Adózás 2018.

Új adóigazgatási eljárás; Elektronikus adatszolgáltatás az ÁFÁ-ban; SZJA változás - Országos Adókonferencia a NAV szakértőivel

16. éve kerül megrendezésre Országos Adókonferenciánk, ahol résztvevőink a NAV szakértőinek tolmácsolásában, első kézből értesülhetnek a januártól esedékes változásokról!

 

Konferenciánkon kiemelt figyelmet kap az új adóigazgatási eljárás, az elektronikus adatszolgáltatás az ÁFÁ-ban és az SZJA változás. A nap folyamán szakértőink által ismertetésre kerül a teljes 2018-as adócsomag!

 

Rendezvényünket figyelmébe ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék részletesen megismerni a 2018. évi adóváltozásokat:

√ Pénzügyi vezetőknek, szakembereknek, akiket érdekelnek, és munkájuk során közvetlenül érintenek a törvényi változások, és akik első kézből, a NAV szakértőitől szeretnének információkat kapni a 2018. évi adócsomagról;
Főkönyvelőknek, könyvelőknek, akik az ismereteken kívül kreditpontokat szeretnének kapni;
√ Adószakértőknek, Adótanácsadóknak, akik tisztában szeretnének lenni a törvényi változásokkal és kreditpontokra van szükségük;
√ Könyvvizsgálóknak, akik szeretnének kreditpontokra és a napra kész tudást szerezni;
√ Tulajdonosoknak, ügyvezetőknek, akik szeretnének tisztában lenni a cégük működését befolyásoló adótörvény-változásokkal, szeretnének legálisan, az adótörvények betartásával a lehető legoptimálisabb helyzetet kialakítani a cég működése tekintetében;
√ …és mindenki másnak, akik információkat szeretnének és akiknek fontos, hogy felkészülten várhassa a 2018-as adóévet.

 


KREDITPONTOK:

Mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők a részvételért kreditpontokat kaphatnak.

 

Mérlegképes könyvelők: 8 kreditpont (nem számviteli, vállalkozási)
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők:  10 kreditpont 
Könyvvizsgálók:  2 kreditpont

2017. november 23.
9:00-16:30
(Regisztráció: 8:30-8:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

 Adóváltozások 2018 – Az Szja tv., a Katv. és az Ekho tv. 2018. január 1-jétől hatályos módosításainak ismertetése – Dr. Asztalos Zsuzsanna, NAV

 1. Személyi jövedelemadó

 • Az adózás rendjének újraszabályozásával összefüggő módosítások az Szja tv.-ben (a bevallás rendszerének szabályai, Art. egyes rendelkezéseinek átültetése),
 • Módosuló és új fogalmak (pl.: iskolarendszerű képzés),
 • az egyes jövedelmek adóztatására vonatkozó szabályok módosításai (pl.: a fizető-vendéglátók tételes adójával kapcsolatos módosítás),
 • költségelszámolással kapcsolatos szabályok változásai,
 • módosuló adómentes juttatások és új adómentes rendelkezések (pl.: mobilitási célú lakhatási támogatás).

2. Kisadózó vállalkozások tételes adója

 • Főállású kisadózó fogalma,
 • egyéb változások ismertetése.

3. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

 • Az ekho választás feltételeinek módosítása katás vállalkozókat érintően

4. Egyéb, a tematika készítésekor még nem ismert változások ismertetése

 

Az adóigazgatás megújuló szabályozása – 2018. – Dr. Papp Adrienn, NAV

I. Az adóigazgatási eljárás szabályainak megújítása

1. Az új szabályozás koncepciója

a) Törvényi szintű szabályok (az adóigazgatási rendtartásról (Air.), az adózás rendjéről (Art.), az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról)
b) Teljes körű szabályozás – az általános közigazgatási eljárásra vonatkozó szabályozás nem alkalmazható
c) Rendeleti szintű szabályok – kormányrendelet, miniszteri rendeletek.

2. Az Air. és az Art. viszonya

Air.: egy általános az adóigazgatás egészére vonatkozó, rövid törvény
Art. az adóigazgatás részletes szabályait, illetve az egyes eljárások szabályait tartalmazó törvény

3. Összefoglalás

Mit hol találunk („régi Art.” és az új szabályozás rövid összehasonlítása)


II. Egyes rendelkezések

Air.

1. Az adóigazgatási eljárás alapelvei (Air., Art.)
2. A Ket. helyébe lépő közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) rendelkezéseinek beépítése
3. 
Az ellenőrzés megújuló szabályai

a) Air.

