Kiszervezés, munkaerő-kölcsönzés, létszámleépítés, átszervezés

Munkajogi képzés az FKMB bírójával

Az előadás gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkozik a munkáltató saját szervezetét érintő döntési jogaival, lehetőségeivel és ezen döntések munkajogi következményeivel. Valamely tevékenység kihelyezése, az úgynevezett outsourcing milyen szerződésekkel valósulhat meg, miként biztosítható a további kontroll és mikor valósul meg munkajogi jogutódlás.

 

Az előadás részletesen bemutatja a munkaerő-kölcsönzés, mint hárompólusú jogviszony törvényi szabályait és bírói gyakorlatát, a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszonyt, a munkáltatói jogok és kötelezettségek megoszlását. Végül az átszervezés és a létszámcsökkentés, csoportos létszámcsökkentés kérdéseire is kitérünk és bemutatjuk az e tárgyban született széleskörű esetjogot.

2016. október 27.
10:00 - 13:15
(Regisztráció: 9:30-9:55)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

• Kiszervezés fogalma, formái
• Munkajogi jogutódlás
• A munkaerő-kölcsönzésre létrehozott munkaszerződés kötelező, természetes és eshetőleges tartalmi elemei
• A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony
• A munkáltatói jogok és kötelezettségek megoszlása
• A kölcsönzött munkavállaló viszonya a kölcsönbeadóhoz és a kölcsönvevőhöz
• A korábbi munkavállaló visszakölcsönzése
• A munkaerő-kölcsönzésre irányuló munkaviszony megszűnése és megszüntetése
• Az átszervezés fogalma
• A létszámcsökkentésről, átszervezésről való döntés és annak kivitelezése
• A munkáltató üzleti döntése, korlátozott bírósági felülvizsgálat
• Az elbocsátandó munkavállalók kiválasztása
• Szervezeti egység, telephely, fióktelep megszűnése
• A felmondás időszerűsége
• Tájékoztatási és konzultációs kötelezettségek
• A csoportos létszámcsökkentés speciális szabályai
• Minőségi csere
Konzultáció

Részvételi díj

19.900 Ft/fő + Áfa

Kedvezmények

30% kedvezménnyel 13.930Ft/fő + ÁFA,
ha egy cégtől többen jelentkeznek, és jelentkezésük október 24-ig beérkezik hozzánk.
.
20% kedvezménnyel 15.920 Ft/fő + ÁFA,
ha jelentkezése október 24-ig beérkezik hozzánk.
.
A különböző kedvezmények nem vonhatók össze!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:
Az ár tartalmazza a frissítő, kávé, reggeli szendvics és az információs anyag költségét is.  A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk!

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020