Áfa reform 2020 – Az Európai Uniós szabályrendszer alapján

2020-tól az Európai Uniós szabályrendszert követve jelentős változások várhatók az áfa rendszerben. Jelenős változások lesznek a közösségi ügyletek szabályozásában, másrészt a közösségi joghoz igazodva a belföldi ügyletekre vonatkozóan is új adóvisszatérítési eljárásokat vezetnek be.

2019. október 29.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

Közösségi ügyletek ÁFA megítélésének új szabályai 2020-tól * Közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai * Vevői adószám szerepe * Az A60-osokon múlik a Közösségen belüli értékesítések adómentessége * A Közösségen belüli adómentes értékesítések esetében a jövőben nem lesz alkalmazható az adómentesség, amennyiben az adóalany az értékesítést nem megfelelően tünteti fel az összesítő nyilatkozatában

Jelentős változás, könnyítés, hogy a közvetlenül hatályos 282/2011. EU tanácsi végrehajtási rendelet 2020-tól felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek birtokában az adóhatóságnak el kell fogadni a közösségi kiszállítás tényét (ez nem szerepel az ÁFA törvényben, de attól még kötelező lesz az Adóhatóságra is!) * Hogyan kell igazolni a kiszállítást, ha az eladó (vagy a fuvarozója) fuvaroz és hogyan, ha a vevő (vagy a fuvarozója) fuvaroz? * Mit jelent az, hogy két egymásnak nem ellentmondó bizonyíték? * Szerződések, fuvarszámlák, közjegyzői igazolások, árubiztosítások, nyilatkozatok szerepe felértékelődik

Láncértékesítés szabályainak változása * Változik a láncértékesítésre vonatkozó szabály, ha a közbenső vevő fuvaroz * Vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása * Új szabály és szigorú adminisztráció a vevői készletekre vonatkozóan * Már nem lesz jelentősége, hogy kié a raktár * Határidőhöz kötik, hogy meddig lehet az áru vevői készleten * Az eladó és a vevő letelepedettségének, illetve adószámának jelentősége * Az ún. vevői készletes nyilvántartás bevezetése és szerepe * Új összesítő nyilatkozattételi kötelezettség * Mikor nem alkalmazható az egyszerűsítés * Új vevő belépésének ÁFA kezelése * Határidőben nem értékesített készletre vonatkozó ÁFA fizetés és regisztrációs kötelezettség

Változott az export adómentességének igazolása * Nemcsak kiléptető, hanem a kiviteli vámhatóság igazolása alapján is érvényesíthető az adómentesség export esetén, amennyiben a további adómentességi feltételek is teljesülnek * Import ÁFA levonhatósága * Azokban az esetekben, amikor a vámhatóság nem hoz határozatot a termék szabadforgalomba bocsátásáról, az adólevonási jog a vámhatóság értesítése alapján is gyakorolható * Exporthoz, importhoz kapcsolódó szolgáltatások, a fuvarozás adómentességének további szűkülése * 2019. augusztus 23-tól tovább szűkült az adómentes fuvarozás alkalmazási köre, most az import fuvar területén * Ugyanakkor a teljesítési hely szabályok nem változnak * Hogyan kell kezelni az importfuvart, az exportfuvart, a vámáru fuvarozását, ha speditőr felé állítják ki a számlát és hogyan akkor, ha a végső megrendelő felé? * Hogyan kell/lehet igazolni a végső megrendelői minőséget? * Befolyásolja-e a megítélést, ha nem belföldön letelepedett a speditőr? * Mi legyen a számlán, belföldön és külföldön letelepedett számlabefogadó esetén? * Adómentesség vs. területi hatályon kívüliség? * Hogyan kellett kezelni az átmeneti időszakot? * Mi a helyzet az időszaki elszámolásos számlákkal?

Új áfa visszatérítési eljárások a belföldi ügyleteket érintően * Behajthatatlan követelés ÁFA tartalmának visszaigénylése 2020-tól * Közösségi jogharmonizáció * Adóalapcsökkentés lehetővé tétele * Mi minősül behajthatatlan követelésnek a hazai szabályozás alapján? * Melyek a visszaigénylés feltételei? * Számlakibocsátóra és számlabefogadóra vonatkozó feltételek * Számlakorrekcióval vagy anélkül? * Mi a visszaigénylés menete? * Következmények a számlabefogadóra * Van-e lehetőség a 2016. előtti követelések áfa tartalmának visszaigénylésére?

Különös ÁFA visszatérítési szabály bevezetése a közösségi joggyakorlat alapján 2020-tól * A Farkas-ügy és a Porr-ügy keresztülvezetése az ÁFA törvényen * Jóhiszemű számlabefogadót terhelő jogosulatlan ÁFA levonás miatti különleges visszatérítési rendszer bevezetése * Mentesül az adóalany az általa korábban az eladó felé megfizetett, rá tévedésből áthárított ÁFA kockázatától, amennyiben azt rajta kívülálló okokból nem tudja visszaszerezni, például azért, mert a számlakibocsátó időközben megszűnt * A visszatérítés feltétele, hogy a számlakibocsátó a számlában foglalt adót korábban megfizette a költségvetésbe * Figyelem: Az ÁFA nem jár vissza a tévesen áthárított adót tartalmazó számla alapján, csak az ÁFA összegének megfelelő visszatérítés jár

Idegenforgalmi árrés adózás változása * Önálló pozíciószámos idegenforgalmi árrés adózás megszűnése 2020-tól * Az utas fogalmának kivezetése az ÁFA törvényből, az idegenforgalmi árrés adózás kiterjesztése 2021-től

Szakmai konzultáció

 

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  október 25-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

  


 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

További rendezvényeink

Széchenyi 2020