Környezetvédelmi Termékdíj Asszisztens Képzés

A Termékdíjról Részletesen 2023. - 2 napos képzés Online ÉLŐ formában - Megújult tematikával

A képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a termékdíjköteles termékek meghatározásának és a termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos adminisztráció teljesítésének szabályait, vagyis:

   • környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozását, és az ehhez tartozó adózási szabályokat,
   • termékdíj alapvető fogalmait,
   • termékdíj kötelezettek körét,
   • termékdíjköteles termékeket és azok osztályozását, valamint az áruosztályozás szabályait és a Kombinált Nomenklatúra használatát,
   • környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezéseit,
   • termékdíj-kötelezettség teljesítését,
   • termékdíjátalányt,
   • nyilatkozattal történő beszerzést,
   • átvállalást,
   • termékdíj raktárt
   • termékdíj visszaigénylését, valamint
   • ellenőrzés általános rendelkezéseit és a jogkövetkezményeket.

A képzés 12 tanórás, naponta 6 tanóra (9.00 – 16.00-ig) időtartamban.

A 2 napos képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki!

2023. március 21. -
2023. március 22.
9:00-16:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

A képzés 3 tananyagegységből áll, ezek a következők:

 

 1. Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása.
 2. Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban.
 • Nyilatkozattal történő beszerzés, átvállalás, átalány, termékdíj raktár és visszaigénylés, valamint a termékdíj ellenőrzése.

 

I. Tananyagegység: Termékdíjköteles termékek és azok lehatárolása

 

A résztvevők részletes áttekintést kapnak a környezetvédelmi termékdíj alapvető rendeltetéséről, a termékdíjköteles termékek meghatározásáról és azok áruosztályozásáról. Megismerik a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat és a Kombinált Nómenklatúra használatát.

 1. Áruismeret, áruosztályozás szükségessége.
 2. A vámtarifa használatának szabályai.
 3. Alapanyagok, félkész termékek és késztermékek megítélése a termékdíj szabályozásában.
 4. Nem termékdíjköteles termék alkotórésze, tartozéka szabály jellemzői.
 5. Termékdíjköteles termékkörök:
  • csomagolószer,
  • akkumulátor,
  • egyéb kőolajtermék,
  • elektromos és elektronikus berendezés,
  • gumiabroncs
  • reklámhordozó papír
  • irodai papír,
  • egyéb vegyipari termék,
  • egyéb műanyag termék.
 6. Helyes vámtarifaszám megállapításának fontossága, pl.: a nyilatkozattal történő beszerzés, az átvállalás és a visszaigénylés során.
 7. Termékdíj-köteles termékek áruosztályozása az elévülési időn belül.
 8. Mit kell tenni, ha visszamenőleg megállapításra kerül, hogy helytelen a vámtarifaszám!
 9. Cikkszám, vámtarifaszám és KT, CsK kód szerepe a termékdíj-kötelezettség teljesítésében.
 10. Vámtarifaszám ellenőrzése, a belső audit szerepe.
 11. Gyakorlati példák.
 12. Konzultáció.

 

II. Tananyagegység: Kötelezettek, termékdíj-kötelezettség és adminisztráció a termékdíjban

 

 1. Környezetvédelmi termékdíj általános rendelkezései
  • kötelezettek,
  • termékdíj-kötelezettség.
  • készletre vétel vagy kibocsátás (forgalomba hozatal, felhasználás) választása.
  • forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok és részletek
  • saját célú felhasználás értelmezése és alkalmazása.
  • készletre vétel szabályai.
  • külföldről történő behozatal és kivitel a termékdíjban.
  • nem kell megfizetni jogcímek.
  • nem keletkezik kötelezettség jogcímek.
  • nem minősül forgalomba hozatalnak jogcímek.
  • termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjai,
  • termékdíj alapja, összetevői és mértéke.
  • eljárási szabályok,
  • képviseleti szabályok alapjai.
 1. Termékdíj-kötelezettség teljesítése:
 • bejelentés,
 • termékdíj-megállapítás,
 • bevallás,
 • befizetés,
 • bizonylat kiállítás, bizonylat megőrzés,
 • számlán történő feltüntetés,
 • nyilvántartás-vezetés,
 • adatszolgáltatás.
 1. Cikkszám szerepe, vámtarifaszám szükségessége, KT – CsK kód meghatározása és a beillesztése a vállalat termékdíj adminisztrációjába.
 2. Nyilvántartás vezetés kialakítása és annak rendszeres karbantartása.
 3. Számlázás részletei a termékdíjnál, illetve a számlán történő feltüntetés.
 4. A bizonylati és nyilvántartási rendszer összhangja.
 5. Bevallás, valamint a termékdíj-előleg és a termékdíj-fizetés részlete.
 6. Bejelentés és bevallás nyomtatványai, azok kitöltése.
 7. Gazdálkodók adminisztrációs hibái, és azok jogszerű megszüntetése.
 8. Bejelentés, bevallás gyakorlati példák.
 9. Konzultáció.

