Az új polgári perrendtartás – Gyakorlat

A Magyar Jogászegylet FSZ két napos jogi továbbképzése

Hatályba lépett!

2018. január 1-től alkalmazni kell az új Polgári perrendtartást és a hozzá kapcsolódó temérdek új jogszabályt. Hatalmas felelősség a jogalkalmazóknak, sok-sok új jogintézmény, sok-buktató! Egy kodifikációban is résztvevő, gyakorló bíró segít értelmezni a perfelvételi iratokra, az osztott perszerkezetre, az anyagi pervezetésre a jogcímhez kötöttségre, a kötelező jogi képviseletre és „következményeire” vonatkozó szabályokat. A jogi képviselet, a prefesszionalizmus egyre hangsúlyosabb szerepet kap az eljárásban, ezzel párhuzamosan nő a jogi képviselők felelőssége. Ez komoly felkészültséget követel.

Előadónk segítségével részletesen átvesszük az új és újszerű szabályokat, ezek esetleges buktatóit, már az első hónapok bírósági tapasztalatai tükrében.

2018. március 19. -
2018. március 20.
9:00 - 16:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

1. nap tematikája:

 • A 2016. évi CXXX. törvény hatálya
  – mikor kell az új és mikor még a régi Pp-t alkalmazni,
  – kapcsolódó Kormány- és IM rendeletek,
  – hol lelhetők fel a kötelezően alkalmazandó nyomtatványok
 • Alapelvek, kihatásuk az eljárásra, példákkal
 • A hatásköri és illetékességi szabályok változásai
 • Régi-új pertársaság, keresethez csatlakozás
 • A kötelező jogi képviselet és elmulasztásának jogkövetkezményei
 • A keresetlevél – az eddigiek tükrében
 • A perköltség felszámítása, kötelező költségjegyzék vezetése
 • Az ideiglenes intézkedés változása
 • Egyéb általános szabályok: kézbesítési fikció, kifogás, végrehajtói kézbesítés, határidők, a hosszabbítás új szabályai
 • A kereset közlése, a bírósági meghagyás szabályainak változása
 • Konzultáció

2. nap tematikája:

 • Perfelvételi szakasz: fogalma, lényege, célja, lehetséges „útjai”, a perfelvételi tárgyalás elmulasztásának következményei
 • Új eljárásjogi vélelmek
 • A perfelvételi iratok alaki és tartalmi követelményei
 • Kereset és ellenkérelem, viszontkereset változtatás a perfelvételi szakaszban
 • Az állítási szükséghelyzet, mint új jogintézmény
 • A perfelvétel lezárása és jogkövetkezményei
 • Érdemi tárgyalási szakasz
 • Közös szabályok a két szakaszban
 • Járásbírósági ügyek eltérő szabályai
 • Fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek
 • A bizonyítási eljárás, különös tekintettel a szakértői bizonyításra
 • A határozatok fajtái, tartalma, közlése és joghatásai, a jogcímhez kötöttség
 • A másodfokú bíróság felülvizsgálati jogköre
 • A rendkívüli perorvoslatok új szabályai
 • Konzultáció

Részvételi díj

60.000 Ft/fő + Áfa/ 2 nap

KEDVEZMÉNYEK

40% kedvezménnyel 36.000 Ft/fő + ÁFA/ 2 nap,  ha egy cégtől többen jelentkeznek a rendezvényre.
30% kedvezménnyel 42.000 Ft/fő + ÁFA/ 2 nap,  ha jelentkezése március 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 7600 Ft/fő + ÁFA/ 2 nap

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020