Számlázás, számlakorrekciók 2020 – Kötelező kibocsátói elektronikus adatszolgáltatás 2020. július 1-jétől

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. március 16. és 2020. április 25. közötti időszakra meghirdetett konferenciáink és képzéseink a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradnak. A szóban forgó rendezvények egy későbbi időpontban kerülnek megrendezésre, amiről minden jelentkezőt értesíteni fogunk.

Jelentkezőinket a későbbi időpontra automatikusan átjelentkeztetjük. Amennyiben az új időpont nem megfelelő a jelentkező részére, akkor lemondását a körülményekre való tekintettel minden esetben elfogadjuk!


 

2020. július 1-jétől kötelezővé válik az online számla kiállítás, vagy más néven kibocsátói elektronikus adatszolgáltatás – adóértékhatárra tekintet nélkül – minden olyan esetben, ha a vevő is adóalany.

2021-től pedig a magánszemélyek felé kiállított számlára is vonatkozik majd ez a szabály.

A legnagyobb problémát azonban a befogadott számlákra vonatkozó kötelező adatszolgáltatás fogja okozni. A használatban lévő sokféle számlázási technikát több ponton korlátozza, behatárolja az új elektronikus adatszolgáltatási rendszer.

Az előadás keretében elsősorban azt tekintjük át, hogy a számlázásban milyen újdonságot hoz az adatszolgáltatás bevezetése, de emellett a változatlanul hatályos szabályokat is ismertetjük. Az előadás célja, hogy a résztvevők egységes képet kapjanak az érvényben lévő és a módosuló számlázási szabályokról.

. .
10:00 - 16:00
(Regisztráció: 9:30 - 9:55)
Hotel Hungaria City Center****

Főbb témakörök

* Online számlázás – számlázóprogramos és nyomdai számlákra vonatkozó adatszolgáltatás 2020. július 1-től * Online számlázás 2021-től hatályos szabályai

* Adatszolgáltatás a befogadott bizonylatokról * Az ún M lapon teljesített adatszolgáltatás * Az alanyi vagy tárgyi mentestől befogadott számla * Az előleg és végszámla kezelésére vonatkozó új szabály

* Időszakos elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletek számlázása az online számlázási rendszerben * Ugyanazon időszakra több fizetési esedékesség számlázása * Előre kifizetett díj számlázása * A folyamatosan teljesített ügyleteknél alkalmazandó számlakorrekciók, helyesbítések, pótlólagos kiszámlázások áfa kezelése és számlázása az új rendszerben * Mikor kell új számla, mikor kell helyesbítő számla és milyen adatok szerepelnek ezeken a bizonylatokon * Melyik bevallásban kell figyelembe venni?

* A teljesítési időpontok rendszere * Az adókötelezettség keletkezési időpont * Az egyes ügyleteket melyik bevallásban szerepeltetjük? * Mikor kell a teljesítési időponttól eltérő bevallásban szerepeltetni az ügyletet? * A részteljesítés fogalma és számlázása

* Az előleg fogalma, számlázása, változás az elektronikus adatszolgáltatás kapcsán * A fordított adózású számla az új rendszerben * Az árengedmények számlázása * Hogyan kezeljük a térítésmentes ügyleteket az online számlázás során? * Mitől függ, hogy kell-e számla az ingyenes átadásról szolgáltatásról? * Mit kell tartalmaznia az ingyenes ügyletről kiállított bizonylatnak? * A csereügyletek és kompenzációk, kártérítés és a kártalanításra vonatkozó új számlázási szabályok

* Visszáru, a göngyöleg áfa elszámolása, a jóváírások kezelése az új rendszerben * Piaci ártól eltérített árak, transzferárak az áfában

* Számlakorrekció szabályai * Mit kell tartalmazni a korrekciós számlának az új rendszerben? * Utólagos adóalap-csökkentés * Számlakorrekció a bevallásban, melyik bevallásban szerepel? * A korrekciós számla kibocsátójának adóelszámolása * A korrekciós számla befogadójának adóelszámolás * Az eredetivel megegyező bevallási időszakban kiállított helyesbítő számla kezelése

* Érvénytelenség, hibás teljesítés, visszáru * Minőségi kifogás, előleg visszatérítés * Külfölditől igénybe vett szolgáltatás * Az elírások javítása * Számlázás technikai szabályai * Mikor lehet számviteli bizonylatot kiállítani számla helyett?

* Július 1-jétől hatályba lépő változások

* Számlázási szabályok az új rendszerben az alanyi mentesnél, KATA hatálya alá tartozónál, a tárgyi mentes tevékenységet végzőnél, a költségvetési szerveknél * Meghatalmazotti számlázás

* A számlakiállítás határidejére vonatkozó szabály változása július 1-től * Mi a szankció a számlakiállítási késedelemnek * A számla hibái és azok hatása az áfa levonásra

* A devizás számla * Számlázási szabályok határon átnyúlóan * Külfölditől igénybe vett szolgáltatás

* Gyakorlati példák és szakmai konzultáció

 

Részvételi díj

25.900 Ft/fő + ÁFA

KEDVEZMÉNYEK

18.900 Ft/fő + ÁFA, ha egy cégtől többen jelentkeznek.

21.900 Ft/fő + ÁFA, ha jelentkezése  március 15-ig beérkezik hozzánk.

A különböző kedvezmények nem összevonhatók!

Ebéd (igény esetén): 3990 Ft/fő + ÁFA

 

 

Jelentkezési és részvételi feltételek

Egyéb információk: Az ár tartalmazza az információs anyag és a reggeli frissítő, kávé költségét.

Az ebéd külön igényelhető, melyet az alap részvételi díj nem tartalmaz. Esetleges ebéd igényét a jelentkezési lapon jelezheti. A rendezvényeinken nyújtott étel-ital fogyasztás (a reggeli bekészítés, valamint igény esetén az ebéd), mint természetbeni juttatás után a közterheket a résztvevő cégnek kell megfizetni, ezért a számlánkban a költségeket megbontjuk.

Jelentkezési és részvételi feltételek:
1. A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.
2. A regisztrációról online regisztrációs rendszerünk automatikus visszaigazolást küld a megadott e-mail címre, amely tartalmazza a megadott jelentkezési adatokat.
3. Az átutalásos számlát a regisztrációt követően, 8 napos, de legkésőbb a rendezvény napjáig szóló fizetési határidővel, postai úton küldjük meg.
4. A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.
5. Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Lemondási feltételek:
Lemondást csak írásban fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.
Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Lemondást csak írásban fogadunk el a következő elérhetőségen: info@infoszfera.hu

Széchenyi 2020