Bérszámfejtők Országos Konferenciája 2019.

Bérszámfejtők, tb ügyintézők, szakértők, bér- és munkaügyi vezetők országos konferenciája

A bérszámfejtéssel foglalkozó szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. Előadóink közvetlen, közérthető, és gyakorlatias előadásai megkönnyítik a változások megismerését és a napi munkába történő beépítését. Döntsön a konferenciánkon való részvétel mellett, hogy elsajátítsa a munkájához szükséges új ismereteket!

2019. január 17.
9:00 - 16:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

 

*Szja 2019 * Módosuló fogalmak, értelmező rendelkezések * Az szja bevallás rendszerének változásai (adóbevallási tervezet újdonságai), elektronikus adóelőleg-nyilatkozat * Családi kedvezmény változásai * Önálló tevékenységet folytató magánszemélyeket érintő változások (ingatlan bérbeadás, költségelszámolás) * Mezőgazdasági őstermelőket érintő változások * Egyéni vállalkozókat érintő módosítások * Ingatlan átruházással kapcsolatos szabályok módosításai * A kifizetői közteher mellett nyújtható egyes juttatások („cafeteria”) rendszerének átalakítása * Az önkéntes pénztári hozzájárulással, célzott szolgáltatással, támogatói adománnyal kapcsolatos módosítások * A biztosításokat érintő változások * Kamatkedvezmény szabályainak pontosítása * Új és módosuló adómentességi rendelkezések* Kata 2019 * Módosuló értelmező rendelkezések * Adóalanyiság keletkezésével kapcsolatos szabályok változásai * A főállású kisadózó biztosításának szünetelésére vonatkozó szabály módosítása

* TB és járulék változások 2019

* A Tbj. 2019. január 1-jétől hatályba lépő legfontosabb változásai * Az Mt. szerint foglalkoztatott saját jogú nyugdíjas Tb. jogállásának változása, bejelentés teljesítés a NAV felé (határidő) * Ki minősül saját nyugdíjasnak? * A biztosítási kötelezettség kiterjesztése a vendégoktatói ösztöndíjasra, valamint Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezmény alapján Tbj. hatálya alá tartozó személyre * A tartós külszolgálattal összefüggő szabályok változása * Járulékmérték, járulékalap változás * Egészségügyi szolgáltatási járulék havi és napi összege, az ún. „Piros lámpás” eljárás időbeli hatályának módosulása * Járulékalapot nem képező jövedelmek körének bővítése * Vállalkozók járulékfizetési kötelezettségét érintő változások * A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése alól történő mentesítésre vonatkozó szabály változása

* A Tb. fedezeti rendszerét megalapozó jogi szabályozás változása * Az egészségügyi hozzájárulás és a 2011-évi szociális hozzájárulási adóról szóló törvény hatályon kívül helyezése * Az átmeneti szabály alkalmazása a 2018. december havi kifizetések kezelése * A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény * Az új adónem specialitása (a kettős adóztatást kizáró egyezmények alkalmazhatóságának kizárása, más jogszabályok alkalmazása) * Az adó alapja, a fizetésre kötelezetett személyek * Az adóalapot nem képező jövedelmek, tevékenységi mentességek * Az adó mértéke * Az adófizetési felső határ számítása * Különös szabályok szerinti fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok (az egyéni és társas vállalkozók kötelezettségei, mentesítési esetkörök) * A mezőgazdasági őstermelő adókötelezettsége * Az adó bevallása, befizetése

* A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezmények rendszerének változása * Átmenetei rendelkezések alapján 2019-től a régi Szocho tv. alapján tovább érvényesíthető kedvezmények köre * Megszűnő kedvezmények

* Az új Szocho tv. alapján igénybe vehető kedvezmények * A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény * A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény (feltételek, az adókedvezmény alapja és eljárási szabályok) * A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény * A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges igazolások beszerzése, NAV hivatali eljárása, kérelemre induló eljárás kezdeményezésének gyakorlata * A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény, különös tekintettel, a Rehabilitációs kártyával érvényesíthető kedvezmény igénybevételének megszűnésére * A közfoglalkoztatottak után érvényesítető adókedvezmény (különös tekeintettel az adókedvezmény alapjára és mértékére vonatkozó különös szabályokra) * A kutatók foglalkoztatása után érvényesíthető adókedvezmény * A K+F tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény * A védett korban elbocsátott köztisztviselők utáni kedvezmény (a NAV igazolás kiadási eljárása) * Az adókedvezményekre vonatkozó közös szabályok (költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezés, részmunkaidős foglalkoztatás, ismételt jogviszony létesítése, munkáltató személyében bekövetkező változás)

* Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 2019 * Pénzbeli ellátásokat érintő várható változások 2019-től * 2019. évi minimálbér és a garantált bérminimum alkalmazása * Gyermekgondozási díj maximumának felülvizsgálata * Táppénzmaximum * Kifizetőhelyi nyomtatványok használata

* Munkajog 2019 * A munkaidővel kapcsolatos változások – munkaidőkeret, túlóra, munkaidő-beosztás * Mi mennyi 2019-ben (minimálbér, garantált bérminimum)? * Munkaszüneti napok körüli munkarend * Adatvédelem a munkajogban, változó szabályok * Év eleji munkaügyi teendők, a szabadság megállapítása

* Szakmai konzultáció

 

Részvételi díj

25.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  január 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020