Bérszámfejtők Évközi Országos Konferenciája

Évközi változások a bérszámfejtők munkájában - Szja, tb, járulékok, pénzbeli ellátások, munkaügy

Előadóink ismertetik résztvevőinkkel a bérszámfejtési feladatokat érintő évközi változásokat és válaszolnak az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre. Részletesen kitérnek az aktuális szabályokra, segítik elkerülni a gyakran előforduló vagy éppen kritikus hibákat.

2018. szeptember 11.
09:30 - 16:30
(Regisztráció: 9:00 - 9:25)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

Szja változások, aktualitások

* Évközi adóváltozások a 2018. évi nyári adócsomag alapján

* Az Szja tv., a Katv., a Különadó tv. módosításai

* Az állandó lakóhely új fogalma

* Egyéni vállalkozókat érintő módosítások (költségelszámolás, adóalanyiság megszűnése)

* Egyes módosuló és új adómentes szabályok a személyi jövedelemadóban

* Kisadózó vállalkozások tételes adója

* Áttérő ügyvédi irodákat érintő módosítások

* Osztalék utáni adót kiváltó adóhoz kapcsolódó rendelkezések

* Adóalanyiság megszűnésével kapcsolatos módosítások

* Egyéb pontosító jellegű rendelkezések

* Magánszemélyek különadója

* A magánszemélyek különadójának megszüntetésével összefüggő szabályok ismertetése

* Felkészülés a 2019. adóévre – elfogadott, 2019-től hatályba lépő jelentős módosítások

* Bevallással kapcsolatos változások

* Adóelőleg-nyilatkozatokkal kapcsolatos változások

* Egyes juttatások adókötelezettségével kapcsolatos változások ismertetése

Tb, járulék változások, aktualitások

* A társadalombiztosítás pénzügyi alapjait megillető egyes befizetéseket érintő évközi változások

A járulékszabályozás

* Biztosítottak körének változása (állami projektértékelő)

* Biztosítás szünetelésére vonatkozó szabályok változása

* A rendvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a rendvédelmi egészségkárosodási járadék, a honvédelmi egészségkárosodási keresetkiegészítés, a honvédelmi egészségkárosodási járadék utáni járulékfizetés szabályai

* A tanulmányokat folytató vállalkozók körének bővítése

* Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséghez kapcsolódó eljárási szabályok változása

* A megállapodás alapján fizetendő nyugdíjjárulékra vonatkozó szabályok is

Szociális hozzájárulási adó

* A szociális hozzájárulás alól mentesített jövedelmek

* A megváltozott munkaképességű egyéni, illetve a társas vállalkozók szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető adókedvezménye

Egészségügyi hozzájárulás

* Az egészségügyi hozzájárulás alól mentesített személyi kör bővülése

* A nem pénzbeli juttatás utáni eho

* A biztosítottak bejelentésének és a járulékbevallás teljesítésének összhangja

* Az adóhatósági értesítésekkel kapcsolatos teendők

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

* Foglalkoztatók társadalombiztosítással összefüggő feladatai

* TB kiskönyv vezetése

* Határozathozatal változásai

* Ügyintézési határidők módosításai 2018-tól

* Új eljárási szabályok 2018-tól: kérelem visszautasítása, automatikus döntéshozatal, végleges döntés

* Új törvény bevezetésének hatása az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak eljárásainál

* Pénzbeli ellátásokat érintő változások 2018-tól

Munkajogi aktualitások

* A munkaügyi ellenőrzés újdonságai: nincs fellebbezés!

* Új uniós irányelv a kiküldött munkavállalókról: teljes béregyenlőség?

* A munkavállaló egészségi állapotának változásával kapcsolatos új munkáltatói kötelezettségek

* A várandós nő munkakörének módosítása előtti teendők

* Érdekképviseleti vezetők munkajogi védelme: változó fogalom

* A szövetkezetei foglalkoztatás újdonságai: diákok és nyugdíjasok

* Munkaügyi adminisztráció az új polgári perrendtartás és közigazgatási eljárási törvény mellett

* Várható változások

Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  szeptember 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020