Munkabalesetek, üzemi balesetek, úti balesetek kivizsgálása és megkülönböztetése

Foglalkoztatók és kifizetőhelyek feladata a baleset kivizsgálásával kapcsolatban

Konferenciánk a balesetek kivizsgálásának, valamint azok üzemiségének elbírálásának kérdéseiben nyújt segítséget a kifizetőhelyi ügyintézőknek, foglalkoztatóknak, könyvelőirodáknak, munkavédelmi szakembereknek. Fontos, hogy a foglalkoztatók tisztában legyenek azzal, hogy a balesetek kivizsgálása során kinek milyen feladatai, jogai, illetve kötelezettségei vannak, vagy hogy mitől válik üzemi balesetté a munkavégzés közben, vagy munkába, illetve munkából hazafele menet előforduló baleset.

Előadónk gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben előforduló balesetek kivizsgálásának különböző eseteit.

2019. március 26.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

* Fogalmak: baleset, üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés

* Baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre

* Mt. hatálya alá tartozó nyugdíjasokat érintő változások

* A baleset kivizsgálásnak szereplői?

* Foglalkoztató jogai és kötelezettségei

* Mettől-meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata

* Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során

* Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?

* Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok

* Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?

* Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?

* Engedély nélküli munkavégzés

* Útvonal indokolatlan megszakítása

* Nem legrövidebb úton történő utazás

* Speciális kivizsgálást igénylő esetek

* A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek

* Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése

* Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?

* Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?

* Baleseti táppénz elbírálása

* Mikor nem jár baleseti táppénz?

* A munkáltató kártérítési felelőssége

* Mikor felel a munkáltató a munkavállalót ért károkért?

* Mi a különbség a munkabaleset, üzemi baleset és a munkáltatói kárfelelősség között?

* A megtérítendő károk típusai, az elmaradt jövedelem értelmezése

* Amikor mentesül a munkáltató a felelősség alól

* A munkavállaló kötelezettségei kár esetén: kárenyhítés és a vétkes közrehatás megítélése

* Szakmai konzultáció, az előadás résztvevői részéről felmerült kérdések megválaszolása

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + ÁFA

 

KEDVEZMÉNYEK

17.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020