A NAV megkezdte az egyenlegközlők és pótlékértesítők kiküldését

A korábbi évektől eltérően korábban, már április elején megkapják a vámhatóság által vezetett vám- és adófolyószámlákról készült egyenlegközlők és a pótlékértesítőt a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) az adózók, mintegy 36 ezer ilyen értesítést küld ki a hatóság.

A NAV-tájékoztató szerint egyenlegközlők csak az kap, aki legalább egy vámszakmai adónemben több mint ezer forinttal tartozik, vagy több mint ezer forint túlfizetése van.

A NAV az egyenleg megállapításánál az adó- és vámfolyószámla 2015. december 31-ei állapotát veszi alapul – írták. Késedelmipótlék-értesítőre csak az számítson, aki fizetési kötelezettségét nem vagy csak késedelmesen teljesítette, és ezért késedelmi pótléka keletkezett 2015-re.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az adózónak célszerű a saját nyilvántartásával is összehasonlítania a kapott adatokat. Eltérés esetén észrevételt tenni telefonon, az egyenlegközlőn szereplő telefonszámokon, személyesen az ügyfélszolgálatokon vagy írásban lehet – írták a közleményben.


Széchenyi 2020