Fuvarozás, szállítmányozás áfája 2019.

Példák a megváltozott szabályok tükrében

2019-től jelentősen változtak a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó szabályok. Sok éves beidegződést, számlázási gyakorlatot kell módosítani.

Az alvállalkozó fuvarozókban 2019-tól felmerül a kérdés: mi az, amit továbbra is áfa nélkül lehet számlázni és mi az, amit már áfásan kell? Ha áfa nélküli a fuvardíj, akkor az adómentességet, fordított adózást vagy áfa területi hatályon kívüliséget jelent-e? Számít-e, hogy importfuvarról, exportfuvarról vagy tranzitfuvarról van-e szó? Befolyásolja-e a minősítést, hogy a speditőr belföldi, más tagállambeli vagy harmadik országbeli? Ez a kérdés nemcsak az alvállalkozó fuvarozónak fontos, hanem a speditőrnek sem mindegy, hiszen ha olyan fuvarozásról fogad be áfás számlát, amit idén sem terhel áfa, akkor nála állapít meg az adóhatóság adóhiányt.

Az előadás keretében példákon keresztül az összes esetet áttekintjük és a rendezőelveket is megadjuk a minősítéshez!

2019. április 09.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

* A 2019-tól bevezetett szabályozás lényege

* A fuvarozó és a speditőr közötti ügylet * Eltérő adókezelés belföldön letelepedett és külföldön letelepedett speditőr esetén * Mi a különbség az adómentes és a nemzetközi fordított adózás között és ennek mi a gyakorlati jelentősége * Az importfuvar, exportfuvar valamint a tranzitfuvar kezelése belföldi speditőr megbízása alapján és más tagállambeli valamint harmadik országbeli speditőr megbízása alapján (azonosságok és különbségek) * Miért van jelentősége a megrendelő személyének? * Hol maradt az adómentesség és azt hogyan kell igazolni? * A teljes egészében külföldi útszakaszon teljesített fuvar vagy a belföldi fuvart érintette-e a változás? * Van-e jelentősége, hogy milyen útszakaszon fuvaroznak? * Hogyan alakul az adókezelés a speditőröknél és a szállítmányozóknál? * Mi a teendő, ha a magyar speditőr fuvarozója külföldi? * Mikor adómentes és mikor fordított adózású és mikor áfa területi hatályán kívüli a számlázás? * Importszolgáltatás, közösségi összesítő nyilatkozat, számlázás

* A speditőr és a megrendelő közötti ügylet * Érinti-e a változás a speditőr és a megrendelő közötti számlázást * Helyes adókezelés importfuvar, exportfuvar és tranzit fuvar esetén * Számít-e, hogy a megrendelő adóalany vagy nem adóalany? * Befolyásolja-e az adókezelést, hogy milyen útszakaszon fuvaroznak vagy az, hogy a megrendelő belföldi vagy más tagállambeli vagy harmadik országbeli? * A teljesítési helyre vonatkozó szabályok * Adóalany felé teljesített fuvarozás * A megrendelő adóalanyiságának fogalma * Az adószám és a gazdasági letelepedettség elhatárolása és jelentősége * Az adóalany és az állandó telephely fogalma * Hogyan számlázható az áfa területi hatályon kívüliként a szolgáltatás? * Ha más tagállambeli a megrendelő mi a szükséges ellenőrzési eljárás? * Harmadik országbeli megrendelő esetén alkalmazható-e az áfa nélküli számlázás? * A megrendelő adóalanyként vette igénybe a szolgáltatást- mit jelent ez? * Kell-e igazolni a megrendelő belföldi letelepedettségének hiányát? * A minősítés belföldi megrendelő felé teljesített fuvarozás esetén * Számít-e a fuvarozás viszonylata (közösségi, nemzetközi) illetve az, hogy ha kizárólag külföldön vagy belföldön fuvaroznak? * Az elhatárolás az áfa hatályán kívüli és az adómentes fuvarköltség között * Szükséges-e elkülöníteni a közösségi és a nemzetközi fuvart? * Szükséges-e elkülöníteni a külföldi és belföldi útszakaszt a számlán vagy a nyilvántartásban? * Fuvarozás más tagállambeli és harmadik országbeli megrendelésére * Alfuvarozók, alvállalkozók által nyújtott szolgáltatások teljesítési helye

* Magánszemély felé teljesített fuvarozás * A teljesítési helyre vonatkozó szabályok, ha magánszemély a megrendelő * A belföldi, a nemzetközi és a közösségi fuvarozás elhatárolása, fogalma * Adómentesség, hatályon kívüliség, adókötelezettség * A ténylegesen megtett útszakasznak jelentősége

* Mentességek az importált termékhez, a kiléptetett és a szabadforgalomba nem helyezett termék fuvarozásához kapcsolódóan * A mentességek igazolása

* Az importfuvar * Az import kezelése a fuvarozónál és a speditőrnél * Az első közösségi rendeltetési hely * Mikor van szerepe az átrakodás helyének? * Hogyan kell igazolni, hogy a fuvarköltség beépül az importált termék adóalapjába? * Hogyan igazolja az alvállalkozó a fuvar adómentességét?

