A házipénztár és a készpénzfizetés számviteli és adószabályai

Minden cég (ahol van kimenő- vagy bejövő készpénzforgalom) köteles a házipénztárt érintő bevételekről és kiadásokról naprakész nyilvántartást vezetni.

A házipénztárhoz kapcsolódó naprakész nyilvántartás vezetésének általános és speciális helyzetekre vonatkozó előírásai, a pénztárgép és a számlázás szabályai az elmúlt években számos alkalommal változtak.

Előadásunk keretében szakértőnk gyakorlati szemszögből mutatja be az aktuális szabályozást!

2024. március 25.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 -9:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

Készpénzfizetés számviteli és adószabályai

 • a pénzkezelésre vonatkozó fontosabb jogszabályok
 • a számviteli törvény hatálya
 • a számviteli törvény rendelkezései a pénzkezelésre vonatkozóan
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó rendelkezései
 • adózás rendjéről szóló törvény rendelkezése készpénzfizetésre vonatkozóan

A pénzkezelés szabályai, a pénzkezelési szabályzat lényege és tartalma

 • pénzkezelési szabályzat lehetséges felépítése, tartalma
  • a pénzkezelés általános szabályai (pénztár, valutapénztár, bolti pénztár)
  • a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatkörök, felelősségi szabályok
  • a készpénz kezelése a házipénztárban
  • a készpénz szállításának szabályai, személyi és tárgyi feltételek
  • eljárás hamis érmék vagy bankjegyek esetén
  • pénztári befizetések és pénztári kifizetések legjellemzőbb jogcímei
  • a pénztári befizetésekhez és kifizetésekhez kapcsolódó bizonylatok köre
  • kerekítésre vonatkozó szabályok
  • szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok kezelése, nyilvántartása
  • letétek kezelése
  • valutakezelés és nyilvántartás rendje
 • jellemzően előforduló mellékletek

A pénzforgalommal kapcsolatos számviteli nyilvántartási szabályok

 • pénztárjelentés jelentősége
 • pénztárjelentés vezetése, kötelező elemei

Házipénztár ellenőrzése

 • a házipénztár belső és külső ellenőrzése
 • ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek szükségessége, tartalma

A mérleg, tagolása, alátámasztása a házipénztár tekintetében

 • a mérleg tagolása pénzeszközök esetén
 • a mérlegben kimutatott pénzeszközök év végi értéke
 • valutás és devizás tételekre vonatkozó előírások alkalmazandó árfolyamok

Bizonylati elv és bizonylati fegyelem

 • a bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre vonatkozó általános előírások
 • a bizonylatok rögzítési határideje
 • számviteli bizonylat fogalma, alaki és tartalmi követelményei

Számlázásra (online számlázásra) vonatkozó főbb szabályok

 • számlára (és nyugtára) vonatkozó előírások, kötelező adattartalom
 • adatszolgáltatási kötelezettségek

Szigorú számadási kötelezettség

 • a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok köre
 • a nyomtatványok nyilvántartási szabályai
 • bizonylatok megőrzése

Munkabér kifizetések kezelése

 • munkabér kifizetése készpénzben
 • kifizetésre vonatkozó bizonylatolási szabályok

Letiltások

 • jogi szabályozás
 • eljárás a munkáltatóhoz érkezett, munkáltatóra vonatkozó letiltás esetén
 • a letiltás mértéke, mentesség határa

Készpénzes eladói és vevői számlák számviteli kezelése

 • vevőszámlák kezelése, módosítása
 • szállítói számlák kezelése

A pénztáros, az utalványozók főbb feladatai és a munkaköri felelősségre vonatkozó szabályok

 • a pénztárosi munkakörhöz kapcsolódó fő feladatok
 • a pénztáros helyettesítése
 • utalványozók fő feladatai

Pénztárbizonylatok kötelező tartalmi elemei

 • bevételi pénztárbizonylat
 • kiadási pénztárbizonylat

Számviteli bizonylatok és adóügyi bizonylatok

Előlegek kezelése a házipénztárban

 • fizetési előleg
 • elszámolásra kiadott előleg
 • kiküldetéshez kapcsolódó előleg
 • más vállalkozásnak (szállítóknak) fizetett előleg

Készpénzfizetés bejelentésére vonatkozó szabályok, szankciók

Egyéb fizetési módok bizonylatolása – Barion, PayPal, Revolut, Wise

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

20.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

22.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése március 22-ig beérkezik hozzánk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes) A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

 

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020