A közszférában dolgozók munkaviszonyának megszüntetése, a fegyelmi felelősség szabályai

A képzés bemutatja a közszféra területén dolgozók munkaviszonyának megszüntetése kapcsán érvényesülő általános és speciális szabályokat.

Külön foglalkozunk a bizalmatlanság és a méltatlanság jogi szabályozásával, bírói gyakorlatával.  Kitérünk a nem megfelelő munkavégzés esetén célszerű eljárásra, az ezen alapul megszüntetési indok bizonyítására. Ismertetjük a vétkes kötelezettségszegés felmerülésekor követendő fegyelmi eljárás lényeges szabályait, a büntetéseket.

 

2017. február 21.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30-9:55)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

▪ Vétkes kötelezettségszegés észlelése, írásbeli figyelmeztetések, hátrányos jogkövetkezmények, fegyelmi büntetések gyakorlata

▪ A fegyelmi/hátrányos jogkövetkezmény miatti eljárás szabályai, határidők

▪ A munkaviszonyt megszüntető jognyilatkozat alakiságai, a közlés módja és ideje

▪ A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés tartalma, a megállapodás megtámadása

▪ Próbaidő kikötésének szabályai (kötelező esetek, tiltott esetek), számítása és a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés

▪ A határozott idő megállapításának szabályai, meghosszabbítása, a jogviszony megszűnése, megszüntetése ▪ Felmentés a munkáltató működésével összefüggő okból, a munkavállaló kiválasztás

▪ Felmentés a munkavállaló nem megfelelő munkavégzése vagy tartós alkalmatlansága folytán

▪ Méltatlanság, bizalomvesztés

▪ Felmondási tilalmak, korlátozások

▪ Rendkívüli felmentés

▪ Konzultáció

Részvételi díj

29.900 Ft/fő + Áfa

Kedvezmények

40% kedvezménnyel 17.940 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek és jelentkezésük február 20-ig beérkezik hozzánk.

20% kedvezménnyel 23.920 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése február 20-ig beérkezik hozzánk.

 

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020