 

III. Tananyagegység: nyilatkozattal történő beszerzés, átvállalás, átalány, termékdíj raktár és visszaigénylés, valamint a termékdíj ellenőrzése

 

 1. Termékdíjjal kapcsolatos vállalati adminisztráció tervezée, szervezése.
 2. Belföldről történő beszerzés a termékdíjban, vagyis ez eladó felszámította-e a termékdíjat.
 3. Beszerzés – termelés – értékesítés komplex vizsgálata!
 4. Nyilatkozat adással történő beszerzés részletszabályai:
  • kötelezettre vonatkozó szabályok, adatszolgáltatás,
  • kötelezett vevőjére vonatkozó szabályok,
  • nyilatkozat adással történő beszerzés jogcímei,
  • nyilatkozattól eltérő felhasználás,
  • termékdíj visszamenőleges megfizetése és a késedelmi pótlék.
 5. A szerződéssel történő termékdíj-kötelezettség átvállalása:
  • általános és különös feltétele,
  • átvállalási szerződés kötelező tartalmi elemei,
  • átvállalási jogcímek,
  • bizonylatolás, számlán történő záradékolás szerepe,
  • átvállalás nyilvántartásba vétele a NAV felé,
  • átvállalást érintő bevallás részletkérdései,
  • Mikor jogszerű és mikor hibás a teljesítés? Hibás teljesítés következményei!
  • A termékdíj ellenőrzése, illetve az arra történő felkészülés! A belső audit fontossága!
  • Mi a teendő, ha kiderül, hogy az átvállalás nem vagy nem teljesen felel meg a jogszabályi feltételeknek.
 6. Termékdíjátalány:
  • csekély mennyiségű kibocsátás,
  • mezőgazdasági termelő (jelen és jövő),
  • gépjármű átalány,
  • átalány bejelentése, bevallása, megfizetése és nyilvántartás szabályai.
 7. Termékdíj raktár:
  • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár!
  • Ipari és kereskedelmi termékdíj raktárra vonatkozó szabályok!
  • betárolás, raktáron belüli tevékenyég, kitárolás szabályai,
  • raktáron belüli értékesítés,
  • ideiglenes kitárolás,
  • adatszolgáltatás.
 8. Termékdíj visszaigénylése
  • visszaigénylés jogcímek,
  • visszaigénylési jogosultság keletkezésének időpontja,
  • egyéb kőolajtermék termékdíjának visszaigénylése,
  • visszaigényléshez szükséges számlatartalom,
  • bejelentés és bevallás szabályai a visszaigénylés során,
  • nyilvántartási szabályok,
  • visszaigénylés igazolásának szabályai,
  • Hogyan kell feltárni az elmulasztott visszaigénylést, és az önellenőrzés szabályai.
 9. Hogyan lehet a cég tevékenységét optimalizálni az átvállalás, a nyilatkozatadás és a visszaigénylés oldaláról!
 10. Bejelentés és bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok!
 11. Ellenőrzés szabályai és az arra történő felkészülés!
 12. Jogkövetkezmények az ellenőrzést követően!
 13. Konzultáció

 

Részvételi díj

90.000 Ft /fő/2 nap + áfa

 

Kedvezmények

60.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha egy cégtől a rendezvényre többen jelentkeznek,
70.000 Ft /fő/2 nap + áfa, ha jelentkezése március 17-ig beérkezik hozzánk.

 

A 2 napos képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR-rendszer) letölthető állami tanúsítványt állítunk ki!

 

 

 


MAXIMÁLIS LÉTSZÁM: 40 fő

A részvételi díj tartalmazza:
 • a két napos képzést
 • szakmai anyagot elektronikus formában
 • állami tanúsítványt

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Képzési tájékoztató

Felnőttképzési szerződés

 

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Az ár tartalmazza:

A kiscsoportos online képzést, a kiadványt elektronikus formában, valamint az egyéb online segédanyagok költségét.

Felnőttképzési engedélyszám: E-001894/2019

 

Az állami tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • A rendezvényen való minimum 95%-os részvétel. A hallgató rendszerbe való be- és kijelentkezését a rendszer naplózza!
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szeptember 1-től életbe lépett módosító rendelkezései értelmében szükséges adatok megadása a jelentkezési űrlapon

Online képzéshez való csatlakozás technikai feltételei:

Az online élő képzés (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül fog történni. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert a képzés a szoftver online verziójában is követhető, de abban a verzióban egyes funkciók korlátozva vannak.

A képzés bármilyen eszközön követhető, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott az asztali számítógépen vagy a laptopon történő csatlakozás. Az élő képzéshez való teljes becsatlakozáshoz mikrofon szükséges, a webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség! Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

 

Széchenyi 2020