A társadalombiztosítási feladatokat érintő 2019. évi változások

A foglalkoztatáshoz a munkajogi feladatok mellé társadalombiztosítási feladatok is kapcsolódnak függetlenül attól, hogy az adott munkáltató társadalombiztosítási kifizetőhely vagy sem. Előadóink a 2019. évi változások mellett ismertetik minden foglalkoztatóra nézve kötelező feladatokat és határidőket. Az előadás kiemelt témája a 2019. január 1-jén hatályba lépő szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) módosítása.

2019. január 10.
10:00 -15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

 

* Foglalkoztató társadalombiztosítási feladatai a jogviszony létrejöttekor

* Biztosítotti bejelentés

* Igazolások kiadása

* TB kiskönyv

* Határozott és határozatlan idejű munkaviszony hatása az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira

* Pénzbeli ellátási igények átvétele, továbbítása

* Minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása

* Betegszabadság és a táppénz kapcsolata

* Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó társadalombiztosítási feladatok

* TB kiskönyv vezetése, kiadása

* Foglalkoztató egyéb feladatai

* Regisztráció

* Kifizetőhely esetén

* Foglalkoztató felelőssége

* Méltányossági kérelemhez kapcsolódó feladatok

* Járási hivatal felé tájékoztatási kötelezettség

* Balesetek üzemiségének kivizsgálásával összefüggő feladatok

* Eljárási és ügyintézési határidők

* A Tbj. 2019. január 1-jétől hatályba lépő legfontosabb változásai

* Az Mt. szerint foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas Tb. jogállásának változása, bejelentés teljesítés a NAV felé (határidő)

* Ki minősül saját nyugdíjasnak?

* A biztosítási kötelezettség kiterjesztése a vendégoktatói ösztöndíjasra, valamint Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján Tbj. hatálya alá tartozó személyre

* A tartós külszolgálattal összefüggő szabályok változása * Járulékmérték, járulékalap változás

* Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege, az ún. „Piros lámpás” eljárás időbeli hatályának módosulása

* Járulékalapot nem képező jövedelmek körének bővítése

* Vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások

* A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése alól történő mentesítésre vonatkozó szabály változása

* A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása

* Az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése

* Az átmeneti szabály alkalmazása a 2018. december havi kifizetések kezelése

* A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

* Az új adónem specialitása (a kettős adóztatást kizáró egyezmények alkalmazhatóságának kizárása, más jogszabályok alkalmazása)

* Az adó alapja, a fizetésre kötelezetett személyek

* Az adóalapot nem képező jövedelmek, tevékenységi mentességek

* Az adó mértéke

* Az adófizetési felső határ számítása

* Különös szabályok szerinti fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok (az egyéni és társas vállalkozók kötelezettségei, mentesítési esetkörök)

* A mezőgazdasági őstermelő adókötelezettsége

* Az adó bevallása, befizetése

* A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változása

* Átmenetei rendelkezések alapján 2019-től a régi Szocho tv. alapján tovább érvényesíthető kedvezmények köre * Megszűnő kedvezmények

* Az új Szocho tv. alapján igénybe vehető kedvezmények

* A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény

* A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény (feltételek, az adókedvezmény alapja és eljárási szabályok)

* A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

* A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzése, NAV hivatali eljárása, kérelemre induló eljárás kezdeményezésének gyakorlata

* A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény, különös tekintettel, a Rehabilitációs kártyával érvényesíthető kedvezmény igénybevételének megszűnésére

* A közfoglalkoztatottak után érvényesítető adókedvezmény (különös tekeintettel az adókedvezmény alapjára és mértékére vonatkozó különös szabályokra)

* A kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény

* A K+F tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény

* A védett korban elbocsátott köztisztviselők utáni kedvezmény (a NAV igazolás kiadási eljárása)

* Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok (költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezés, részmunkaidős foglalkoztatás, ismételt jogviszony létesítése, munkáltató személyében bekövetkező változás)

* Szakmai konzultáció

 

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  január 7-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020