Áfa és számlázás 2024.

Áfa és számlázás változások, problémák és megoldások 2024. (belföldi és nemzetközi ügyletek)

Az „Áfa és számlázás 2024.” című konferencia egy rendkívül fontos eseménynek ígérkezik az adózási és pénzügyi területen dolgozó szakemberek számára. Az áfa az adózási terület egyik legdinamikusabban változó és fejlődő területe, így a konferencia a legjobb lehetőség a résztvevők számára, hogy informálódjanak a legfrissebb változásokról és az aktuális témákról. Előadóink szakértelme garantálja a magas színvonalú szakmai tudást, amelyre az érintett szakembereknek a mindennapi munkájuk során szükségük van.

2024. február 29.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

Dr. Funtek Zsolt
Az Áfa tv. 2024. évi főbb változásai
Kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termékek visszaváltási díja
Egyes ügyletek adómértékének változása (napilapok, műalkotások, hop on – hop off szolgáltatások, desszert jellegű sajtkészítmények)
• Építési munkák fordított adózásának változása (módosítás célja, alvállalkozói láncolatok kérdésköre)
Adómentes szolgáltatások módosulása (fogorvosi, fogtechnikusi tevékenység, sérült- vagy betegszállítás)
Az eÁfa rendszer
Az eÁfa rendszer célja, funkciói, alapul vett bizonylatok
A webes felület használata, a gép-gép kapcsolat
Jogszabályi korlátok, egyes speciális adózási módok kezelése
• eNyugta rendszer bevezetése

A rendszer célja, főbb jellemzői, jogszabályi háttér
A rendszerben rejlő lehetőségek, bevezetés várható ütemezése
Számlázással kapcsolatos gyakori kérdések
Számlázási szabályok a Közösségen belülről és harmadik országból vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások esetén
Milyen számla fogadható be?
Mikor kell a számlának magyar áfát tartalmaznia?
Milyen szabályok vonatkoznak a számlakiállításra és az adatszolgáltatásra?
Tévesen alkalmazott közösségi távértékesítés
Változás a számlakiállítónál
Adatváltozás, adószám-változás, szervezeti átalakulás
Formaváltás esetén a számlákon még az új vagy még a régi adatokkal állítsák ki a számlákat?
Korábbi időszakra hogyan kell kiadni a módosító bizonylatot?
Adószámtörlés hatása a tevékenység folytatására, számlázásra
Befogadható-e a számla adószám törléssel érintett adóalanytól?
Mi a teendő, ha a számla teljesítésekor még élő volt a vevő adószáma, de mire kiállították a számlát, addigra törölték?
Számlamódosítás egyes kérdései
Több módosító számla esetén melyik számlát kell módosítani, az alap számlát, vagy a legutolsó módosító számlát?
Mikor kell a számlát sztornózni és mikor kell számlamódosítást alkalmazni?
Előleggel kapcsolatos kérdések
Nagy összegű előleget fizettek, de a végszámla összege kisebb
A számlán feltüntetettnél későbbi időpontban befolyt előleg
Alanyi adómentes értékhatár átlépése az előlegszámla kiállítása után
  Speciális esetek számlázása
Ingyenes ügyletről kell-e számlát kiállítani?
Ingatlan-bérbeadás esetén kötelező-e a számla? . .

Dr. Csátaljay Zsuzsanna
• Időszaki elszámolású  – folyamatosan teljesített ügylet
ről kiállított – számlák módosítása, elszámolószámlák kiállítása
Mi a különbség a gyűjtőszámla és az időszaki elszámolású számla között?
Mikor melyiket használjuk?
Milyen problémák merülnek fel az időszaki elszámolású számlák kiállításakor és azok módosításakor?
Hogyan és mikor állítunk ki időszaki elszámolású ügyleteknél elszámoló számlát, módosító számlát?
Mikor melyik teljesítési időpont szabályt kell alkalmazni a folyamatosan teljesített ügyleteknél?
Mitől lesz egy ügylet folyamatosan teljesített?
Az ingatlan bérleti díjhoz kapcsolódóan átterhelt közüzemi költségek számlázása
• Behajthatatlan követelések áfa elszámolása
Mikor kell önellenőrzéssel és mikor külön kérelemmel visszakérni az adót?
Az elévült teljesítési időpontú számlák áfa tartalmát milyen feltételekkel lehet visszaigényelni?
Mi a teendő, ha már az adóst törölték a cégnyilvántartásból?
•  Mikor melyik behajthatatlansági jogcímet kell alkalmazni?
Magánszemély adósoknál mi az eljárás?
Az engedményezett követelések áfa tartalmát valóban nem lehet visszaigényelni?
Apport, üzletágátadás, jogutódlás, feladatátruházás áfa kezelése
Számlázása, az áfa alóli mentesítés feltételei
A tárgyi eszköz korrekciós szabályok alkalmazása
Fogalom meghatározások, az üzletág fogalma, mi az áfa kezelés, ha nem minősül üzletágnak
Számlázási kérdések a részteljesítés és a részletfizetés kezelésénél
A részletfizetéssel járó jogátengedések és kötelezettségvállalások áfa és számlázási leképezése
Számlázási kérdések az ingatlanokkal kapcsolatban
Funkcióváltáson átesett ingatlanok értékesítése
Az ingatlan státuszának változása – régi és új – az előleg és a végszámla között
Az ingatlan mint tárgyi eszköz
Az 5 %-os lakóingatlan értékesítés
A saját rezsis és az idegen kivitelezős beruházás elhatárolása, számlázási kérdései
Bérelt ingatlanon megvalósított beruházások áfa kezelése
A Cégautóra vonatkozó áfa szabályok
Beszerzés, bérbeadás, bérbevétel, javítási és fenntartási költségek
Értékesítés, lízingbevétel, elektromos autó
Láncügyleteknél és háromszögügyleteknél felmerülő számlázási kérdések
A transzferár korrekciók, és a piaci ártól eltérített ellenértékek áfa és számlázási kérdései
Harmadik országban teljesített ügyletek
Az áfa körön kívüli kártérítés fogalmának helytelen értelmezéséből fakadó számlázási anomáliák

Szakmai konzultáció

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

20.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése február 28-ig beérkezik hozzánk.

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza az előadáson való online részvételt, és a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes) A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020