Adózás – Számvitel 2020. – 2 napos kreditpontos Mérlegképes Könyvelő Továbbképzés

Adózás 2020. - Áfa, Szja, Art, Tao (a 2019. nyári adócsomagban elfogadott, 2020-tól hatályba lépő változások, valamint a 2019. novemberében benyújtott tv. javaslatok alapján); Számvitel 2020. - A számviteli törvény változásai (a 2019. nyári adócsomagban elfogadott, 2020-tól hatályba lépő változások, valamint a 2019. novemberében benyújtott tv. javaslatok alapján), üzemi (üzleti) eredmény tartalma, követelések-kötelezettségek

Készüljön fel időben a jövő évi jogszabály változásokra! Adónapunkon teljes áttekintést kaphat a 2019 nyári, és az őszi adócsomagban elfogadott 2020. évi változásokról. A gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést 2 napos konferenciánk.

A 2 napos képzés elvégzésével regisztrált mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakirányon) megszerezhetik éves kötelező kreditpontjaikat a 2019. képzési évre.

 


KREDITPONTOK:

A rendezvényen való részvételért mérlegképes könyvelők, könyvvizsgálók, adószakértők, adótanácsadók és okleveles adószakértők kreditpontot kaphatnak.

A rendezvényen való részvételért kapható kreditpontok:

  • mérlegképes könyvelők: 8 nem számviteli + 8 számviteli kreditpont
  • adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők:  10 + 8 kreditpont
  • könyvvizsgálók:  4+4 kreditpont

Esetleges kreditpont igényét kérjük, a jelentkezési lapon jelezze!

 

2019. december 10. -
2019. december 11.
9:00 - 16:30
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

A 2 napos képzés elvégzésével a regisztrált mérlegképes könyvelők (vállalkozási szakirányon) megszerezhetik az éves kötelező kreditpontjaikat a 2019. képzési évre.

A képzési napokra külön-külön is lehet jelentkezni! (Kérjük, ha csak az egyik napon szeretne részt venni, ezt a jelentkezési lapon, a megjegyzés rovatban szíveskedjen feltüntetni!)

1. nap:

ADÓZÁS 2020. – Áfa, Szja, Art, Tao (a 2019. nyári adócsomagban elfogadott, 2020-tól hatályba lépő változások, valamint a 2019. novemberében benyújtott tv. javaslatok alapján)


Az 1. képzési napon való részvételért kapható KREDITPONTOK ADÓZÁS 2020.:

  • mérlegképes könyvelők: 8 vállalkozási, nem számviteli kreditpont
  • adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők:  10 kreditpont
  • könyvvizsgálók:  4 kreditpont

Tervezett tematika:

Közösségi jogharmonizációval összefüggő 2020. évi áfa változások és nemzetközi ügyletekkel összefüggő egyes áfa kérdések

• Vevői készletre vonatkozó szabályok változásai (értékesítő és beszerző vonatkozásában);

• Láncértékesítésnél a közbenső vevő adójogi minőségének megítélése (minősítés szempontjainak tárgyalása);

• Közösségen belüli termékértékesítés feltételeinek változása;

• 2019. december 31-ét követően végrehajtott közösségi beszerzések kezelése, ha az eladót a vevő közösségi adószámának hiányában adómentesség nem illeti meg;

• Közösségi beszerzések adóztatásának helye;

• Belföldre nem befuvarozott termék értékesítésének megítélése;

• Termék értékesítésének adózása, ha annak fuvarozása más tagállam területéről kezdődött meg, valamint a fuvarozás rendeltetési helye belföldi cím;

• Harmadik országba értékesített termék kivitelének igazolása;

• Importot terhelő áfa levonásának tárgyi feltétele;

• Termékimporthoz kapcsolódó fuvarozási és egyéb szolgáltatások adómentessége;

• Adóalap csökkentése a követelés behajthatatlanságára tekintettel;

• Áfa visszatérítésére vonatkozó kérelem (Áfa tv. 257/J);

2020. évi fontosabb adóváltozások

• Az online adatszolgáltatással összefüggő módosítások;

• Az áfa bevallás összesítő nyilatkozatát érintő változások;

• Természetes személy által folytatott szálláshely-szolgáltatási tevékenység adózása (Szja tv.);

• A béren kívüli juttatások, illetve az egyes meghatározott juttatások adózásának 2019. január 1-jei hatályú átalakításával összefüggő pontosító rendelkezések (Szja tv.);

• A társasági adóelőleg késedelmes fizetése esetén kimentesi kérelem benyújthatósága – rendelkezés az adóról (Társasági adó);

• Egyes tárgyi adómentes ügyletekre vonatkozó számlázási kötelezettség előírása (nincs mód számla helyett számviteli bizonylatot kiállítani (Áfa tv.);

