14+1 problémás témakör az ÁFA-ban és a számlázásban

Gazdasági, pénzügyi és könyvelési szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. 14+1 témakört részletesen kibontva vezetjük végig Önöket az áfa és számlázás gyakorlati problémáin, buktatóin. Ha Önök az elhangzottakat lépésről-lépésre alkalmazzák, nem lehet problémájuk egy esetleges ellenőrzés esetén sem. A konzultáció lehetőséget biztosít Önnek az egyéni kérdéseit is átbeszélni szakértő előadónkkal.

2018. május 24.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

1. Az elektronikus adatszolgáltatás új szabályai könyvelői, adótanácsadói szemmel * Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz * Mit kell a cégeknek tenni a felkészülés kapcsán? * Milyen szempontból kell átvilágítaniuk a rendszereiket, hogy az adatszolgáltatást tudják teljesíteni? * Nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás  * Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? * Mely adatokról kötelező és melyekről nem? * Technikai szabályok * Értékhatár alatti számlák kezelése * A számlák ellenőrző kódja (token, technikai kód, válaszüzenet) * A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás * Nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről , közösségi összesítő nyilatkozat stb.)

2. A számlahelyesbítések kezelése az új rendszerben * Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? * Mi a teendő, ha hibás a vevői adat és mi, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? * Mely adatok kötelezőek az Áfa törvény alapján és melyek az XSD séma alapján? * Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk és hogyan, ha helyesbítő számlával és hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? * Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? * Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? * Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? * Lehet- és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani? * A módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? * Az alap – és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben

3. A módosítások szerepeltetése a bevallásban * Számlakorrekció – számlakibocsátó, számlabefogadó * Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? * Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat * Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása * Visszáru áfa-elszámolása * Új NAV álláspont: hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során * Korrekciós számla előállítása * Alkalmazandó árfolyam * Számlakorrekció a bevallásban * Számszaki eltérések kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás * Göngyöleg * Részletvétel * Teljesítés meghiúsulás * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója

4. A számlakibocsátási kötelezettség * Számlázási alapelvek * Számlakibocsátási kötelezettség * Számlázási rend * Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? * Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? * Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett * A számla tartalmi kellékei a gyakorlatban * Mikor nem kell számla? * Nyugta használata * Nyugta helyett kiállított számla * A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben * Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása * Külfölditől igénybevett szolgáltatás * Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályai

5. A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai befogadott számlákról * A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás * Az értékhatár leszállításának következményei * Az előleg és végszámla kezelése * A részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla- módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással?

6. Problémás témák az ingatlan áfában * Új ingatlan fogalom mely ügyletekre van hatással? * Milyen hatással van az építőiparnál felmerülő fordított adózásra és a bérbeadás áfa minősítésére az új ingatlan fogalom, az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások új fogalma, az ingatlan fekvésének helyén adózó szolgáltatások * Az ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás) * Az egyes ingatlan kategóriák (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan, stb.) jelentése és helyes adózása * Az 5%-os adókulcs feltételei a lakóingatlan értékesítésénél és építésnél

7. Az időszaki elszámolás (folyamatosan teljesített) ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái * Melyik az a 4 eset, amikor az időszak utolsó napja a teljesítési időpont? * A számla kelte, mint teljesítési időpont * A fizetési esedékességének meghatározása és annak teljesítési időponttá történő minősítése * A 60 napos szabály gyakorlati alkalmazása * Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni? * Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is? * A folyamatos teljesítés és a pénzforgalmi adózás * Hogyan kell kezelni az utólagos helyesbítéseket, számlakorrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat a folyamatos teljesítésű (időszakos elszámolású) számláknál?  Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán * Mi ilyenkor a teljesítési időpont és az adókulcs – gyakorlati példák

8. A fordított adózás * Milyen fajtái vannak a fordított adózásnak és mely esetekben kell alkalmazni? * Mi a különbség a belföldi és a nemzetközi fordított adózás között? * Melyek a szabályai, feltételei? * Fordított adózás az ingatlanokkal kapcsolatban – az egyszerű bejelentéshez kötött eljárások és a tudomásulvételi eljárások áfa minősítése * Az építési hatósági engedély új fogalma * Eltérő szabályok vonatkoznak a generálkivitelező és az alvállalkozók illetve résztevékenységet végző vállalkozók fordított adózására * Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerepe * A pótmunkák, vevői módosítások, fit out beruházások minősítése * Teljesítési időpont és adókötelezett keletkezési időpont fordított adózásnál * A devizás számlák forintosítása * Az áfa levonás szabályai fordított adózásnál * A levonás időpontja és az adólevonásra jogosító bizonylat

