Környezetvédelmi termékdíj III. negyedéves bevallás, gyakorlat, számviteli feladatok

Közeledik a III. negyedéves környezetvédelmi termékdíj bevallás határideje. Ajánljuk szemináriumunkat mindazoknak a könyvelőknek, akik termékdíjjal kapcsolatos teendőket végeznek munkájuk során, illetve azoknak a termékdíj szakértőknek, akik a nyilvántartásokat vezetik, bevallásokat készítik és felfrissítenék ismereteiket, illetve ennek kapcsán szeretnék egészében átlátni, átismételni a termékdíjjal kapcsolatos adminisztratív teendőket.

 

Környezetvédelmi termékdíj szemináriumunk rendhagyó megközelítésből dolgozza fel a témakört. A délelőtt folyamán adószakértőnk, Kneitner Lea a termékdíjjal kapcsolatos számviteli teendőket mutatja be, míg a délután során termékdíj szakértőnk, Fekete Balázs gyakorlati megközelítésből beszél majd a termékdíj nyilvántartásról, a bevallásról és az ellenőrzésről.

2016. október 04.
9:00 - 17:00
(Regisztráció: 8:30)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

9.00 – 12.30 Termékdíj számviteli vonatkozásai Kneitner Lea,  igazságügyi és okleveles adószakértő, Tilea Tanácsadó Kft.

 

 • A környezetvédelmi termékdíj bevallás és a könyvelésének az alapvető összefüggései, alapelvek,
 • Főkönyvi számlaszámok lehetséges alábontásai, önellenőrzések és későbbi adófizetések kezelése a számviteli rendszerben
 • A környezetvédelmi termékdíj a számviteli politika részeként történő bemutatása
 • A környezetvédelmi termékdíj köteles termékek köre és a lehetséges számviteli elszámolási lehetőségek, kötelezettségek, a bevallási kódok és a főkönyvi számlák összefüggései
 • A termékdíj-kötelezettséget meghatározó tevékenységek beazonosítása a könyvelés során, időbeli változások bemutatása
 • Termékdíj-fizetésre kötelezettek köre, átvállalás, nyilatkozatok és a kapcsolódó számlázás, árbevétel könyvelésének kérdései
 • Készletre vétel a termékdíj tekintetében és a számvitel tekintetében, összehasonlítás
 • A tárgyi eszközök bekerülési értékének részeként nyilvántartásba vett környezetvédelmi termékdíj összegének szabályai
 • Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között történő kimutatása, anyagjellegű ráfordításként, illetve a ráfordítások között
 • Termékdíj alapjának és mértékének helyes meghatározása a számviteli nyilvántartással összhangban
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) – a termékdíj-fizetési kötelezettség alátámasztásául szolgáló nyilvántartások kialakításához, alátámasztásához szükséges szabályok bemutatása
 • A termékdíj bevallásához szükséges nyilvántartások és a számviteli nyilvántartások összeegyeztetése, főkönyv, analitika, bevallás egyezőségének biztosítása
 • A termékdíj befizetési kötelezettség teljesítése és a könyvelése
 • A termékdíj összegének és az adófolyószámlának az összeegyeztetése
 • Kiegészítő melléklet és a termékdíj összefüggései
 • a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközöket,
 • a veszélyes hulladékok tárgyévi alakulását,
 • a környezetvédelmi kötelezettségeket, az azzal kapcsolatos céltartalékot, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyévi költségeket.
 • Az üzleti jelentéssel való közvetett kapcsolatot jelenti a környezetvédelemmel kapcsolatos, mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentős események üzleti jelentésben való bemutatása
 • Hasznosítási kötelezettség és a kapcsolódó számviteli elszámolások
 • Általános problémák és hibák a környezetvédelmi termékdíj elszámolása kapcsán

 

13.30 – 17.00  Termékdíj a gyakorlatban: feladatok, aktualitások – Fekete Balázs, vezető termékdíj szakértő, GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt.

 

 • Bevezetés: környezetvédelmi termékdíjas szabályozás célja, felépítése
 • Hogyan közelítsük meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos feladatokat?
 • Hol merülnek fel gyakorlati teendők a mindennapi munka során a termékdíjjal kapcsolatban?
 • Termékbesorolás és termékazonosítás nehézségei
 • Bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettség bemutatása gyakorlati példán keresztül
 • Termékdíj-megállapítási és nyilvántartási kötelezettségek: tippek, javaslatok, sablonok
 • Termékdíj-előleg: mi a teendő?
 • Számlán való feltüntetés bemutatása gyakorlati példákon keresztül
 • Nyilatkozat adási kötelezettség reklámhordozó papírok esetében. Mire figyeljünk?
 • Nyilatkozattételi lehetőségek és ezekre vonatkozó szabályok, nyilatkozat sablonok
 • Átvállalási szerződéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók és tapasztalatok
 • Csomagolás termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül
 • Elektromos berendezés termékdíj-kötelezettség megállapítása és bevallása gyakorlati példán keresztül
 • Gyakorlati példa az új termékdíjköteles termékekre vonatkozóan (művirágok, vegyipari termékek, irodai papírok)
 • Termékdíj raktár a gyakorlatban
 • Termékdíj szabályzat a gyakorlatban

Részvételi díj

29.900 Ft + Áfa

Kedvezmények

50% kedvezménnyel 14.950 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek,
 vagy
30% kedvezménnyel 20.930Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése szeptember 30-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 2800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020