Környezetvédelmi Termékdíj 2023. – Jelentős változások

Koncessziós hulladékkezelési szabályozás, kiterjesztett gyártói felelősség, termékdíj tételek meghatározása, új adminisztratív kötelezettségekAz Országgyűlés elé került a hulladékgazdálkodással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amelynek része a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.) tervezett módosítása is. A módosítások 2023. július 1-jétől alapvetően változtatják meg a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatban felmerülő kötelezettségek rendszerét, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a külön kormányrendeletben szabályozásra kerülő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggésben. A változások további feladatokat rónak a gazdálkodók széles körére!

2023. július 1-jétől a termékdíj szabályozás az ún. koncessziós hulladékkezelési szabályozásba és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerbe épül be, ami azt jelenti, hogy a gyártót/kötelezettet terheli a termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék hulladékkezelési költsége.
A hulladékkezelés pénzügyi erőforrásait a gyártónak/kötelezettnek kell biztosítania, mely erőforrások fedezetül szolgálnak a koncessziós társaság hulladékgazdálkodási kötelezettségeinek teljesítéséhez. A koncessziós társaság „belépésével” a hulladékkezelés állami szerepvállalása befejeződik, hiszen jelenleg az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet végzi a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok hulladékkezelésének szervezését.

A változással átalakul a termékdíjtételek meghatározása, mégpedig olyan formában, hogy bevezetésre kerül az általános termékdíjtétel, melyből levonásra kerül a kiterjesztett gyártói felelősségi díj.

A gazdálkodók adminisztratív kötelezettségei is változnak! (pl.: nyilvántartásba vétel, nyilvántartás vezetése, negyedéves adatszolgáltatás, díjfizetés) Két irányban is teljesíteniük kell a jövőben, hiszen megmaradnak a termékdíjjal kapcsolatos teendők, másrészt a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerből eredő feladatokat is el kell végezniük

További jelentős érdekességek, módosítások!
Változik a termékdíj jogi szabályozásában a termékdíj-átalány rendszere, megszűnik a kollektív és az egyéni hulladékkezelés teljesítés jogintézménye, a vámtarifaszám használatának időállapota, több rendelkezés törlésre és módosításra kerül.

Az előadás során bemutatásra kerülnek a változások és az ezzel kapcsolatos kérdések, feladatok is megvitatásra kerülnek!

Részletesen a termékdíjjal kapcsolatos adminisztrációról!

2022. december 08.
9:00 - 13:00
(Regisztráció: 8:30 - 8:55)
Online ÉLŐ előadás - Microsoft Teams

Főbb témakörök

 • Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer
 • Koncessziós hulladékkezelési szabályozás
 • Termékdíjköteles termékek
 • Hogyan érintik a termékdíj szabályozás változásai a vállalkozókat?
 • Csekély mennyiségű kibocsátó átalány
 • Mezőgazdasági termelő átalány – Mit lehet és kell tenni a jövőben?
 • Egyéni hulladékkezelés változása
 • Vámtarifaszám alkalmazásának változása
 • „Nem kell megfizetni a termékdíjat” jogintézmény változása
 • Termékdíj kiszámítása
 • Termékdíjköteles termékek termékdíjtételei, vagyis az általános termékdíjtétel és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj
 • Gépjárművek termékdíjátalány fizetés esetén az átalánydíj kiszámításának változása
 • Eljárási szabályok módosulása
 • Termékdíj részkötelezettségek és a visszaigénylés változása
 • Csomagolás – csomagolószer termékkör aktualitásai: problémák, megoldások
 • Újrahasználati szabályok jogszerű és optimális alkalmazása (fókuszban a fa raklap forgatása)
 • Elektromos és elektronikus berendezések termékkör szakmai kérdései és a megoldásai
 • Hogyan lehet és kell tervezni a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettséget?
 • Nyilvántartás és bizonylatok kapcsolata
 • Kibocsátás – nyilatkozatadás – átvállalás – visszaigénylés – termékdíj raktár összefüggései, különbözőségei
 • Szerződéses átvállalás! Kinek érdemes átvállalási szerződést kötni? Az átvállalás tervezésének időszaka!? A cégek gazdasági eseményei és a szerződéses átvállalás feltételeinek vizsgálata. Átvállalási láncolatok
 • Visszaigénylés jogcímei és részletszabályai
 • Felelősségi viszonyok az átvállalás és a nyilatkozatadás során
 • Hogyan lehet a cég tevékenységét optimalizálni az átvállalás és a nyilatkozatadás oldaláról?
 • Mit jelent a cégnek a „nem kell megfizetni” és a „nem keletkezik kötelezettség” bonyolult rendszere?
 • Miért komplex megoldás a termékdíj raktár?
 • A bejelentés és a bevallás teljesítésének nyomtatványai és azok kitöltése, valamint a kitöltés során tapasztalt jellemző hibák és hiányosságok
 • Bevallással kapcsolatos tudnivalók
 • Számlán történő termékdíj feltüntetés alaki és tartalmi követelményei részletesen, az ide vonatkozó jogintézmények tekintetében
 • Termékdíj-kötelezettség nem teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények
 • Termékdíj érintő mulasztási bírság változásai
 • Mikor és kinek érdemes a termékdíjátalányt választani?
 • A termékdíjhiány, a termékdíj-különbözet és termékdíj-tartozás részletkérdései
 • A termékdíj-kötelezettség a tárgyévben és az elévülési időn belül. Mikor, mire kell figyelni?
 • Ellenőrzés – Hogyan és milyen szabályok alapján történik?
 • Felkészülés a NAV ellenőrzésére
 • Konzultáció a résztvevők kérdései alapján

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK ONLINE RÉSZVÉTEL ESETÉN

23.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

26.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  december 5-ig beérkezik hozzánk.

 

 

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk:

Az ár tartalmazza a kiadvány anyagát elektronikus formában.

Online előadáshoz való csatlakozás technikai feltételei:

Az online élő előadás (webinárium) Microsoft Teams alkalmazáson keresztül kerül közvetítésre. Az alkalmazás az következő linken tölthető le: Microsoft Teams letöltés (az alkalmazás letöltése és használata ingyenes)  A Microsoft Teams használatával kapcsolatos tájékoztatónkat itt találja>>

A részvételhez az alkalmazás letöltése nem feltétel, mert az előadás a szoftver online verziójában is követhető.
Az előadáshoz bármilyen eszköz segítségével csatlakozhatnak, de amennyiben van rá lehetőség ajánlott asztali számítógép vagy laptop használata. Az élő előadáshoz való teljes becsatlakozáshoz mikrofon és webkamera nem kötelező, de a kommunikáció során segítséget nyújthat!

Hálózati követelmény: Minimálisan 15 MB/s letöltési sávszélességre van szükség. Ennek ma a legtöbb internet előfizetés megfelel (DSL, kábel). Kérjük, hogy a szolgáltatást stabil, folyamatos (megszakításmentes) internetkapcsolattal használja. A mobil eszközön történő megtekintés miatti problémákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.


Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség! Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

 

Széchenyi 2020