Számlázás és számlakorrekció az új elektronikus adatszolgáltatás tükrében

Gazdasági, pénzügyi, könyvelési és számlázási szakemberek nagy gondosságot és körültekintést igénylő munkájához ad szakmai tanácsot, felkészítést konferenciánk. A számlázás és számlakorrekció témaköreit részletesen kibontva vezetjük végig Önöket az új elektronikus adatszolgáltatás gyakorlati problémáin, buktatóin. A konzultáció lehetőséget biztosít Önnek az egyéni kérdéseit is átbeszélni szakértő előadónkkal.

2018. június 21.
10:00 - 15:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hunguest Hotel MILLENNIUM ***

Főbb témakörök

* Az elektronikus adatszolgáltatás új szabályai * Számlázó programok online bekötése a NAV-hoz, nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás * Kiket terhel a kötelezettség és milyen számlákra vonatkozik? * Mely adatokról kötelező és melyekről nem? * Technikai szabályok * Értékhatár alatti számlák kezelése * Adatszolgáltatásra kötelezett számlák * Adatszolgáltatásra kötelezett számlaadatok * Adatszolgáltatás módszere * Adatszolgáltatás egyéb kérdései * Számla adatszolgáltatás célja * Jogszabályi kötelezettség * Adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozások * Adatexport és adatszolgáltatás * Számlázó program bejelentési kötelezettség * Számlázó program dokumentáció * Az adatszolgáltatás elmaradásának és a hibás adatszolgáltatásnak a szankciója * Adatszolgáltatás technikája * Regisztráció: elsődleges, másodlagos és technikai felhasználó * Adatszolgáltatás elhelyezkedése a rendszeren belül * Üzemszünetre vonatkozó szabályok * Adatszolgáltatás megvalósításának buktatói * Adóhivatali támogató szolgáltatások igénybevétele * A számlák ellenőrző kódja * A többi adatszolgáltatással való összefüggés (belföldi áfa összesítő, PTGSZLAH adatszolgáltatás, nyilatkozat a fordított adózású gabona és vas- acéltermékekről, közösségi összesítő nyilatkozat stb.) * Manuális és elektronikus adatszolgáltatás * Problémás témakörök az elektronikus adatszolgáltatás során * Adatszolgáltatás számlázó programmal előállított számláról, ún. kézi számláról * Kapcsolódik-e ez a kötelezettség a pénztárgéphasználathoz * Átmeneti szabályok értelmezése kibocsátott számla, befogadott számla esetében * Számlaérvénytelenítés és az adatszolgáltatás * Számlamódosítás egy vagy két bizonylattal és az adatszolgáltatás * Gyűjtő számlák * Előleg és az ún. végszámla, ezekről adatszolgáltatás * Adatszolgáltatás és az áfa levonási jog * Számla kiállítás és kibocsátás fogalma * Számlázó programmal szembeni követelmény az adatszolgáltatás és az adatexport funkció * Az önszámlázás és meghatalmazotti számlázás és helye az elektronikus adatszolgáltatás során * Hibás adatszolgáltatás, hibajavítás fajtái, folyamata, szabályai, jogosultságok, jogkörök a hibajavítás folyamatában az új elektronikus adatszolgáltatás

A számlahelyesbítések kezelése az új rendszerben * Hogyan kell júliustól az új rendszerben szabályos korrekciós bizonylatot kiállítani? * Mi a teendő, ha hibás a vevői adat és mi, ha számszaki korrekcióra irányul a javítás? * Hogyan kell korrigálni, ha stornó és új számlával korrigálunk és hogyan, ha helyesbítő számlával és hogyan, ha számlával egy tekintet alá eső okirattal? * Mit jelent a számlával egy tekintet alá eső okirat a gyakorlatban, hogyan kell kiállítani? * Mit kell legalább tartalmazni a korrekciós bizonylatnak és mi a nem kötelező elem? * Hogyan kell kezelni az új rendszerben a módosítási láncokat? * Mikor kötelező a hivatkozási szám és mikor nem? * Lehet és hogyan csoportos helyesbítő számlát kiállítani * A módosítási láncoknál mi a hivatkozási szám és mihez képest kell a különbözetet szerepeltetni? * Az alap és a korrekciós bizonylatok összefüggése az új rendszerben

A belföldi áfa összesítő jelentés új szabályai a befogadott számlákról * A befogadott számlákról beadandó tételes és az összevont adatszolgáltatás * Az értékhatár leszállításának következményei * Az előleg és végszámla kezelése * A részszámlák és a számlakorrekciók kezelése, az érvénytelenítő számla * Módosítási láncok * Gyűjtőszámla, időszaki elszámolás * Mi az összefüggés az elektronikus adatszolgáltatással? * Felkészülés az adatszolgáltatásra * Mit kell a cégeknek tenni a felkészülés kapcsán? * Milyen szempontból kell átvilágítaniuk a rendszereiket, hogy az adatszolgáltatást tudják teljesíteni?

