Környezetvédelmi Termékdíj 2018.

Változások, Jogszabály, Adatszolgáltatás, Bevallás, Ellenőrzés

2018. január 1-jétől – a már megszokott évvégi jogszabályi módosításoknak megfelelően – ismét számos területen változott a termékdíj szabályozás. A módosítás egyik fontos mozgatója az egységes jogértelmezés elősegítése és az európai uniós irányelvek változásainak hazai lekövetése.

A környezeti terhelések csökkentése érdekében változnak egyes csomagolószerek szabályai. Ilyenek például a műanyag zacskót és a műanyag bevásárló reklámtáskát érintő szabályok, vagy a kereskedelmi csomagolószer megszűnésével a fém ital csomagolószer bevezetése. Változnak az elektromos és elektronikai berendezések termékkategóriái, a reklámhordozó papírt érintő szabályok. A jól megszokott ún. 2010. évi „rögzített vámtarifa” helyett a termékdíj szabályozás áttér a tárgyévben hatályos Kombinált Nómenklatúrára. Ez alapjaiban változtatja meg a vállalkozások eddigi termék lehatárolási gyakorlatát. Egyéb jogszabályi változások érintik a nyilvántartást, az átvállalást, a hatósági eljárást, az átalánydíjat, és a termékdíj megfizetését is. A termékdíj mögöttes szabályai is jelentősen megváltoznak, mivel adóigazgatási rendtartásról és új adózás rendjéről szóló szabályozás kerül bevezetésre!

Konferenciánkon a környezetvédelmi termékdíj sokak által ismert, nagy nevű szakértői mutatják be teljes körűen a termékdíjas szabályozást, beleértve a 2018 évi változásokat is.

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a vállalkozásoknak a bonyolult és sűrűn változó szabályrendszer, valamint a szerteágazó adminisztratív feladatok útvesztőjében. Az előadások és az azokat követő konzultációs lehetőség segítséget nyújt a termékdíjjal még csak most ismerkedő és a már rutinos kollégáknak egyaránt.

2018. január 24.
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

10:00 – 12:00       Tánczos Zoltán: A Ktd. 2018. évi egyes változásainak bemutatása, a kötelezettség teljesítése szempontjából érdekes jogintézményekkel kapcsolatos problémák, adóhatósági álláspontok bemutatása

 • , Air., Akr. szabályrendszere, kapcsolata a Ktdt-vel;
 • Képviseleti szabályok változásai;
 • Körforgásos gazdaság, annak várható hatásai a termékdíj kötelezettségre;
 • a 2018. évi változások volumene, annak céljai, hatásai;
 • Termékdíj kötelezettség keletkezése;
 • Belföldi forgalomba hozatal, ahhoz kapcsolódó jogértelmezési problémák, háromszögügyletek, távolsági értékesítés, internetes kereskedelem, négy- vagy többszereplős ügyletek megítélései;
 • Saját célú felhasználás, logisztikai szolgáltatók termékdíj kötelezettsége;
 • Selejtezés, gyártási selejt termékdíj-kötelezettségének megítélése, technológiai folyamatba visszavezetett maradékanyag, selejt;
 • Elektromos, elektronikai termékek termékdíj kötelezettségének változásai, bizonytalanságok, problémák a hatóság szemével;
 • Reklámhordozó papírokat érintő változások, milyen problémák voltak a szabályozásban, ezek áttekintése 2012-től a hatályba lépő módosításig, milyen termékek estek ki és mikor a szabályozás hatálya alól;
 • Reklámhordozó papírok termékdíj kötelezettsége un. kettős rendeltetésű termékek esetén (irodai papír, csomagolószer);
 • Az egyéni teljesítés háttere, statisztikái, lehetőségei;
 • Az egyéni teljesítés szabályaira vonatkozó változások áttekintése, érdemes-e egyéni teljesítést választani;
 • Problémák az átalány-kötelezettségben;
 • Újrahasználható csomagolószerek termékdíj-kötelezettségének áttekintése, problémák, tévhitek;
 • Bejelentés, változás bejelentés részletkérdései, különös tekintettel a január 31-i határidőre;
 • Számlán történő termékdíj feltüntetés alaki és tartalmi követelményei részletesen, az ide vonatkozó jogintézmények tekintetében;
 • Visszaigénylés jogcímei, és az egyes jogcímek részletszabályai, valamint bizonylati háttere.
 • Problémák a NAV szemével;
 • A bejelentés és a bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során a NAV által tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok;
 • Konzultáció a résztvevők kérdései alapján.

 

13:00 – 16:00     Debreczeni László:  Termékdíj változásai 2018.

 • Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat
 • Termékdíjköteles termékek osztályozása 2018-tól! Melyik vámtarifát és hogyan kell használni, mennyire érinti a nyilvántartás vezetést, illetve hogyan befolyásolja a NAV ellenőrzését
 • Termékdíj-kötelezettségben, vagyis a megfizetésben és a kedvezményekben történő változások
 • Szerződéses átvállalás változása
 • Kereskedelmi csomagolás és csomagolószer hatályon kívül helyezése, a fém ital csomagolószer meghatározás bevezetése, jelentős díjtétel változással
 • Műanyag zsákok, tasakok helyzete. Alapvető változások és új értelmezések! Hány féle tasakot, hordtasakot kell ismerni
 • Elektromos és hibrid gépjárművek adóztatása
 • Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai
 • Egyéb változások: fogalmak, kötelezettségek változásai, pontosítások, díjtételek, termékcsoportok
 • Termékdíj – adózás – számvitel – hulladékgazdálkodás rendszerének alapvető szabályai
 • Termékdíjköteles termék output és input oldalról, és az ellátási lánc
 • Termékdíjköteles termék – új termékdíjköteles termék létrejötte (gyártás, felhasználás, beépítés) és az értékesítés részletkérdései
 • Hogyan tervezhető a termékdíj-kötelezettség. Termékdíj rendszer és a vállalatirányítás.
 • Nyilvántartás és termék nyomon követés, kódok és bizonylatok kapcsolata
 • Ellenőrzés!? Hogyan és milyen szabályok alapján történik
 • Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

50% kedvezménnyel 14.950 Ft/fő + ÁFA,  ha egy cégtől többen jelentkeznek.

40% kedvezménnyel 17.940 Ft/fő + ÁFA,  ha jelentkezése  január 23-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020