9. A térítésmentes ügyletek áfa szabályai * Mikor áfás a térítésmentes termékátadás és mikor az ingyenes szolgáltatásnyújtás? * Az adókötelezettség feltételei, a mentesülés feltételei, bizonylatolás, adóalap, adóösszeg, 100%-os engedmény, értékesítéshez adott ingyen termék, szolgáltatás, dolgozóknak ingyen vagy áron alul adott juttatások * Áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány * Mely ügyleteknél lehet vizsgálni a vállalkozásidegen célt és az mit jelent? * A helyes számlázási szabályok az áfás és a nem áfás ingyenes ügyleteknél

10. A személygépkocsi áfája * Cégautó, beszerzés, üzemanyagköltség, fenntartási-üzemeltetési költségek áfa elszámolása, a munkába járáshoz is használt autók áfa minősítése * A használati ellenérték áfa kezelése * Kiszámlázás, adóalap-korrekció * Levonás * Lízingbe vétel, bérbeadás, kizárólag vagy túlnyomórészt bérbeadási cél * A cégautó áfájára vonatkozó adóévek közötti korrekció * Bérbevétel, levonási tilalmak és mentesülések, továbbértékesítés, tárgyi eszköz, a cégautó értékesítése, korrekciók stb.

11. Teljesítési hely szabályok * Milyen feltételekkel számlázhatunk áfa nélkül külföldinek szolgáltatást? * És melyek a feltételek, ha terméket szeretnénk áfa nélkül számlázni?

12. Aláncügylet és a háromszögügylet szabályai * Mikor lehet adómentes számlát kiállítani? * Mikor kell beregisztrálni másik tagállamban? * A közösségi és harmadik országbeli láncügyletek * Amikor importtal egybekötött a láncügylet (harmadik országból jön a termék) Melyek a háromszögügyletek szabályai és feltételei? * Kinek mit kell jelenteni háromszögügyletnél? * Milyen számlát kell kiállítani?

13. A fuvarozás, szállítmányozás áfa kérdései * A fuvarozás és a szállítmányozás teljesítési időpontja * Gyűjtőszámla vs. időszaki elszámolás a fuvarozásnál * Fuvarozás közvetítése * A fuvarozás, mint közvetített szolgáltatás * A fuvarköltség, mint járulékos költség * A fuvarozás, szállítmányozás teljesítési helye * A fuvarozás hogyan adózik adóalany és nem adóalany megrendelő esetén? * A fuvarozásnál felmerülő adómentességek * Importfuvarhoz kapcsolódó adómentesség * Vámáruhoz kapcsolódó adómentesség * Exportfuvarhoz kapcsolódó adómentesség * Az adómentességek alkalmazása az új európai bírósági ítélkezési gyakorlat tükrében * Adómentesség vs. hatályon kívüliség a fuvarozásnál * A fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások megítélése (raktározás, rakodás, vámügynök stb.)

14. Az elektronikus számla kibocsátói és befogadói oldalon * Milyen feltételekkel állítható ki a gyakorlatban elektronikus számla? * Mi a teendő az elektronikus számla befogadás során? * Kötelezhető-e az adóalany elektronikus számla befogadására? * Mi az elektronikus számla? * A PDF-ben kiállított és befogadott számla helyes kezelése – az elektronikus archiválás

14+1 Az alanyi adómentesség szabályai * Az alanyi mentesség feltételei * Az alanyi mentesség értékhatára * Az értékhatárba beszámító és be nem számító tételek * Az alanyi mentes mikor fizet a mentessége ellenére áfát? * Az alanyi mentes értékhatár túllépésekor követendő eljárás * Az alanyi mentes térítés nélküli ügyletei * Az alanyi mentesek határon átnyúló ügyletei (közösségi termékértékesítés, termékbeszerzés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel * A KATA és az alanyi mentesség * A magánszemélyi és az egyéni vállalkozói minőségnek van-e szerepe az alanyi áfa mentességnél? * Bizonylatolási szabályok * Konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  május 22-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020