* Tranzitfuvar * A tranzitfuvar kezelése a fuvarozónál és a speditőrnél * Szabadforgalomba nem helyezett termék fuvarozása * Fuvarozás TIR okmány alapján

* Az exportfuvar * Az exportfuvar kezelése a fuvarozónál és a speditőrnél * Mi a feltétele az export fuvar mentességének? * Számít-e, hogy a kiléptetett terméket értékesítik-e? * Exportfuvar adómentessége anélkül, hogy a megbízó értékesítené a terméket * Mi a teendő, ha nem kerülnek vissza a kiléptetést igazoló okmányok?

* A belföldi fuvarozás * A belföldi fuvar kezelése a fuvarozónál és a speditőrnél * Belföldi fuvarozás: mikor áfás és mikor nem? * Amikor a belföldi fuvarozás áfa területi hatályán kívüli * A megrendelő letelepedettségének jelentősége

* A járulékos költségek illetve a fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások fogalma, szabálya * A járulékos költség szabály * A fuvarozáshoz járulékosan kapcsolódó szolgáltatások fogalma * Raktározás, rakodás, átrakás, szállítmányozás * A vámügynöki szolgáltatás * A termékértékesítéshez járulékosan kapcsolódó fuvarköltségek

* Speciális esetek * A gyűjtőfuvarok megítélése * A költöztetés határon átnyúlóan * Konténeres szállítás * Gyors- és futárposta * A közösségi és a nemzetközi fuvarok kombinációja * A vasúti és légi szállítás * A fuvareszközök kombinációja * Az állásdíj helyes áfa kezelése * Kártérítés, kártalanítás, kötbér * A meghiúsult fuvarok kezelése

* A raktározás és a logisztikai szolgáltatás * Eltérő a teljesítési hely a raktározásnál és a logisztikai szolgáltatásnál * A raktározás mikor ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás * Raktározás és a logisztikai szolgáltatás számlázása ha belföldön van a raktár, ha belföldön letelepedett a megrendelő és a külföldön * Mikor nincs áfa a logisztikai szolgáltatáson?

* Közlekedési eszközök, fuvareszközök bérbeadása * A közlekedési eszköz fogalma * Közlekedési eszköz bérbeadásának teljesítési helye rövid és hosszú távra * A tényleges használat helyének jelentősége * Mi minősül rövid távú bérbeadásnak és mi a hosszú távú bérbeadás?

* Közvetített fuvarozási szolgáltatás, továbbterhelt fuvarszámla * Továbbszámlázott szolgáltatások és ügynöki, közvetítői díjak * Mikor közvetített szolgáltatás és mikor járulékos költség a fuvardíj? * Belfölditől más tagállami felé vagy harmadik országbeli felé továbbterhelt szolgáltatás * Más tagállambelitől vagy harmadik országbelitől továbbterhelt szolgáltatás * A közvetített szolgáltatás adómértéke és teljesítési időpontja

* Számlázási szabályok a fuvarozásnál, szállítmányozásnál * A fuvarszámla tartalmi kellékei * Mikor lehet áfa nélkül számlázni vagy áfa nélkül továbbszámlázni egy fuvarköltséget * Az adómentes, az áfa hatályán kívüli és a fordított adózású számla elhatárolásai, mikor melyiket kell alkalmazni, melyek a tartalmi kellékei?

* A számla teljesítési időpontja * Teljesítési időpont szállítmányozásnál és fuvarozásnál – eltérhet a beérkező és a kimenő számla? * Időszaki elszámolás és gyűjtőszámla * Mikor melyik az előnyösebb?

* Az időszaki elszámolás fogalma, szabályai * Teljesítési időpont szabályok * Mikor a számla kelte a teljesítési időpont? * Mikor kell az elszámolási időszak utolsó napját teljesítési időpontként szerepeltetni? * Amikor a fizetési esedékesség a teljesítési időpont és amikor a 60. nap * Időszaki elszámolású fuvarszámla helyesbítése, ha utólag változik a díj, az adómérték

* A gyűjtőszámla feltételei, szabályai, a teljesítési időpont, számla tartalmi kellékei * A szállítmányozó és a fuvarozó közötti helyes számlázás: teljesítési időpont, számla tartalmi kellékei, teljesítési hely, mentesség * A szállítmányozónak hogyan és milyen teljesítési időponttal kell számláznia megrendelője felé * Az előleg

* Az importszolgáltatás szabályai más tagállami adóalanytól és harmadik országostól * Az igénybe vett szolgáltatás fogalma az áfában * Az importszolgáltatás utáni adófizetés: melyik bevallásban szerepel? * Az importszolgáltatás utáni áfa levonás tárgyi feltétele * A harmadik országbeli és a más tagállami által kiállított számla

* Devizás számla, az alkalmazandó árfolyam és bank

* Bizonylatkorrekciók * Mikor szükséges utólag korrigálni a fuvarszámlát illetve a speditőr számláját? * A helyes bizonylatkorrekciós mechanizmus * A korrekciós bizonylatok kötelező tartalmi kellékei és előállítási módja * Helyesbítő számla * Stornó számla, érvénytelenítő számla és új számla együtt * A számlával egy tekintet alá eső okirat * Melyik időszaki bevallásban kell figyelembe venni a bizonylatkorrekciókat? * Amikor kötelező az önellenőrzés, és amikor tilos

* Egyéb szabályok * Összesítő nyilatkozattételi kötelezettség a szolgáltatásokról * Elektronikus adatszolgáltatás * Belföldi áfa összesítő jelentés * Más tagállamban felszámított áfa visszaigénylése * Okmányok, bizonylatok, számlázás

* Konkrét példák, jogesetek

 

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  április 5-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

 

 


 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020