


Széchenyi 2020