Áfa Ügyintézői Ismeretek Képzés

2 napos gyakorlati képzés állami tanúsítvánnyalÁfa Ügyintézői Ismeretek Képzésünkön az áfával kapcsolatos új és aktuális szabályok, előírások gyakorlati szemszögből kerülnek megvitatásra.

Szakértő előadónk az első nap során az áfa szabályokat, a belföldi áfa legfontosabb kérdésköreit ismerteti. Könnyen érthető és a mindennapi munkában gyakran előforduló példákon keresztül mutatja be a tudnivalókat. Az áfa és a számlázás kapcsolatából kiindulva eljut az olyan témákhoz is, mint előleg, részszámla, időszakos elszámolások és számlakorrekciók.

A képzés második napján a nemzetközi áfa legfontosabb és leggyakoribb területei kerülnek fókuszba. Szakértőnk gyakorlati szemszögből közelíti meg a nemzetközi áfa ügyletek (egyes ügyletek számlázása, teljesítési időpontja, áfa levonása stb.) szabályrendszerét is.

 

A képzés során a résztvevőknek lehetőségük van feltenni kérdéseiket, megvitatni a feladataikat és megoldási javaslatokat kapnak a felmerült problémáik megoldására.

A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) állami tanúsítványt állítunk ki!

2024. június 24. -
2024. június 25.
9:00 - 16:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

Áfa és bizonylatok, avagy miért a helyes számlázás az alapja mindennek az áfában

Bizonylatok 

 • Bizonylatolási rend
 • Számviteli törvény szerinti bizonylatok
 • Áfa törvény szerinti bizonylatok
 • Számlázóprogrammal szemben támasztott követelmények
 • Előlegszámla, rész-számla, végszámla
 • Nullás végszámla
 • Gyüjtőszámla
 • Nyugta
 • Elektronikus nyugta
 • Számlázás és számlázás átvállalása

Online számla adatszolgáltatás

 • Mikor kötelező az online számla adatszolgáltatás?
 • Adatszolgáltatás technikája
 • Manuális adatszolgáltatás
 • Gépi adatszolgáltatás

Adódigitalizáció

 • Adódigitalizációval kapcsolatos kötelezettségek
 • Adódigitalizációval rejlő lehetőségek
 • Lekérdezési lehetőség

Számla tartalma

 • Számla és adatszolgáltatás tartalma
 • Árfolyam alkalmazása és adatszolgáltatás
 • Hivatkozások a számlán
 • Közösségi adószám

Időpontok a számlán

 • Teljesítési időpont
 • Számlakibocsátás kelte
 • Fizetési határidő
 • Időszakos elszámolási ügyletek
 • Közvetített szolgáltatás

Járulékosan kapcsolódó szolgáltatások

 • Hány számla? Hány ügylet?
 • Komplex ügyletek és önálló ügyletek

Számlakorrekciók

 • Számla érvénytelenítése
 • Számla módosítása

Áfa törvény szabályai példákon keresztül, avagy miért az áfa ismerete az alapja a helyes számlázásnak

Áfa törvény hatálya

 • Tárgyi, személyi, területi hatály
 • Adóalanyok, adózók, adófizetésre kötelezett személyek
 • Gazdasági tevékenység fogalma
 • Leányvállalat, fióktelep, állandó telephely, adószám
 • Csoportos adóalanyiság

Ügyletek

 • Termékértékesítés fogalma és típusai
 • Szolgáltatásnyújtás fogalma és típusai
 • Ellenérték nélküli ügyletek
 • Apport, átalakulás, üzletág átruházása
 • Utalványok áfa kezelése
 • Közösségen belüli beszerzés
 • Termékimport

Teljesítés helye

Az adó alapja

 • Ellenérték
 • Barterügyletek és barterszerű ügyletek
 • Árengedmények

Adómérték

 • Egyes kedvezményes adómérték alá tartozó ügyletek

Adómentességek

 • Adólevonással járó adómentesség
 • Tárgyi adómentesség

Áfa levonása

 • Áfa levonása, visszaigénylése, visszatérítése
 • Áfa levonási alapelvek
 • Áfa levonási korlátok
 • Áfa arányosítás
 • Adólevonási korlátok
 • Tárgyi feltételek
 • Az ún „kétéves szabály”

Adófizetésre kötelezett személy

 • Egyenes adózás
 • Fordított adózás
 • Speciális esetek

Adó megállapítása és bevallása

Speciális szabályok

 • Alanyi adómentesség
 • Különbözet szerinti adózás

Egyes kiemelt témák

 • Ingatlan
 • Személygépkocsi
 • Tárgyi eszköz
 • Közvetített szolgáltatás és ügynöki szolgáltatás
 • Áfa és EKAER kapcsolata

