Bérszámfejtők Országos Konferenciája 2018.

Szja – Tb. – Egészségbiztosítás – Munkajog

A bérszámfejtéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Előadóink közvetlen, közérthető, és gyakorlatias előadásai megkönnyítik a változások megismerését és a napi munkába történő beépítését. Döntsön a konferenciánkon való részvétel mellett, hogy elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket!

2018. február 21.
9:30 - 16:30
(Regisztráció: 9:00 - 9:30)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

Szja 2018
* Személyi jövedelemadó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, kisadózók tételes adója 2018-ban
* Adóbevallás a 2017-es évről
* A munkáltatói, kifizetői feladatokat 2018-tól az szja tv. tartalmazza
* Adó-adóelőleg alapja, ha a magánszemély köteles az eho és szocho fizetésére
* Az iskolarendszerű képzés új fogalma
* Tulajdonostársak közössége által értékesített, hasznosított ingatlan, vagyoni értékű jog, ingóság, értékpapír értékesítése, hasznosítása esetén a költségelszámolásra vonatkozó új szabályok
* A tételes átalányadózás új feltételei a fizetővendéglátó tevékenységnél
* A saját személygépkocsi fogalmának változása
* A saját tulajdonú személygépkocsi tulajdonának igazolása
* A mobilitási célú lakhatási támogatás új szabályai
* Új adómentes jövedelmek (a hősi halottá nyilvánított katonák hozzátartozóinak nyújtott támogatások, elengedett és a munkáltató által megtérített diákhitel-törlesztés, különböző ösztöndíjak, első sikeres nyelvvizsga és idegen nyelvű emelt szintű érettségi díjának jogszabály alapján történő visszatérítése stb.)
* Emelkedik az egyszerűsített foglalkoztatásból származó, a személyi jövedelemadó alól mentesített jövedelem
* A kifizetőt terhelő ekho új mértéke
* A kifizető mentesülése az ekho alól
* A kisadózók tételes adóját alkalmazó egyéni vállalkozó a tevékenységi körébe tartozó tevékenységből származó bevétele és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás választása

TB 2018
* A foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetést érintő változások, aktualitások
* A közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a nyugdíjasok foglalkoztatásának alternatív módja
* A tagsági megállapodás tartalma
* A munkát végző tag társadalombiztosítási jogállása (nyugdíjas és nem nyugdíjas)
* Ki minősül a kedvező foglalkoztatási szabályok alkalmazása szempontjából öregségi nyugdíjasnak?
* Szociális hozzájárulási adófizetés kötelezettség alakulása
* A kifizetőt terhelő egészségügyi hozzájárulás
* Szakképzési hozzájárulás alól történő mentesítés
* A bejelentés szabályai
* A járulékszabályozás aktuális kérdései
* A tanulmányokat folytató kisadózó Tb. jogállásának változása
* Egészségügyi szolgáltatási járulék mérték változása
* Az adóeljárási szabályozás változása
* A biztosítotti bejelentés és a járulékbevallás összhangjának megteremtésével összefüggő támogatói eljárás
* Szociális hozzájárulási adó
* Az adómérték változása, átmeneti szabály alkalmazása
* A kedvezménymértékek változása
* Az adóeljárási szabályozás változásával összefüggő változások
* Egészségügyi hozzájárulás
* A kifizetőt terhelő hozzájárulás mértékének változása, átmeneti szabály alkalmazása
* Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem eho kötelezettségének változása, az átmeneti rendelkezés

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2018
* Foglalkoztatók társadalombiztosítással összefüggő feladatai
* TB kiskönyv vezetése
* Határozathozatal változásai
* Ügyintézési határidők módosításai 2018-tól
* Új eljárási szabályok 2018-tól: kérelem visszautasítása, automatikus döntéshozatal, végleges döntés
* Új törvény bevezetésének hatása az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak eljárásainál
* Pénzbeli ellátásokat érintő változások 2018-tól

Munkajog 2018
* Minimálbér 2018
* A munkaszüneti napok körüli munkarend: munkaidő-beosztási kérdések a hosszú hétvégéknél
* Változik az Mt.: a munkavállaló egészségi állapotának változásával kapcsolatos új munkáltatói kötelezettségek
* A várandós nő munkakörének módosítása előtti teendők
* Érdekképviseleti vezetők munkajogi védelme: változó fogalom
* A szövetkezetei foglalkoztatás újdonságai: diákok és nyugdíjasok
* Munkaügyi adminisztráció az új polgári perrendtartás és közigazgatási eljárási törvény mellett
Szakmai konzultáció – egyéni kérdések megválaszolása

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  február 20-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020