Ellenőrizzen legálisan! – Munkahelyi adatkezelési szabályok, adatvédelem – A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei – Jogi képzés

Képzésünket ajánljuk:

  • jogászoknak, jogi képviselőknek,
  • adatvédelmi felelősöknek,
  • HR munkatársaknak,
  • cégvezetőknek

 

Hogyan, milyen eszközökkel ellenőrizheti legálisan a munkáltató a munkavállaló munkavégzését?

Miként lehet betekinteni a munkavállalók levelezésébe, számítógép használatába, az internetforgalmon, a közösségi hálózatok használata miként felügyelhető.

Mik a kamerás és GPS megfigyelés lehetőségei?

Mik az adatkezelési szabályok a felvételi eljárás és a munkaviszony fennállása alatt?

Milyen jogai vannak a munkavállalóknak az adatkezelés során és milyen munkaviszonyból származó kötelességei?

Miként biztosítható a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek, jó hírnevének és üzleti titkainak védelme?

Felhasználhatók-e a titkos felvételek a bíróságon, ha igen, miként?

 

Előadónk részletesen megválaszolja ezeket a kérdéseket és gyakorlati példákkal ismerteti a hatályos szabályozást, bemutatva a bírói gyakorlatot is. Az előadás röviden kitér az új EU adatvédelmi rendelet munkahelyi adatkezelésre vonatkozó előírásaival és az annak folytán prognosztizálható változásokra is.

2016. november 10.
10:00 - 13:15
(Regisztráció: 9:30-9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

* A munkahelyi adatvédelem szabályozása, az adatkezelés általános előírásai és munkajogi specifikumai

*  Személyes adat és különleges adat kezelése, tájékoztatás, hozzájárulás, érdekmérlegelés, bizonyítási nehézségek, az önkéntesség megítélése

* A személyiségi jogok védelme, azok korlátozása

*  A munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme, az üzleti titok megőrzését biztosító hatékonyabb és kevésbé hatékony lehetőségek

*  A munkáltató jó hírnevének védelme és a munkavállaló véleménynyilvánításának joga, annak korlátai,

*  A munkavállaló munkahelyen kívüli magatartásának megítélése

*  A felvételi eljárás során történő adatkezelés, az álláshirdetések tartalma, a pályázati anyagok kezelése, mire lehet rákérdezni a felvételi eljárás során, milyen nyilatkozat megtétele, alkalmassági vizsgálatok, felvételi tesztek teljesítése kérhető

* A munkaviszony fennállása alatt felmerülő adatkezelés, az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség keretében a munkavállalónak milyen adatokat kell közölnie a munkáltatóval, mikor, milyen módon

* A várandósság bejelentése

* A munkavállalók ellenőrzésének jogszerű lehetőségei, ellenőrzési alapelvek

*  A munkavállalók levelezésének, számítógép- és telefonhasználatának, internetforgalmának, a közösségi hálózatok használatának ellenőrzése, a kamerás és GPS megfigyelés lehetőségei, az okostelefon készülékek földrajzi helymeghatározása, csomagátvizsgálás, alkoholszonda, drogteszt

*  A jogellenesen megszerzett bizonyítékok, titkos felvételek felhasználása

* Konzultáció

Részvételi díj

19.900 Ft + Áfa

Kedvezmények

30% kedvezménnyel 13.930 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek, és jelentkezésük november 7-ig beérkezik hozzánk,

.
20% kedvezménnyel 15.920 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése november 7-ig  beérkezik hozzánk.

 

.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az ár tartalmazza a frissítő, kávé, reggeli szendvics és az információs anyag költségét is.  A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk!

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020