EPR és Termékdíj asszisztens képzés

2 napos gyakorlati képzés állami tanúsítvánnyalAz európai uniós hulladékgazdálkodási irányelveknek megfelelően 2023. júliusától egyes termékek körforgásos hulladékkezelésének költségeiért
Magyarországon is a gyártók, termelők, a termék első forgalomba hozói lesznek a felelősek. Ezt hívjuk kiterjesztett gyártói felelősségnek (extended producers responsibility, azaz EPR).

Az új kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 2023. július 1-jétől elindult!

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a termékdíjköteles termékek és a kiterjesztett gyártói felelősség (továbbiakban: EPR) hatálya alá tartozó termékek meghatározásának, valamint a termékdíj-kötelezettséggel és az EPR kötelezettséggel kapcsolatos adminisztráció teljesítésének szabályait, vagyis:

 • környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozását, és az ehhez tartozó adózási szabályokat,
 • EPR jogi szabályozását, és az ehhez tartozó ágazati szabályokat,
 • termékdíj és EPR alapvető fogalmait,
 • termékdíj kötelezettek körét, EPR alanyi hatályát,
 • termékdíjköteles termékeket és azok osztályozását, valamint az áruosztályozás szabályait,
 • EPR termékek lehatárolásának szabályait:
  • egyes termékkörök megnevezésit,
  • egyes termékkörök esetében az áruosztályozás szabályait,
 • Kombinált Nomenklatúra használatát,
 • környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezéseit,
 • termékdíj-kötelezettség teljesítését,
  • bejelentés,
  • nyilvántartás-vezetés,
  • termékdíj-megállapítás,
  • bevallás és befizetés szabályait.
 • termékdíjátalányt,
 • termékdíjköteles termék nyilatkozattal történő beszerzését, átvállalását, termékdíj visszaigénylését,
 • EPR kötelezettség átvállalását, EPR köteles termék nyilatkozattal beszerzését,
 • EPR díjfizetési kötelezettség keletkezését,
  • forgalomba hozatal szabályait,
  • saját célú felhasználás szabályait,
  • díjfizetési kötelezettség keletkezés időpontjait.
 • nem minősül forgalomba hozatal jogcímeit,
 • EPR díj mértékének megállapítását, a díj megfizetését,
 • EPR díj mértékének megállapítás időszakait,
 • számlán feltüntetés szabályait és adattartalmát,
 • EPR gyártói adminisztrációját:
  • előregisztrációt,
  • nyilvántartásba vételi kötelezettséget,
  • nyilvántartás vezetését,
  • adatszolgáltatási kötelezettséget.
 • Áfa adóraktár és a termékdíj raktár ismérveit,
 • termékdíj és EPR ellenőrzését és jogkövetkezményeit

A képzés során a résztvevőknek lehetőségük van feltenni kérdéseiket, megvitatni a feladataikat és megoldási javaslatokat kapnak a felmerült problémáik megoldására!

A képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) állami tanúsítványt állítunk ki!

2024. július 29.
és 2024. augusztus 1. - 9:00 - 16:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

A képzés 3 tananyagegységből áll, ezek a következők:

 1. Termékdíjköteles termékek és EPR köteles termékek lehatárolása
 2. Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban
 3. EPR gyártó, gyártói kötelezettségek, adminisztráció

 

1. Tananyagegység: Termékdíjköteles termékek és EPR köteles termékek lehatárolása

A résztvevők részletes áttekintést kapnak a környezetvédelmi termékdíj és az EPR alapvető rendeltetéséről, a termékdíjköteles termékek és az EPR köteles termékek meghatározásáról, valamint azok áruosztályozásáról. Megismerik a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat és a Kombinált Nómenklatúra használatát.

