A közszférában dolgozók munkaviszonyának megszüntetése, a fegyelmi felelősség szabályai

Az előadás bemutatja a közszféra területén dolgozók munkaviszonyának megszüntetése kapcsán érvényesülő általános és speciális szabályokat az ágazati sajátosságokra is figyelemmel. Külön foglalkozunk a bizalmatlanság és a méltatlanság szabályozásával, bírói gyakorlatával.

Bemutatjuk az alkalmatlanság megállapításának szabályait, a közszférában érvényesülő felmondási tilalmakat és korlátozásokat, a próbaidővel és a határozott idő megállapításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdéseket.

2017. szeptember 12.
10:00-16:00
(Regisztráció: 9:30-9:55)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

 • Vétkes kötelezettségszegés esetén érvényesülő eljárás,szóbeli, írásbeli figyelmeztetés
 • Hátrányos jogkövetkezmények
 •  Fegyelmi felelősség
 •  A fegyelmi/hátrányos jogkövetkezmény miatti eljárás szabályai, határidők
 •  Etikai vétség
 •  A munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat alakiságai, a közlés módja és ideje
 •  A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés tartalma, a megállapodás megtámadása
 •  A próbaidő kikötésének szabályai, számítása és a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetése
 •  A határozott idő megállapításának szabályai, meghosszabbítása, a jogviszony megszűnése, megszüntetése
 •  Felmentés a munkáltató működésével összefüggő okból, a munkavállaló kiválasztás
 •  Felmentés a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése vagy tartós alkalmatlansága folytán
 •  Méltatlanság
 •  Bizalomvesztés
 •  Felmondási tilalmak, korlátozások a közszférában
 •  Rendkívüli felmentés
 •  Konzultáció

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

40% kedvezménnyel 17.940 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek, és jelentkezésük szeptember 10-ig beérkezik hozzánk.

30% kedvezménnyel 20.930 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  szeptember 8-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020