Külföldi kiküldetés esetén adható napidíj

A személyi jövedelemadó törvény lehetőséget biztosít a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos költségek megtérítésére (pl.: utazás, szállás), illetve ezzel együtt napidíj fizetésére is. Költségtérítésnek az a bevétel minősül (kivéve, ha a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni), amelyet kizárólag az adott bevételszerző tevékenység folytatása érdekében vagy hivatali, üzleti utazással összefüggésben kap a magánszemély.Hivatali üzleti utazás alatt a magánszemély saját jövedelemének megszerzése érdekében vagy az őt foglalkoztató, megbízó más személy (vállalkozó, társaság, szervezet stb.) tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében folytatott üzleti utazásokat kell érteni. Ide tartozik különösen a kiküldetés miatt szükséges utazás.Hivatali, üzleti útnak minősül a külföldi kiküldetés, ideértve a szakmai konferencián, továbbképzésen való részvételt is.A hivatali, üzleti utazás jellegzetes költségei:- az utazási költségek,- a szállásköltségek,- egyéb költségek (pl.: étkezés, napidíj).A napidíj kifizetése a kifizető/munkáltató döntésén múlik. A jövedelem megállapításakor a külföldi kiküldetés kapcsán megszerzett bevétel 30 százalékát, de legfeljebb napi 15 eurónak megfelelő összeget kell adómentesnek tekinteni. Vagyis bármekkora összeget is juttatnak a munkavállalónak, annak mindig csak 30%-a, de legfeljebb a napi 15 eurót meg nem haladó része tekinthető a bevétellel szemben igazolás nélkül elszámolható költségként.Amennyiben a kiküldetésre adott összeg 15 euró, akkor ennek 30 %-a tehát 4,5 euró az az összeg, ami igazolás nélkül költségként elszámolható, vagyis a munkavállalónak ezen összeg után nem keletkezik adófizetési kötelezettsége.


Széchenyi 2020