Áfa és számlázás 2020.

különös tekintettel a kibocsátói és a befogadói elektronikus adatszolgáltatásra

Idén többször változtak az áfa rendelkezései és az ehhez kapcsolódó számlázási teendők. Előadónk A-Z-ig ismerteti azokat a változásokat és szabályokat, amelyek alapján Önnek 2020. július 1-től dolgoznia kell, különös tekintettel a kibocsátói és a befogadói elektronikus adatszolgáltatásra.

2020. szeptember 29.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

* Online számlázás – számlázóprogramos és nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás 2020. július 1-től és 2021-től hatályos szabályai * Jelentésre kötelezett bizonylatok leválogatása * Melyek a jelentésre kötelezett bizonylatok júliustól és melyek nem? * Melyekről kell 2021-től jelenteni? * Az adatszolgáltatás módja számlázóprogramos és nyomdai számláknál * A technikai érvénytelenítésre mikor kerül sor és mi a módja? * Mi a különbség a technikai érvénytelenítés és az érvénytelenítő/stornó számla kiállítása között? * Mikor melyiket kell alkalmazni? * Az alanyi mentes által kiállított online számla * Hogyan kell kezelni az alanyi vagy tárgyi mentes felé kiállított számlákat az új rendszerben? * Magánszemélyek felé kiállított számlák kezelése * Nyugtákról is kell adatot szolgáltatni? * Közösségi és az exportügyletekről kiállított számlákra vonatkozó adatszolgáltatás
* Adatszolgáltatás a befogadott bizonylatokról * Az ún. M lapon teljesített adatszolgáltatás * Az adóértékhatár nullára csökkenése * Minden befogadott bizonylatot le kell jelenteni? * A befogadott bizonylatok csoportosítása * Befogadott nyugták kezelése az új rendszerben * Az áfa levonással nem érintett számlák * Az alanyi vagy tárgyi mentestől befogadott számla * Az adatszolgáltatás tartalma * Az arányosítással levont áfa kezelése (például telefonköltség, személygépkocsi bérleti díj stb.) * Az előleg és végszámla kezelésére vonatkozó új szabály * Számlahelyesbítések kezelése * Adatszolgáltatás a módosító számlákról * Módosítási láncok kezelése
* Számlakiállítás határidejére vonatkozó szabály változása július 1-től * Mit jelent ez a normál számlánál, gyűjtőszámlánál, készpénzes számlánál, folyamatosan teljesített ügyletről kiállított számlánál, helyesbítő számlánál? * Mi a szankció a számlakiállítási késedelemnek a számlakibocsátónál és a befogadónál?
* Időszakos elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek számlázása az online számlázási rendszerben * Az adatszolgáltatási rendszer és a folyamatosan teljesített ügyletek * Gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla fogalma, különbségei * Milyen megállapodás szükséges az időszaki elszámolású számlához? * Ami biztosan nem lehet időszaki elszámolás * Folyamatosan teljesített ügyletek számlázási szabályai, teljesítési időpont * Az időszaki elszámolási számla tartalmi kellékei * A gyűjtőszámla tartalmi kellékei * Hogyan kell számlázni, ha előre történik a fizetés, és hogyan, ha utólag? * Mikor melyik teljesítési időpontot kell alkalmazni a 4 közül? * Előleg számla – mikor van helye az időszaki elszámolású ügyleteknél? * Hogyan tudjuk kiküszöbölni az előleg számlát? * Ugyanazon időszakra több fizetési esedékesség számlázása * A késedelmesen kifizetett díjak számlázása * COVID hatása a számlázásra * A folyamatosan teljesített ügyleteknél alkalmazandó számlakorrekciók, helyesbítések, pótlólagos kiszámlázások áfa kezelése és számlázása az új rendszerben * Mikor kell új számla, mikor kell helyesbítő számla és milyen adatok szerepelnek ezeken a bizonylatokon (teljesítési időpont, esedékesség, bevallásban történő szerepeltetés stb.) * Melyik bevallásban kell figyelembe venni? * A gyűjtőszámlával való összehasonlítás- azonosságok, különbségek
* Teljesítési időpontok rendszere * Az adókötelezettség keletkezési időpont * Az egyes ügyleteket melyik bevallásban szerepeltetjük * Mikor kell a teljesítési időponttól eltérő bevallásban szerepeltetni az ügyletet? * Előleg, foglaló az elektronikus adatszolgáltatásos rendszerben * Hogyan kezeljük a térítésmentes ügyleteket az online számlázás során?
* Számlakorrekció és az elektronikus adatszolgáltatás * A helyesbítő számlák elhatárolása, tartalmi kellékei, kezelése az elektronikus adatszolgáltatás során * A számlahelyesbítés, a számlával egy tekintet alá eső okirat és az érvénytelenítő számla * Az érvénytelenítő számla alkalmazási köre, mire kell vigyázni, mikor mire kell hivatkozni stb.? * A teljesítési időpont kérdései a számla módosításoknál * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat és hogyan kell kiállítani és mire használható? * A téves vevő javítása, elírások kezelése, a vevő adatainak javítása, a szolgáltatás megnevezése, egyéb adatok javítása * Csoportos számlahelyesbítés és a módosítási láncok kezelése – gyakorlati kérdések * Az áru visszavét, a jóváírás kezelése az új rendszerben * Mit kell tartalmazni a korrekciós számlának az új rendszerben? * Mi az, hogy számlával egy tekintet alá eső okirat? * Számlakibocsátó és számlabefogadó
* Utólagos adóalap-csökkentés * Tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Számlakorrekció a bevallásban – melyik bevallásban szerepel? * A korrekciós számla kibocsátójának adóelszámolása * A korrekciós számla befogadójának adóelszámolás * A csoportos korrekciós számla * Alkalmazandó árfolyam * Számszaki eltérések kezelése * Az eredetivel megegyező bevallási időszakban kiállított helyesbítő számla kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybe vett szolgáltatás, importszolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója * Elírások javítása * Számlakorrekció határon átnyúlóan * Esettanulmányok * Számlakorrekcióknál, utólagos helyesbítéseknél mikor kell és mikor tilos önellenőrizni a számlakibocsátónak és a befogadónak?
* Számlázás technikai szabályai az online számlázás fényében * Számlázási alapelvek, számlázási rend * Számviteli bizonylatot és számlát továbbra is lehet ugyanabban a rendszerben kiállítani? * Számla kibocsátási kötelezettség * A számlatartalmi kellékei * Az új szabályok szerint mikor kötelező a vevő adószámának szerepeltetése? * Mikor használható az egyszerűsített számla? * Mikor bocsátható ki nyugta? * Az online pénztárgép * A pénztárgépes nyugta helyetti számlára vonatkozó adatszolgáltatás – A PTGSZLAH most és az új rendszerben * Mikor nem kell számla? * Az új szabályok szerint mikor lehet számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett? * Akik már nem használhatnak számla helyett számviteli bizonylatot * Július 1-jétől hatályba lépett változások * Számlázási szabályok az új rendszerben az alanyi mentesnél, a KATA hatálya alá tartozónál, a tárgyi mentes tevékenységet végzőnél * A számla kiállításánál alkalmazandó tagállami jog * Gyakorlati kérdések
* Az elektronikus számlázás és archiválás új szabályai az új NAV tájékoztató fényében * Az emailben elküldött számla elektronikus számla * A távnyomtatással készült számla * Az elektronikus számla archiválása * Archiválás hash kóddal * Gyakorlati példák * Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

19.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  szeptember 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3500 Ft/fő + ÁFA

 

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink

Széchenyi 2020