Nyugdíjrendszerünk és a nyugdíjas foglalkoztatás 2018.

Bérszámfejtők, tb ügyintézők, szakértők, bér- és munkaügyi vezetők országos konferenciája

A-tól Z-ig áttekintjük a társadalombiztosítási nyugellátás, valamint a nyugdíjas foglalkoztatás aktuális 2018. évi szabályait. Előadóink egységes szerkezetben mutatják be a nyugellátási és egyéb járandóságok aktualitásait, a vonatkozó munkajogi szabályokat, hogy – részvétele esetén – fáradságos utánajárás helyett rendszerbe szedetten kapjon képet a szabályokról. Tegye fel kérdéseit a konzultáció során!

2018. március 20.
09:30 - 16:00
(Regisztráció: 9:00-9:30)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

* Társadalombiztosítási nyugellátások 2018
* A nyugdíjba-vonulás minden ember életében fontos állomás, előtérbe kerül az időskori biztonság kérdése
Hogyan befolyásolja az utolsó 1-2 év keresete/keresetemelkedése a nyugdíj összegét?
A nyugdíjba vonuláskor átadandó dokumentumok
* A régebbi időszakra vonatkozó adatszolgáltatások jelentősége
* A nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatók szabályszerű, határidőben leadott adatszolgáltatásaiban is lehetnek hiányosságok, hibák
A nyilvántartásban szereplő adatok jelentős része tisztázásra szorul (példákon keresztül bemutatva)
* A jogosultsági feltételeket az elbírálás oldaláról
A jogosultság elbíráláshoz szükséges adatok beszerzésére, értékelésére, a szolgálati idő igazolásának módjára vonatkozó szabályokról
Társadalombiztosítási nyugellátásokra jogosító feltételek
* Saját jogú nyugellátás
* Öregségi nyugdíj (öregségi teljes és résznyugdíj)
* Korhatár
* Szükséges szolgálati idő
Szolgálati időnek minősülő időtartamok
Igazolás módja (jogviszonyonként, mint pl. munkaviszony, társas vállalkozói idő, egyéni vállalkozó szolgálati ideje, megbízási jogviszony elbírálásával kapcsolatos problémák)
* Jogviszony megszüntetésével kapcsolatos feltétel (előzetes feltétel, megállapítás feltétele)
Nyugdíj alapját képező átlagkereset számítására vonatkozó szabály (különös tekintettel a figyelembe vehető keresetekre, az igazolás módjára)
Nők kedvezményes öregségi nyugdíja
 * Jogosultsági idő-szolgálati idő viszonya
* Rögzített nyugdíj
* Milyen kedvezményt nyújt a nyugdíj rögzítése
Nyugdíjnövelés
* Keresőtevékenység nyugellátás folyósítása mellett
Hozzátartozói ellátások
* Özvegyi nyugdíj, özvegyi nyugdíj feléledése (élettárs, elvált házastárs esetében)
* Árvaellátás
* Szülői nyugdíj
* Jogosultsági feltételek, szükséges dokumentumok, igazolás módja, igényérvényesítés szabályai
* Az igényérvényesítés
* A korhatár előtti ellátások
* Az adategyeztetési eljárás
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2018
* Az egészségi állapoton alapuló ellátórendszer
* 2012 január 1-jét megelőzően és 2012 január 1-től
* A komplex minősítés
A rendszerben igénybe vehető ellátások
* Rokkantsági ellátás
* Rehabilitációs ellátás
* Az ellátásokra jogosító feltételek
* Biztosításban töltött idő
* Keresőtevékenységnek minősülő idő
* Rendszeres pénzellátásnak minősülő ellátások
* Az átlagjövedelem, az alapösszeg szerepe
* A megszüntetés eseteiről
* Keresőtevékenység korlátjai
* Igényérvényesítés módja
A 2018-as változások
* A rehabilitációs ellátás ismételt megállapíthatósága
* A kivételes rokkantsági ellátás
* Tartós ápolást végzők időskori támogatása
* Jogosultsági feltételek
* Szükséges iratok, okmányok
A nyugdíj munkajogi vonatkozásai
* Az életkori diszkrimináció tilalma
* A nyugdíj előtt állók munkajogi helyzete, a védett kor
* Ki minősül nyugdíjasnak a Munka Törvénykönyve szerint?
* A munkaviszony megszüntetése a nyugdíjas munkavállaló esetén
* Foglalkoztatás a nyugdíjas szövetkezeteken keresztül
Szakmai konzultáció

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020