Adóalanyiság nemzetközi áfa szempontból

 • Egyetemes adóalanyiság
 • Adóalany, adófizetésre kötelezett, adózó
 • Áfa-regisztráció szükségessége
 • Pénzügyi képviselet
 • Letelepedettség, állandó telephely
 • Áfa-telephely, tao-telephely
 • Székhely, fióktelep
 • Állandó telephelyre vonatkozó EUB döntések
 • Letelepedettség érintettséget a szolgáltatás nyújtásában és fogadásában
 • Fióktelep és székhely közöti ügyletek
 • Csoportos áfa alanyiság és az állandó telephely
 • Alvállalkozók szerepe
 • Vagyonáthelyezés EU-n belül
 • Áfa-regisztráció, áfa-levonás/-visszaigénylés és áfa-visszatérítés kapcsolata

Nemzetközi ügyletek rendszere

 • Ügyletekről általában
 • Elemzés menete
 • Vizsgálandó szempontok
 • Teljesítés időpontja, előleg, részteljesítés
 • Adómérték
 • Adófizetésre kötelezett személy, egyenes adózás, fordított adózás
 • Számlázás és számlakorrekciók a nemzetközi ügyletek kapcsán
 • Számla érvénytelenítése
 • Számla módosítása

Nemzetközi termékértékesítések

 • Közösségen belüli termékértékesítések
 • Kiszállítási igazolás
 • Termékexport
 • Láncügylet
 • Háromszögügylet
 • Vagyonmozgatás tagállamok között
 • Bérmunka céljára továbbított termékek
 • Bérmunka során felhasznált berendezés, gyártási minta áfa kezelése
 • Vevői készlet egyszerűsítés
 • Fel- vagy összeszerelés tárgyát képező értékesítés
 • Egyes különleges teljesítési helyű ügyletek

Közösségen belüli termékbeszerzés

 • Vagyon-áthelyezés
 • Háromszögügylet
 • Vevői készlet
 • Bizonylatolás
 • Áfa fizetésére kötelezett személye

Termékimport

 • Termékimport teljesítési helye
 • Áfa fizetésre kötelezett személy
 • Kinek a nevére szól az import határozat?
 • Önadózás
 • Áfa-levonási jog engedményezése
 • Adómentes termékimport, az ún. 42. eljárás
 • Aktív és passzív bérmunka

A termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó ügyletek

 • Adóraktár és vámraktár
 • Vámfelügylet melletti feldolgozás
 • Külföldi utas áfája

Nemzetközi szolgáltatások

 • B2B és B2C ügyletek
 • Főszabály alá tartozó ügyletek teljesítési helye
 • Állandó telephely és annak érintettsége
 • A számlakibocsátó mikor számlázhat áfa nélkül?
 • Ingatlanhoz kapcsolódó ügyletek
 • Ingóságon végzett munka (összeszerelés, bérmunka stb.)
 • Rendezvényszervezés teljesítési helye
 • Más speciális teljesítési helyű ügyletek
 • Közvetített szolgáltatások nemzetközi viszonylatban
 • Költség-átterhelések és áfa

E-kereskedelemmel kapcsolatos szabályok

 • B2B ügyletek és B2C ügyletek
 • Távértékesítések rendszere
 • Egyablakos rendszer és import egyablakos rendszer
 • Webplatformok vélelmezett értékesítése

Egyes speciális esetek

 • Személygépkocsival kapcsolatos ügyletek
 • Ingatlan rövid távú bérbeadása (Airbnb és társai)
 • Áfa és EKÁER kapcsolata

Részvételi díj

100.000 Ft /fő/2 nap + áfa

KEDVEZMÉNYEK

60.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha egy cégtől a rendezvényre többen jelentkeznek
80.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha jelentkezése június 21-ig beérkezik hozzánk

 

 

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 40 fő


Az alap részvételi díj tartalmazza:

         • a két napos képzést
         • prezentációt elektronikus kiadvány formában
         • a képzés elvégzéséről szóló, a FAR rendszerből kiállítható állami tanúsítványt

 


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza:

 • a képzésen való részvételt, a kiadványt elektronikus formában.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004198

A tanúsítvány kiadásának feltétele a webináriumon való részvétel esetén:

 • A rendezvény teljes időtartamán való igazolt részvétel (a rendszer a részvételt automatikusan naplózza).
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása a jelentkezési lapon
 • Felnőttképzési szerződés elfogadása a jelentkezés leadásakor

 

Online élő közvetítés:

 • A rendezvényközvetítés online élőben, (webinárium) valós időben, MICROSOFT TEAMS alkalmazáson keresztül zajlik. Az alkalmazás használható online verizóban, vagy a következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes).
 • A rendezvényt megelőző munkanapon a hallgatóknak kiküldjük az online élő képzéshez való kapcsolódáshoz szükséges linket. A webináriumba a rendezvény megkezdése előtt 30 perccel tud becsatlakozni.
 • Hálózati követelmény: Minimálisan 5 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020