Áfa és számlázás 2018.

Gyakorlatorientált konferenciánkon A-tól Z-ig áttekintjük a 2018. évi áfa és számlázás szabályainak változásait, aktualitásait.

2018. február 22.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

Az elektronikus adatszolgáltatás szabályai

* Megjelent a végleges rendelettervezet és a NAV útmutató a konkrét technikai szabályokról

* Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz

* Nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás

* Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik?

* Mely adatokról kötelező és melyekről nem?

* Technikai szabályok, NAV válaszüzenetek, visszaigazoló kódok

* Elsődleges és másodlagos felhasználók

* Értékhatár alatti számlák kezelése

* A számlák ellenőrző kódja

A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, Nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről stb.)

A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai

* A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás

* Előleg és végszámla kezelése

A számlakorrekciók kezelése, módosítási láncok

* Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás

* Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással?

Áfa kulcs csökkenések (étkezőhelyi vendéglátás, internet szolgáltatás)

Újdonságok az ingatlan áfában

* Új ingatlan fogalom mely ügyletekre van hatással?

* Milyen hatással van az építőiparnál felmerülő fordított adózásra és a bérbeadás áfa minősítésére az új ingatlan fogalom?

* Az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások új fogalma

* Az ingatlan fekvésének helyén adózó szolgáltatások

* Az ingatlan értékesítésének és az ingatlan bérbeadásának a szabályai (adókötelezettség, adómentesség, fordított adózás)

* Az egyes ingatlan kategóriák (építési telek, lakóingatlan, félkész, új ingatlan, beépítetlen ingatlan) jelentése és helyes adózása

* Az 5%-os adókulcs feltételei a lakóingatlan értékesítésénél

Az időszaki elszámolás (folyamatosan teljesített) ügyletek gyakorlati alkalmazási problémái

* Mikor fordul elő az előleg számla és hogyan lehet kiküszöbölni?

* Hogyan kell számlázni, ha a folyamatos teljesítésű ügylet egyben fordított adózású is?

* A folyamatos teljesítés és a pénzforgalmi adózás

* Hogyan kell kezelni az utólagos helyesbítéseket, számlakorrekciókat, pótlólagos kiszámlázásokat a folyamatos teljesítésű (időszakos elszámolású) számláknál?

* Bérleti díj és közüzemi költség kiszámlázása külön számlán – gyakorlati példák

Az ingyenes ügyletekről minden

* Mikor áfás az ingyenes termékátadás és mikor az ingyenes szolgáltatásnyújtás?

* Az adókötelezettség feltételei, a mentesülés feltételei, bizonylatolás, adóalap, adóösszeg, 100%-os engedmény, értékesítéshez adott ingyen termék, szolgáltatás, dolgozóknak ingyen vagy áron alul adott juttatások – áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány

* Mely ügyleteknél lehet vizsgálni a vállalkozásidegen célt és az mit jelent?

* A helyes számlázási szabályok az áfás és a nem áfás ingyenes ügyleteknél

Számlázási szabályok

* Belföld/Külföld

* Előleg, foglaló, óvadék, kártérítés, kártalanítás, kötbér, bánatpénz, kompenzálás, csere ügylet kezelése, számlázása

* Számlakorrekciók, meghiúsulások, visszáruk, visszaszámlázások

* A költségátterhelések, jóváírások helyes kezelése az áfában

* Mikor áfásak és mikor áfa nélküliek ezek az átterhelések?

* A levonási jog gyakorlása

* Személyi, tárgyi, tartalmi feltételek

Meddig terjed a befogadó felelőssége a számla hibájáért?

* EUB jogesetek

* Kúria álláspontok

* Új kategória: az adókijátszásra irányuló számla

* Mikor hivatkozhat arra a számla befogadója, hogy nem tudta, tudhatta, hogy adókijátszás történik?

* Ezt kinek kell bizonyítani?

* Hogyan tudunk védekezni az ilyen tárgyú megállapítások ellen?

* A Maks Pen ügy és a Signum úgy tanulságai

* Kedvező EUB ítélet a hibás adózási módú (egyenes-fordított) számla alapján teljesített adólevonásnál (Farkas-ügy)

* Az EUB és a Kúria jelentősen korlátozta a NAV bírság kiszabási rendszerét!

A cégautó áfája (beszerzés, építés, lízing, bérbeadás, bérbevétel, levonási tilalmak és mentesülések, arányosítás, továbbértékesítés, tárgyi eszköz, cégautó stb.)

Teljesítési hely szabályok

* Milyen feltételekkel számlázhatunk áfa nélkül külföldinek szolgáltatást?

* És melyek a feltételek, ha terméket szeretnénk áfa nélkül számlázni?

* Milyen feltételekkel állítható ki a gyakorlatban elektronikus számla?

* A PDF-ben kiállított és befogadott számla helyes kezelése

Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  február 20-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020