• Általános számlázási határidő csökkenése (Áfa tv.);

• NAV által közzétett, nagy összegű adóhiánnyal vagy nagy összegű adótartozással rendelkező adózók adatbázis tartalmának változása a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos áfa-csökkentés törvényben előírt feltételének megismerhetőségének biztosítása érdekében (Art.);

• Az adótörvényekben foglalt rendelkezések megkerülésének vélelmére vonatkozó adózói tájékoztatás előfeltételének módosítása – kizárólag jogerősen megállapított
• jogsértés esetén (Art.);

• Természetes személy adóhatóság általi tájékoztatása, ha a foglalkoztatója elmulasztotta adó- és járulék bevallását benyújtani, nem teljesítette befizetési kötelezettségét (Art);

• Eva kivezetésével összefüggő módosítások (kata, szja, társasági adó, áfa, szociális hozzájárulási adó);

• Nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatos közterhek (szocho, járulék)

• Családi járulékkedvezmények érvényesítésének változásai

 

2. nap:

SZÁMVITEL 2020. – A számviteli törvény változásai (a 2019. nyári adócsomagban elfogadott, 2020-tól hatályba lépő változások, valamint a 2019. novemberében benyújtott tv. javaslatok alapján), üzemi (üzleti) eredmény tartalma, követelések-kötelezettségek


A 2. képzési napon való részvételért kapható KREDITPONTOK – SZÁMVITEL 2020.:

  • mérlegképes könyvelők: 8 vállalkozási, számviteli kreditpont
  • adószakértők, adótanácsadók, okleveles adószakértők: 8 kreditpont
  • könyvvizsgálók:  4 kreditpont

Tervezett tematika:

A számviteli törvény változásai
2019. évi LXXIII. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról:

• Mentesség a könyvvizsgálati kötelezettség alól

• Új fogalmak:

o szerződés elszámolási egysége
o teljesítési fok
o készültségi fok

• Szerződés elszámolási egységéhez tartozó STK kimutatása a mérlegben

• Új aktív és passzív időbeli elhatárolások

• Céltartalék kötelező képzésére vonatkozó módosítás

• Befejezetlen termelés értékének meghatározásánál pontosítás

• Értékesítés nettó árbevételét módosító új rendelkezések

• Saját termelésű készlet értékelése

• Befejezetlen szolgáltatás elszámolásához kapcsolódó feladat

• Módosítások hatályba lépése

T/8015. számú törvényjavaslat a Versenyképesebb Magyarországért program egyes
adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról:

• Eredménytartalék növekedése

• Lekötött tartalék módosulása

• Vagyonmérleg és vagyonleltár könyvvizsgálata

• Átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének „különbözetek” oszlopának tartalma

• Jegyzett tőke változás könyvviteli elszámolásának időpontja

• Kis értékű eszközök értékcsökkenésének egy összegben történő elszámolása

• IFRS-ek szerinti eredménytartalék

• Végleges vagyonmérleg készítés időpontja

• Módosítások hatályba lépése

Üzemi (üzleti) eredmény tartalma

• Értékesítés nettó árbevétele (belföldi és export)

• Aktivált saját teljesítmények

• Anyagjellegű ráfordítások

• Személyi jellegű ráfordítások

• Értékcsökkenési leírás

• Értékesítés közvetlen és közvetett költségei

• Egyéb bevételek és ráfordítások

• Egyéb bevételek (Szt 77§) fogalma, tartalma

• Egyéb ráfordítások (Szt 81§) fogalma, tartalma

• A kiemelt témák számviteli szabályai, számviteli elszámolásuk:

o káresemények
o bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések, behajtási
o költségátalányok, sérelemdíjak
o hitelezési veszteségek, behajthatatlan tételek
o immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
o terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések elszámolása és azok visszaírása
o támogatások
o céltartalékok
o bizalmi vagyonkezelés
o apportálás
o engedményezés
o utólag adott engedmények
o tartozásátvállalás
o térítés nélküli átadás-átvétel
o elengedett kötelezettség, elengedett követelés
o hiány-többlet
o a kiemelt témák esettanulmányokon keresztül történő bemutatás

 

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA / képzési nap

Kedvezményes ár

50% kedvezménnyel 14.950 Ft/fő + ÁFA / nap, ha mind a két képzési napra jelentkezik.

Ha csak az egyik képzési napon szeretne részt venni, akkor a kedvezményes ár

30% kedvezménnyel  20.930 Ft/fő + ÁFA / nap, ha jelentkezése  október 31-ig beérkezik hozzánk.

20% kedvezménnyel  23.920 Ft/fő + ÁFA / nap, ha jelentkezése  november 9-ig beérkezik hozzánk.


A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA / nap


 

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020