A munkajog és a társadalombiztosítás kapcsolata a gyakorlatban

A foglalkoztatók, a társadalombiztosítási kifizetőhelyek, a könyvelők munkajogi, munkaügyi és társadalombiztosítási feladatai elválnak egymástól, azonban számos esetben kapcsolódási pont van a jogágak között. Fontos annak ismerete, hogy a munkajogi szabályozáshoz mikor, milyen esetekben és milyen társadalombiztosítási feladatok tartoznak. Rendhagyó előadásunk során két előadónk együtt, gyakorlati példákon keresztül ismerteti a leggyakrabban felmerülő munkajogi és társadalombiztosítási szabályokat a munkaviszony kezdetétől, annak befejezéséig. Külön kitérnek a 2023. január 1-től hatályba lépett munkajogi változásokra, valamint a pénzbeli ellátásokat érintő, 2023. július 1-től várhatóan hatályba lépő módosításokra.

2023. április 19.
10:00 - 14:30
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

• Munkaviszony és megbízási szerződés elhatárolása
• A munkaviszony keletkezése
• Munkaviszony alanyai
• Munkaviszony létrejötte
• Munkaszerződés aláírásának következményei
• Munkáltató társadalombiztosítási feladatai a jogviszony létrejöttekor
• Biztosítotti bejelentés
• Igazolások kiadása
• TB kiskönyv
• Határozott és határozatlan idejű munkaviszony
• Munkajogi következmények
• Bejelentési kötelezettség
• Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira való hatása
• Munkáltatói jogutódlás
• Átvett munkavállalók jogállása
• Táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz esetében hogyan alakul
• Az irányadó időszak
• Számítási időszak
• Jövedelem figyelembevétele
• Minimálbér és garantált bérminimum
• Munkavállalók minimum bérének meghatározása
• Pénzbeli ellátások esetén a minimálbér alkalmazása
• Szerződés szerinti jövedelmek meghatározása
• Szabadság, betegszabadság
• Kiadások, nyilvántartásuk munkajogi szempontból
• Apasági-, szülői szabadság és azok kiadása
• Táppénzhez, baleseti táppénzhez kapcsolódó alkalmazásuk
• Nyugdíjasok
• Ki minősül saját jogú nyugdíjasnak a Tbj.-ben és az Mt.-ben
• Saját jogú nyugdíjasok keresőtevékenységei
• Nagyszülői gyed, gyes
• Egyszerűsített foglalkoztatás
• Ellátásokra való jogosultság
• Foglalkoztatói feladatok
• Egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség
• Foglalkoztató egyéb feladatai
• Pénzbeli ellátási igények átvétele, továbbítása Igazolások kiadása
• Regisztráció
• Kifizetőhely esetén
• Foglalkoztató felelőssége
• Méltányossági kérelemhez kapcsolódó feladatok
• Kifizetőhelyi elszámolás
• Megtérítési kötelezettség
• Balesetek üzemiségének kivizsgálásával összefüggő feladatok
• Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
• Közös megegyezés, felmondás, azonnali hatályú felmondás, kitérve az indokolási kötelezettségekre
• Igazolások kiadása
• Társadalombiztosítási feladatok
• TB kiskönyv vezetése, kiadása
• Szakmai konzultáció, a résztvevők kérdéseinek megválaszolása

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

23.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  április 17-ig beérkezik hozzánk.

 

 

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Online előadáshoz való csatlakozás technikai feltételei:

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)  A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség! Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020