Ptk.-s határidõk a Kft.-knél – mit kell és mit miért nem kell március 15-tel elvégezni?

A Ptk-módosítás szerint legkésõbb 2017. március 15-ig kell dönteni a tõkeemelésrõl, és az új 13. § (3) bekezdés alapján a tõkeemelésrõl szóló döntésig a 3 milliós jegyzett tõke alatti, tõkeemelésrõl még nem határozott kft-nek a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia (tehát nem áll fenn új Ptk-sítási kötelezettség), az új Ptk. szerinti továbbmûködésrõl pedig az új Ptk. 3 milliós jegyzett tõkeminimuma miatt kötelezõ tõkeemelésrõl szóló döntéssel egyidejûleg kell döntenie (nem késõbb, nem korábban).A min. 3 milliós jegyzett tõkével rendelkezõk létesítõ okiratát kell 2016. március 15-ig módosítani. A különbségtételnek az lehet az oka, hogy a „szimpla” létesítõ okirat-módosítás nem jelent különösebb terhet a gazdasági társaságoknak (a bt-k és kkt-t tekintetében sem volt határidõ-kitolás), míg az átlagosan 2,5 milliós tõkeemelés igen, ezért csak az utóbbi körre megengedõ a jogalkotó, nekik a tõkeemelés és az új Ptk-sítás tekintetében is, míg a többiekre – kisebb teher miatt – a korábbi határidõk irányadók a létesítõ okirat felülvizsgálatával és az új Ptk. szerinti továbbmûködésrõl szóló döntéssel kapcsolatban.A jogalkotó tavaly a bt. és kkt. határidõ elõtt kivette a Ptké 15. §-át, így nem rögtön pénzbírsággal sújt le a cégbíróság, hanem az általános törvényességi felügyeleti eljárási szabályok érvényesülnek (elõbb felhívja, utána alkalmazhat intézkedéseket):Ctv. 80. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a cégbíróság a jogkövetkezményekre történõ figyelmeztetéssel és az eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidõn belül – mely az eljárás okától függõen a cégnek a határidõ lejárta elõtt benyújtott kérelmére egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható – a) írásban nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, illetveb) ha nem vitatja a kérelemben vagy a végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértõ állapotot szüntesse meg.


Széchenyi 2020