(3 kredit) Felkészülés a Panasztörvény bevezetésével járó kötelezettségekre, feladatokra

Elfogadta az országgyűlés, majd a Magyar Közlönyben május 25-én is közzétették az úgynevezett Panasztörvényt. A 2023. évi XXV., a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvényt, amely a magyar vállalkozások jelentős részére is kiterjed. A törvényhez kapcsolódó visszaélés-bejelentő rendszer bevezetése számos részfeladatot foglal magába: belső szervezési, jogi, informatikai részei vannak, amelyhez a hatékony működés biztosítása végett tájékoztatási, oktatási feladatok is járulnak.

 

KIKRE VONATKOZIK A TÖRVÉNY?

– A pénzmosás és a terrorizmus megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatóknak, így például az ADÓTANÁCSADÓKNAK, KÖNYVELŐKNEK, KÖNYVVIZSGÁLÓKNAK, ÜGYVÉDEKNEK, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓKNAK VAGY SZÉKHELYSZOLGÁLTATÓKNAK. (számukra megindult a 60 napos nyitva álló határidő!)
– A 250 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások (számára megindult a 60 napos nyitva álló határidő!)
– Azon vállalkozások számára, ahol a munkavállalói létszám eléri az 50 főt, viszont nem haladja meg a 249 főt, legkésőbb 2023. december 17-ig kell teljesülnie a követelményeknek.
– A belső visszaélés-bejelentési rendszert főszabály szerint valamennyi közszférában működő jogalanynak is létre kell hoznia. Ez alól mentesülhetnek a 10.000 főnél kisebb lakosú önkormányzatok, illetve az 50-nél kevesebb munkavállalót foglalkoztató helyi önkormányzatok, az állam vagy helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdasági társaságok vagy az irányításuk alatt álló költségvetési szervek. Esetükben a szabályozás 2025. január 1-jétől alkalmazandó.

 

HATÁRIDŐK

A jogszabály két fontos ponton megkülönbözteti a kis- és középvállalatokat a nagyvállalatoktól. A kkv-knál, fő szabály szerint, 2023. december 17. a bevezetés határideje, a többi szervezetre a törvény kihirdetésétől számított 60. nap, azaz 2023. július 24. A másik fontos különbség, hogy a kkv-k közösen is üzemeltethetnek belső visszaélésbejelentő rendszert, a többieknek azonban saját erre szolgáló bejelentő felületre, saját eljárási szabályzatra, saját szervezeti egységre vagy kiszervezett megbízottra (külső szervezetre vagy bejelentővédelmi ügyvédre) van szüksége.

 

 


MEGSZEREZHETŐ KREDITPONTOK ÜGYVÉDEKNEK:  3 kreditpont

A kreditpontok megszerzésének feltétele az előadáson való részvétel!

 

Tájékoztató az ügyvédek kötelező kreditpontos továbbképzéséről>>
2023. december 05.
9:00 – 12:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

Alapok:

• Kiknek, mikortól kötelező visszaélés – bejelentési rendszert létrehozni
• Az egyéni vállalkozások problémái, összeférhetetlenség
• Ki, miről tehet bejelentést, elutasítási indokok, az egyéb bejelentések sorsa
• Hogyan kell a bejelentőrendszert működtetni: eljárási szabályok
• Tájékoztatási kötelezettségek
• Bejelentővédelmi ügyvéd vagy egyéb kiszervezés esetei, összeférhetetlenségi szabályok

Bejelentővédelem részletszabályai:

• Milyen szabályok vonatkoznak a bejelentőkre, a bejelentettekre, információ-szolgáltatókra
• Bejelentővédelmi eszközök, kötelezettségek
• Belső képzés, szerződéses partnerek tájékoztatása

Adatvédelem:

• Kit, miről és hogyan kell tájékoztatni
• Érintetti jogok és korlátozások

Speciális szabályok:

• Állami, önkormányzati szervek eltérő szabályai
• Egyes állami szervekre vonatkozó eltérő szabályok

Minta dokumentumok és azok alkalmazása 

Konzultáció

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes) A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:

1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Jelen rendezvény főszervezője partnercégünk, a System Media Kft. A továbbképzés az OAB nyilvántartásában partnercégünk nevén szerepel, kreditigazolást a résztvevőknek ők állítanak ki, ezért a kreditigazolás kiállításához szükséges adatok a részükre továbbításra kerülnek.
6. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020