 • az ellenőrzés fajtáinak újraszabályozása,
 • ellenőrzési határidők,
 • az ellenőrzés folyamata,
 • az ellenőrzés különös szabályai.

b) kormányrendelet

 • az ellenőrzés részletszabályai

4. Jogorvoslati eljárás
A jogorvoslat szabályai az Air-ba kerülnek

 • Döntés visszavonása, módosítása
 • Fellebbezési eljárás
 • Felügyeleti intézkedés
 • Új eljárásra utasítás
 • Közigazgatási per
 • Ügyészi felhívás, felszólítás
 • Semmisség
 • Súlyosítási tilalom.

Art.
Az adóigazgatás folyamata – az egyes eljárásokra vonatkozó részletes szabályok

5. Az adókötelezettségek
a) általános szabályok
b) részletszabályok

 • bejelentkezés, nyilvántartás
 • adómegállapítás
  • általános szabályok
  • bevallás, soron kívüli bevallás
   (A munkáltatói adómegállapítás megszűnik bevallási tervezet – Szja törvényben)
  • önellenőrzés

c) Adófizetés szabályai (Art. és rendeleti szintű szabályok!)
d) bizonylat kiállítás, nyilvántartás vezetése
e) Adatszolgáltatás, adótitok, hatósági bizonyítvány
f) EKAER

6. Egyes adóigazgatási eljárások
7. Elévülés
8. 
Jogkövetkezmények

 • átlátható szabályozás
 • késedelmi pótlék mértékének változása
 • adóbírság esetén megszűnik a 200%-os bírság, az emelt összegű bírság 100% lesz,
 • mulasztási bírság fejezet teljes megújítása – kevesebb tényállás nevesítése, egyszerűbb, átláthatóbb szabályok
 • Intézkedések: az adószám törlésére vonatkozó szabályok is az intézkedések közé kerülnek.

9. jogkövetkezmény alóli mentesülés

 • Az adóhatósági állásfoglalások kiemelt jelentősége

10. Adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység bejelentése
11. 
Az állami adó- és vámhatóság által nyújtott szolgáltatások
12. 
Mellékletek

 • A bejelentendő adatok felsorolása mellékletbe kerül
 • bevallási, befizetési határidők


III. Önálló adóvégrehajtási törvény – Avt.

 • törvény tartalma: különös végrehajtási szabályok (általános szabályok a Vht.-ban)
 • NAV: általános végrehajtó hatóság 2018. január 1-jétől.

 

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2018. – Sike Olga, NAV

1. Elektronikus adatszolgáltatás a számlák adatairól

 • Kire vonatkozik? (Belföldön nyilvántartásba vett adóalany, a külföldön letelepedett belföldön „csak” regisztrált adóalanyt is ideértve)
 • A számlakibocsátásra kötelezett vagy a megbízott kötelezettsége? (Meghatalmazotti, azon belül önszámlázás esetén mi a teendő?)
 • Az áthárított áfa összegétől függ.
 • Értékhatár alatti számlák esetében lehetőség
 • Internetkapcsolat szükséges

1.1. Számlázó programmal előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • A számlázó programmal szembeni követelmény
 • Mit jelent a valós idejű adatszolgáltatás
 • Milyen adatok közlése kötelező, melyek opcionálisak
 • A számlázó program adatexport funkciója és az adatszolgáltatás
 • Módosító és/vagy érvénytelenítő számlák
 • Külföldön előállított számlák

1.2. Nyomdai úton előállított számlák adatairól adatszolgáltatás

 • Értékhatártól függ a gyakoriság
 • Adatszolgáltatás módja
 • Módosító és érvénytelenítő bizonylatok

2. Belföldi összesítő jelentéssel kapcsolatos változások

 • Értékhatár csökkenése
 • Kimenő számlák adatszolgáltatása megszűnik
 • Befogadott, adólevonási jog alapjául szolgáló számlák adatairól adatszolgáltatás

3. Adómérték csökkenések

3.1. Étkezőhelyi vendéglátásban az ételfogalom 5%-ra csökken

 • Mely feltételekkel lehet alkalmazni
 • Melyek a rendezőelvek (szolgáltatás, SZJ szám alá tartozás, helyben készítettség, melegkonyha feltétele stb.)
 • Átmeneti szabályok

3.2. Internet szolgáltatás áfa mértéke 5%-ra csökken

 • Mely szolgáltatásra vonatkozik
 • Átmeneti szabály

3.3. Egyéb adómérték változások

4. Az Áfa-ra vonatkozó egyes eljárási szabályok beépülése az Áfa tv-be

4.1. Bejelentés, változás-bejelentés szabályai (Ingatlannal kapcsolatos adókötelezettség választás, alanyi adómentesség, különbözeti adózás stb.)

4.2. Közösségi adószám szükségesség

4.3. Összesítő nyilatkozat

 

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

40% kedvezménnyel 17.940 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

30% kedvezménnyel 20.930 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  november 21-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020