Minden, amit az áfáról tudni kell 2022-ben

Országos Konferencia és Online ÉLŐ közvetítés

Készüljön fel velünk a jövő évi jogszabály-változásokra! Adónapunkon Ön teljes áttekintést kap a 2022-es évet érintő áfa szabályokról és változásairól.

2021. december 01.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM *** / Online ÉLŐ előadás

Főbb témakörök

Utolsó lehetőség visszaigényelni az 5 évnél régebbi számlákra vonatkozó behajthatatlan követelések áfáját A behajthatatlan követelések áfa visszaigénylésének szabályai

Az ügyletek áfa minősítésének szempontjai Az egyszerű és az összetett ügyletek áfa és számlázási specialitásai Termékértékesítések (sima adásvétel, részletre eladás, halasztott fizetés, bizományi ügylet, zártvégű lízing, zálog- és árverés keretében teljesített értékesítések) Szolgáltatásnyújtások (ügynöki szolgáltatás, jogátengedések, passzív magatartások, mint szolgáltatások) Közvetített szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatások

Az adóköteles ellenérték fogalma A nem áfa köteles kártérítés új fogalma a közösségi jog alapján – a kártalanítások Előleg, foglaló, bánatpénz, óvadék, letét, támogatás kezelése az áfa-ban

Csere- és barterügyletek A térítésmentes átadások, ingyenes szolgáltatások – áfásan és áfa nélkül (áruminta, kis értékű ajándék, közcélú adomány és egyéb nem áfás ügyletek) Saját rezsis beruházás és egyéb egyszereplős áfa köteles ügyletek

Költségátterhelések kezelése Az adófizetés időpontja A teljesítési időpont és az adókötelezettség keletkezési időpont mikor esik egybe és mikor válik el egymástól? A teljesítési időpont szabályai – az adójogi tényállás megvalósulásának időpontja A részteljesítés A folyamatosan teljesített vagy időszaki elszámolású ügyletek fogalma, számlázása A négy teljesítési időpont szabály helyes alkalmazása, az időszaki elszámolású előleg, ugyanazon időszakra vonatkozó több esedékesség, a teljes időszaki díj előre fizetése, pótlólagos kiszámlázások

A fordított adózású ügyletek utáni adófizetés Melyik bevallásban szerepelteti a számlakibocsátó és a számla befogadó? Mit jelent az áfában az, hogy előleg és hogyan kell számlázni? A több alkalommal fizetett előleg és a 100 %-os előleg kezelése Az ún. egybizonylatos megoldás az előlegnél

Az árengedmény két- és többszereplős konstrukcióban: magyar ügyben született EUB döntés – a Boehringer ügy hatása

Áfa levonási és visszaigénylési szabályok Milyen feltételeket kell teljesíteni az áfa visszaigényléséhez, levonásához? Az áfa levonás tartalmi feltételei Az adólevonási tiltások és az azok alóli mentesülés

Mit jelent és hogyan kell igazolni a számla gazdasági tevékenységhez történő kapcsolódását? A partner ellenőrzési mechanizmus a számla befogadása során Az áfa levonás időpontja Mikor kell önellenőrizni és mikor nem? Mikor lehet választani? Hatással van-e az áfa levonásra az, ha támogatásból finanszírozzuk a beszerzést?

Az áfa arányosításának szabályai A finanszírozások, az apport, az üzletágátadás, a részesedés értékesítés, a portfólió átruházás áfa-beli megítélése

Az infrastrukturális beruházások áfa kérdései az új európai bírósági ítélkezési gyakorlat fényében Az ingatlanokkal összefüggő áfa szabályok Az ingatlanértékesítés szabályai (mikor kötelezően adóköteles az értékesítés, mikor adómentes és mikor fordított adózású) Építési telek, beépített ingatlan, beépítetlen ingatlan, mezőgazdasági földterület, művelésből kivett földterület, használt, új ingatlan értékesítése (adómérték, adózási mód, teljesítési időpont, a levont áfa utólagos korrekciója, áfa fizetés és levonás) A lakóingatlan értékesítésével és a vásárlással összefüggő speciális szabályok 5 %-os adókulcsra vonatkozó átmeneti rendelkezés Adólevonási tiltás és mentesülési esetek a lakóingatlannál Adókötelezettség választása és az öt éves szabály Mikor merül fel pótlólag áfa visszafizetési kötelezettség adómentes ingatlanértékesítésnél? Mikor lehet pótlólag áfát visszaigényelni az ingatlan eladása során? Ingatlanbérbeadás Adókötelessé tétel és adómentes bérbeadás – az 5 éves szabály értelmezése A bérlőre átterhelt közüzemi költségek áfa minősítése és számlázása

A személygépkocsira, cégautóra vonatkozó áfa szabályok  Beszerzés, adólevonási tiltás és az alóli mentesülés, tankolt üzemanyag, üzemanyagkártyás konstrukciók áfa kezelése, személygépkocsi fenntartási, üzemeltetési költségek áfá-ja A személygépkocsi bérleti díj áfa kezelése (50%-os diktált levonási hányad és a tételes elszámolás áfa szabályai, útnyilvántartás, egyéb nyilvántartások) Munkáltató és a munkavállalók közötti ügyletek áfa kezelése és bizonylatolása (utazási bérlet, telefonhasználat, étkeztetés, üdültetés, munkaruha, üzemanyagköltség, cégautó magánhasználata, költségtérítések, juttatások) A teljesítés meghiúsulások és szerződésmódosítások kezelése az áfában

Szakmai konzultáció

Részvételi díj

Tantermi részvétel esetén

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése november 28-ig beérkezik hozzánk.

Ebéd (személyes részvételnél, igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

 

Online részvétel esetén

24.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

18.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése november 28-ig beérkezik hozzánk.

 

A előadáson személyesen, tanteremben, vagy online élő formában is részt vehet! Kérjük, a jelentkezés leadásakor jelölje meg választását!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az ár tantermi részvétel esetén tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Az ár online részvétel esetén tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)  A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020