 1. Áruismeret, áruosztályozás szükségessége
 2. A vámtarifa használatának szabályai
 3. Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a termékdíj szabályozásában
 4. Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály jellemzői
 5. Részletesen a termékdíjköteles termékkörökről:
  • csomagolószer
  • akkumulátor
  • egyéb kőolajtermék
  • elektromos és elektronikus berendezés
  • gumiabroncs
  • reklámhordozó papír
  • irodai papír
  • egyéb vegyipari termék
  • egyéb műanyag termék
 6. Részletesen az EPR köteles termékkörökről:
  • csomagolások
  • meghatározott egyszer használatos műanyagtermékek
  • elektromos és elektronikus berendezések
  • elemek és akkumulátorok
  • gépjárművek
  • gumiabroncs
  • irodai papír
  • reklámhordozó papír
  • sütőolaj és zsír
  • meghatározott textil termékek
  • fabútorok
 7. Helyes termék lehatárolásánál a megnevezés és a vámtarifaszám megállapításának fontossága: a beszerzés, a termelési célú felhasználás és az értékesítés során
 8. Mit kell tenni, ha visszamenőleg megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám
 9. Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében
 10. EPR termékek azonosító kódszámai (KF kódok)
 11. KF kód felépítése és az adott EPR termék KF kód meghatározása,
 12. KF kód szerepe az EPR kötelezettség teljesítésében,
 13. Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe.
 14. Gyakorlati példák.
 15. Konzultáció.

 

2. Tananyagegység: Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban

 1. Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései
  • kötelezettek
  • termékdíj-kötelezettség
  • készletre vétel vagy kibocsátás (forgalomba hozatal, felhasználás) választása
  • forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek
  • saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása
  • készletre vétel szabályai
  • külföldről történő behozatal és kivitel a termékdíjban
  • nem kell megfizetni jogcímek
  • nem keletkezik kötelezettség jogcímek
  • nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek
  • termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjai
  • termékdíj alapja, összetevői és mértéke
  • eljárási szabályok
  • képviseleti szabályok alapjai
 2. Termékdíj-kötelezettség teljesítése:
  • bejelentés
  • termékdíj-megállapítás
  • bevallás
  • befizetés
  • bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés
  • számlán történő feltüntetés
  • nyilvántartás-vezetés
  • adatszolgáltatás
 3. Cikkszám szerepe, vámtarifaszám szükségessége, KT – CsK kód meghatározása és a beillesztése a vállalat termékdíj adminisztrációjába
 4. Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő feltüntetés
 5. Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés részlete
 6. Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai:
  • kötelezettre vonatkozó szabályok, adatszolgáltatás
  • kötelezett vevőjére vonatkozó szabályok
  • nyilatkozat adással történő beszerzés jogcímei
  • nyilatkozattól eltérő felhasználás
  • termékdíj visszamenőleges megfizetése és a késedelmi pótlék
 7. A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása:
  • általános és különös feltétele
  • átvállalási szerződés kötelező tartalmi elemei
  • átvállalási jogcímek
  • bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe
  • átvállalás nyilvántartásba vétele a NAV felé
  • átvállalást érintő bevallás részletkérdései
  • Mikor jogszerű és mikor hibás a teljesítés? Hibás teljesítés következményei?
  • A termékdíj ellenőrzése, illetve az arra történő felkészülés! A belső audit fontossága
  • Mi a teendő, ha kiderül, hogy az átvállalás nem vagy nem teljesen felel meg a jogszabályi feltételeknek?
 8. Termékdíjátalány:
  • csekély mennyiségű kibocsátás
  • gépjármű átalány
  • átalány bejelentése, bevallása, megfizetése és nyilvántartás szabályai
 9. Termékdíj raktár:
  • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár
  • Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok
  • betárolás, raktáron belüli tevékenység, kitárolás szabályai
  • raktáron belüli értékesítés
  • ideiglenes kitárolás
  • adatszolgáltatás
 10. Termékdíj visszaigénylése
  • visszaigénylés jogcímek
  • visszaigénylési jogosultság keletkezésének időpontja
  • egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigénylése
  • visszaigényléshez szükséges számlatartalom
  • bejelentés és bevallás szabályai a visszaigénylés során
  • nyilvántartási szabályok
  • visszaigénylés igazolásának szabályai
 11. Bejelentés és bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok, önellenőrzés szabályai.
 12. Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés!
 13. Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően!
 14. Konzultáció

