A munkaviszony létesítése, megszüntetése, munkaügyi perek – Jogi képzés az FKMB bíróival

A szakmai nap során az előadásokon gyakorlati példákkal szemléltetve foglalkoznunk a munkaviszony létesítésének, a munkaszerződés módosításának és megszüntetésének kérdésköreivel.

Szakértő előadóink részletezik, hogy a munkaviszony létesítése során milyen tartalmi elemeket érdemes szabályozni, milyen munkaszerződést kössenek a felek.

A munkaszerződés módosításának bírósági esetjogán keresztül bemutatják, hogy miként módosítható a munkaszerződés, mikor állapítható meg, hogy írásba foglalás nélkül módosult például a munkakör vagy a munkabér.

Továbbá bemutatják a munkaviszony megszüntetés legújabb bírói gyakorlatát figyelemmel a Kúria döntéseire, az alkalmazandó kollégiumi véleményekre, a joggyakorlat-elemző csoportok összefoglaló véleményeire, és az alsóbb szintű bíróságok gyakorlatára is. Kitérnek a munkaügyi perek mindennapos kérdéseire, a bizonyítási kötelezettségre és nehézségekre is.

2016. szeptember 15.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30)
Danubius Hotel Arena ****

Főbb témakörök

• A munkaviszony létesítését megelőző tárgyalások

• Milyen képzettségi, képességi követelmények támaszthatók?

• Mely alkalmassági vizsgálatok, nyilatkozatok megtétele kérhető? A munkaszerződés formaiságai, kötelező, természetes, eshetőleges tartalmi elemei

• Munkakör, alapbér és egyéb bérelemek meghatározása

• Meghatározzuk-e, ha igen miként a munkavégzés helyét,- milyen időre kössük,- milyen további elemeket érdemes szabályozni?

• A próbaidő kikötése és az azzal kapcsolatos gyakorlati problémák

• Tájékoztatási kötelezettség

• A munkaszerződés módosítása és annak bírósági gyakorlata

• Írásba foglalás nélküli módosítások, szóban, ráutaló magatartással történő módosítás

• Mikor egyoldalú módosítás és mikor állapítható meg a felek egyező, közös akarata?

• Ha egyes munkaköri feladatok változnak, mikor állapítható meg a munkakör módosítása?

• A módosítási ajánlat elutasításának lehetséges következményei

• Általános elvek a munkaviszony megszüntetés során

 

• A munkaviszony megszüntetés alakiságai az Mt. szerint és a bírói gyakorlatban

• A munkaviszonyt megszüntető nyilatkozat közlése és annak bírói gyakorlata

• A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése és annak megtámadása

• A határozott és határozatlan idejű munkaviszony megszűnése,felmondása

• A képességre és a magatartásra alapított felmondási indok elhatárolása, alkalmatlanság, a nem megfelelő munkavégzést bizonyítása, eljárás egészségügyi alkalmatlanság esetén

• A létszámcsökkentés, az átszervezés és a minőségi csere bírói gyakorlata

• Felmondási védelmek

• Bizonyítási kötelezettség és teher, bizonyítékok számbavétele és mérlegelése az indok valóságának, okszerűségének bizonyítása során

• Bizonyítási eszközök: okiratok, tanúvallomások, szakértői vélemények, titkos kép-, és hangfelvételek

• Az azonnali hatályú felmondás

• A próbaidő alatti megszüntetés

• Eljárás a munkaviszony megszüntetés során

• A jogellenes megszüntetés jogkövetkezményei

• A munkajogi igény érvényesítése

• Keresetindítási határidő és az igazolás

• Konzultáció

Részvételi díj

24.900 Ft/fő + Áfa

Kedvezmények

40% kedvezménnyel 14.940Ft/fő + ÁFA,
ha jelentkezése szeptember 2-ig beérkezik hozzánk.

 

50% kedvezménnyel 12.450 Ft/fő + ÁFA,
ha egy cégtől 2, vagy több fő jelentkezik, és jelentkezésük szeptember 12-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 2800 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020