Évközi Adóváltozások 2019. – Adókonferencia

Art, Szja, Ekho, Kata, Áfa, Tao évközi változásai

A Kormány családok sokoldalú támogatása érdekében több törvényjavaslatot terjesztett a Parlament elé, továbbá elfogadták a nyári adócsomagot is az Országgyűlésben. Átfogó adónapunkon előadóink ismertetik Önökkel az évközi adóváltozásokat és válaszolnak felmerülő kérdéseikre.

2019. augusztus 27.
9:00 - 15:30
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

Szja, Ekho, Kata szabályokat érintő változások * 2019 nyári adócsomag személyi jövedelemadót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást és a kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő módosítások * Magánalapítvány jogintézményével összefüggő szabályok (fogalom, alapítványból származó bevétel utáni adókötelezettség) * Négy- vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (jogosult kör, jogosultsági időszak, a kedvezmény alapja, érvényesítésének módjai, hatályba léptető rendelkezések) * Szociális hozzájárulási adó változásaival kapcsolatos módosítások (őstermelők kapcsolódó költség-elszámolási szabályai, 85 %-os szabály) * Egyéb módosítások (egyszemélyes kft., takarékszövetkezeti integráció) * Új és módosuló adómentes jogcímek (sporttal kapcsolatos adómentes szabályok, egyéb mentességek) * Kifizetői ekho mértékének változása * Nemzetközi sportszövetség munkavállalójára vonatkozó szabályok * Kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos változások (Kata) * Kisadózók ellátási alapjának módosítása * Egyéb aktualitások

Áfa szabályok változásai * A közösségi ügyletek áfa megítélésének új szabályai, az ún. “gyors intézkedések” * A közösségi adómentes értékesítés megváltozott szabályai * A kiszállítási igazolások meghatározása, felsorolása az EU tanácsi végrehajtási rendeletben * A láncértékesítés szabályainak változása * A vevői készletes egyszerűsítés újraszabályozása * A behajthatatlan követelés utáni áfa adóalap-csökkentés lehetővé tétele, annak szabályai * A jóhiszemű számlabefogadót terhelő jogosulatlan áfa levonás miatti különleges visszatérítési rendszer bevezetése a Farkas-ügy hatására * A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás áfa kulcsának csökkenése * A nemzetközi fuvarozásban közreműködő alfuvarozó adómentességének további szűkítése * Az önálló pozíciószámos idegenforgalmi árrés adózás megszűnése * Az utas fogalmának kivezetése az áfa törvényből, az idegenforgalmi árrés adózás kiterjesztése * Egyéb változások

Adóeljárást, adószakmát érintő évközi változások * Módosítások az adóeljárási jogszabályokban * Adóregisztrációs eljárás szabályainak pontosítása * EKAER bejelentésekkel kapcsolatos változások * Adótitok változások * Kötelező adószakmai képviselet * Adótanácsadók továbbképzésének módosításai * Végrehajtási eljárás megszüntetése

Társasági adó változásai * A csoportos társasági adóalanyt és a tagjait érintő módosítások (taggá válás feltételei, csoporttagság megszűnése, a jövedelem-(nyereség-) minimum szabályainak alkalmazása az egyedi adóalapoknál a csoportképviselő útján, kamatlevonás korlátozási korrekció számítása, adófelajánlás a csoporttagság szerzésekor, illetve megszűnésekor * Új adóalany a vagyonkezelő alapítvány (osztalékot fizethet, cégként adózik, függetlenül attól, hogy közérdekű minősítése fennáll-e) * Növekedési adóhitel jogintézményének választása az éves adóbevallás határidejéhez kapcsolódóan * A fejlesztési adókedvezménnyel kapcsolatos beruházási értékhatár fokozatos csökkentése 2020-tól, egyes jogcímeknél a létszám vagy bérnövelési feltétel megszűnése * Energiahatékonysági beruházások adókedvezménye kapcsán elszámolható költségek köre * Tőkekivonásra vonatkozó különös feltételek * Az ugyanazon tényállás államonként eltérő jogi minősítéséből eredő különbségek miatti adóelkerülésre (az ún. hibrid struktúrákra) vonatkozó rendelkezések bevezetése * A transzferár-szabályok alkalmazása a nem pénzbeli hozzájárulás nyújtása esetén (nemcsak a már többségi befolyással rendelkező tag, hanem az apporttal többségi befolyást megszerző tag tekintetében is * A feltöltési kötelezettség a 2019. adóévtől megszűnik, de ha az adózó választása szerint teljesíti, akkor – utoljára, azzal egyidejűleg – adófelajánlást tehet

Szakmai konzultáció, résztvevők részéről felmerülő kérdések megválaszolása

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  augusztus 26-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020