A módosítások szerepeltetése a bevallásban * Számlakorrekció * Számlakibocsátó, számlabefogadó * Mikor kell és mikor nem lehet önellenőrizni a számlakibocsátónak? * Hogyan kell a befogadónak elszámolni a számlakorrekciókat * Utólagos adóalap-csökkentés tárgyi feltétele * Fizetendő adó csökkentésének elszámolása * Korrekciós számla befogadójának adóelszámolása * Visszáru áfa-elszámolása * Hibás számla alapján történő adólevonás, illetve számla javítás az adóellenőrzés során * Korrekciós számla előállítása * Alkalmazandó árfolyam * Számlakorrekció a bevallásban * Számszaki eltérések kezelése * Kibocsátó fizetendő adójának csökkentése * Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés, árleszállítás * Göngyöleg * Részletvétel * Teljesítés meghiúsulás * Téves adókulcs korrekciója * Befogadó levonható adójának csökkentése * Külfölditől igénybevett szolgáltatás, közösségi termékbeszerzés és fordított adózású ügyletek korrekciója * Időszaki elszámolású ügyletek korrekciója

A számla kibocsátási kötelezettség * Számlázási alapelvek * Számla kibocsátási kötelezettség * Számlázási rend * Mi a különbség az Áfa körön kívüli és az Áfa területi hatálya alá nem tartozó ügyletek bizonylatolása között? * Hogyan bizonylatoljuk az Áfa köteles belső ügyleteket és melyek azok? * Mikor lehet és kell számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett * A számla tartalmi kellékei a gyakorlatban * Mikor nem kell számla? * Nyugta használata * Nyugta helyett kiállított számla * A PTGSZLAH adatszolgáltatás tartalma az új rendszerben * Számlakibocsátás átvállalása, az önszámlázás szabályai

A számla teljesítési időpontja * A teljesítési időpont jelentősége a számlázásnál * Az Áfa törvény teljesítési időpont szabályai * Mit jelent az, hogy az ügylet tényállásszerű megvalósulása * A részteljesítés fogalma * Az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek teljesítési időpont szabályai * A 4 teljesítési időpont közül az időszaki elszámolásnál mikor melyiket kell alkalmazni * Ingatlan bérleti díj mellett továbbszámlázott közüzemi költség számla helyes kiállítása, a teljesítési időpont szabálya * Az időszaki elszámolású számlák korrekciója * Gyűjtőszámla vs. időszaki elszámolású számla * A gyűjtőszámla kiállításának buktatói az elektronikus adatszolgáltatási rendszerben * Egyes speciális ügyletek teljesítési időpontja (lízing, részletre eladás, tulajdonjog fenntartással eladott termék stb.) * Az előlegszámla, az előleg áfa-beli fogalma, helyes bizonylatolása * A belföldi fordított adózású számlák alkalmazási esetei , teljesítési időpontja és bevallásban való szerepeltetésének időpontja

A számla adóalapja  * Az árengedmények számlázása * Számlázott és nem számlázott engedmények * Azonnali és utólagos engedmények * Az üzletpolitikai engedmény fogalma * Mennyiségi engedmény számlázása * A skontó kezelése * A többszereplős árengedményi, promóciós konstrukciók bizonylatolása * A járulékos költség szabály leképezése a számlázás során * Mitől lesz valami járulékos költség illetve komplex szolgáltatás * A közvetített szolgáltatás fogalma és helyes számlázása

A nemzetközi ügyletek bizonylatolása * Külföldön teljesített ügyletek bizonylatolása * Külfölditől igénybevett szolgáltatás (importszolgáltatás) utáni adókötelezettség, bevallás * A nemzetközi fordított adózású számla * A teljesítési hely szabályok hatása a számlázásra * A nemzetközi fordított adózás gyakorlati jelentősége a számlázásnál * Milyen feltételekkel állítható ki áfa nélkül egy főszabály szerinti és egy különös teljesítési helyű szolgáltatás? * Az ingatlanhoz kapcsolódó határon átnyúló szolgáltatások * A határon átnyúló termékügyletek helyes számlázási szabályai * Külföldön teljesítettség vs. adómentesség * A közösségi adómentesen történő számlázás feltételei * Az exportszámla * Közösségen belüli termékbeszerzés * Számlakorrekciók a nemzetközi ügyletek

Szakmai konzultáció – résztvevők részéről felmerülő kérdések megválaszolása

Részvételi díj

24.700 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.700 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.700 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  június 18-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3200 Ft/fő + ÁFA

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020