 

3. Tananyagegység: EPR gyártó, gyártói kötelezettségek, adminisztráció

 1. EPR szerinti gyártó meghatározása (alanyi hatály)
 2. Gyártó EPR kötelezettségeinek teljesítése:
  • kollektív teljesítés
  • egyéni teljesítés feltételei és szabályai
  • forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek
  • saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása
  • külföldi előállítású csomagolás lebontása
  • nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek
  • külföldről történő behozatal és kivitel
  • képviselet
  • műanyag hordtasak értékesítője
  • több termékkör érintettsége egyidőben:
   • csomagolás vs. reklámhordozó papír
   • irodai papír vs. reklámhordozó papír
   • társított csomagolás
   • EPR termék tartozéka vagy alkotórésze is EPR termék
   • Az újrahasználható csomagolószereket érintő változások
   • Mentességek bevezetése
  • EPR kötelezettség átvállalása
  • Az EPR kötelezettség alóli mentesülés átvállalási szerződés vagy nyilatkozat alapján
  • Nyilatkozattal beszerzés szabályai:
   • általános és különös feltétele
   • kötelező tartalmi elemek
   • bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe
   • nyilatkozat adattartalma
   • külföldre történő kiszállítás igazolása
  • EPR kötelezettség keletkezésének időpontjai
  • EPR díj mértéke
  • EPR díj megfizetése
 3. EPR termékek díjkódjai
 4. EPR adminisztráció:
  • előregisztráció
  • nyilvántartásba vétel kérelmezése
  • nyilvántartás vezetési kötelezettség
  • adatszolgáltatási kötelezettség
  • bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés
  • számlán történő feltüntetés
 5. Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres karbantartása
 6. Számlázás részletei
 7. A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja
 8. Adatszolgáltatás nyomtatványai, azok kitöltése
 9. Termékdíj raktár és annak részletei:
  • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár
  • Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok
  • betárolás, raktáron belüli tevékenység, kitárolás szabályai
  • raktáron belüli értékesítés
  • ideiglenes kitárolás
  • adatszolgáltatás
 10. Áfa adóraktár és termékdíj raktár az EPR-ben
 11. A hulladékgazdálkodási hatóság felé megküldött adatok utólagos módosítása
 12. A gyártó az egyes tárgynegyedévekre vonatkozó adatszolgáltatásának adatait legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig módosíthatja
 13. EPR konzultációs testületeit
 14. Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés
 15. Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően
 16. Konzultáció

Részvételi díj

100.000 Ft /fő/2 nap + áfa

 

Kedvezmények

60.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha egy cégtől a rendezvényre többen jelentkeznek,
80.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha jelentkezése július 26-ig beérkezik hozzánk.

 

 

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 40 fő


Az alap részvételi díj tartalmazza:

         • a két napos képzést
         • prezentációt elektronikus kiadvány formában
         • a képzés elvégzéséről szóló, a FAR rendszerből kiállítható állami tanúsítványt

 


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza:

 • a képzésen való részvételt, a kiadványt elektronikus formában.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/004198

A tanúsítvány kiadásának feltétele a webináriumon való részvétel esetén:

 • A rendezvény teljes időtartamán való igazolt részvétel (a rendszer a részvételt automatikusan naplózza).
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása a jelentkezési lapon
 • Felnőttképzési szerződés elfogadása a jelentkezés leadásakor

 

Online élő közvetítés:

 • A rendezvényközvetítés online élőben, (webinárium) valós időben, MICROSOFT TEAMS alkalmazáson keresztül zajlik. Az alkalmazás használható online verizóban, vagy a következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes).
 • A rendezvényt megelőző munkanapon a hallgatóknak kiküldjük az online élő képzéshez való kapcsolódáshoz szükséges linket. A webináriumba a rendezvény megkezdése előtt 30 perccel tud becsatlakozni.
 • Hálózati követelmény: Minimálisan 5 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020